הפצת ידיעות עסקיות ברחבי העולם
שירות של
מ.ג.מ. פרסומים בינלאומיים בע"מ
נציגים של BusinessWire
22nd Century Group, Inc.

חברת British American Tobacco מוציאה רשיון לטכנולוגיית 22nd Century Group

3/10/2013 03:40

3/10/2013

קלירנס, ניו יורק –(BUSINESS WIRE) – קבוצת OTCQB:XXII) 22nd Century Group) הודיעה היום שחברת הבת 22nd Century Limited , וחברת British American Tobacco (Investments) Limited, חברת בת של LSE:BATS; NYSE MKT: BTI)) British American Tobacco, חתמו על הסכם רשיון מחקר כלל עולמי ("ההסכם") המעניק ל-BAT גישה לטכנולוגיה הרשומה כפטנט של 22nd Century, המשנה את רמות האלקלואידים הניקוטיניים בצמחי טבק.

 

ההסכם מעניק לחברת (להלן British American Tobacco (Investments) Limited (BAT ולכל שאר החברות המסונפות ל-BAT זכויות לשלוש משפחות פטנטים של חברת  22nd Century, שברשותה, במצטבר, 28 פטנטים ויישומי פטנטים הרשומים במדינות ואיזורים שונים, ובנוסף מעניק ההסכם אופציה לבוא בחוזה מסחרי כלל עולמי עם חברת 22nd Century. קבוצת 22nd Century והחברות המסונפות לה מחזיקות ברשותן את הזכויות לטכנולוגיה ואת הפטנטים שהורשו ל-BAT לשימוש כלל עולמי במוצרי 22nd Century ובמותגיה.

 

תקופת המחקר בהסכם היא למשך זמן של עד ארבע שנים במהלכן 22nd Century ו-BAT ישתפו פעולה במאמצי המחקר שלהן על-מנת להמשיך ולפתח את הטכנולוגיה המדוברת. בעקבות ההסכם, BAT תוכל לממש את האפשרות לרשיון מסחרי כלל-עולמי נושא-תמלוגים (“הרשיון") בכל זמן נתון במהלך תקופת המחקר. אם האפשרות תמומש, ההסכם יסתיים ויוחלף בידי הרשיון, שימשך לפחות עד לשנת 2028, אלא אם יסתיים בידי אחד הצדדים במועד מוקדם יותר.

 

עם חתימת ההסכם, BAT מגישה ל- 22nd Century תשלום מראש בסך 7 מיליון דולר. בעקבות ההסכם, BAT תסכים להגיש ל- 22nd Century תשלום נוסף של 7 מיליון דולר במהלך תקופת המחקר, בעת השלמת יעדים מסוימים בתהליך הפיתוח.

 

"שותפות זו עם BAT, המוכרת מוצרים בכ-180 מדינות, מהווה את אבן הדרך הגדולה ביותר עד כה של קבוצת 22nd Century, והיא שלב חשוב בפיתוח הדור הבא של מוצרי הטבק של 22nd Century. חברת BAT תמיד היתה הבחירה המועדפת עלינו כשותפה,” אמר ג'וזף פנדולפינו, מייסד ומנכ"ל 22nd Century.

 

גארי ניקולסון, ראש תכנית המחקר Global Leaf של חברת BAT אמר כי "BAT מתרגשת לעבוד עם 22nd Century בתחום זה של טכנולוגיה בפיתוח. עבודה זו היא חלק מפעילויות המחקר והפיתוח המתמשכות של BAT בתחום מוצרי טבק.”

 

אודות  22nd Century

 

חברת 22nd Century Limited LLC) 22nd Century), שהוקמה בשנת 1998, היא חברת ביו-טכנולוגיה של צמחים אשר פיתוחיה הבלעדיים מאפשרים להפחית או להגביר את שיעור הניקוטין ואלקלואידים ניקוטיניים אחרים (כמו נורניקוטין, אנטבין, ואנבסין) בצמח הטבק באמצעות הנדסה גנטית והשבחה. בבעלות החברה או בשליטתה הבלעדית 112 פטנטים רשומים ב-78 מדינות ו 38 פטנטים תלויים הממתינים לאישור.

 

החברות Goodrich Tobacco Company ו Hercules Pharmaceuticals הן חברות בת של 22nd Century. חברת Goodrich Tobacco מתמקדת במוצרי טבק מסחריים ומפתחת מוצרים להפחתת נזקי הטבק. חברת Hercules Pharmaceuticals היא מפתחת המוצר X-22, תכשיר לגמילה מעישון במרשם רופא.

 

פרטים נוספים ניתן למצוא באתר האינטרנט שכתובתו www.xxiicentury.com.

 

הצהרת הסרת חבות ביחס להצהרות לגבי העתיד: הודעה זו לעיתונות עשויה לכלול מידע ביחס לעתיד, ובכלל זה הצהרות שאינן מתייחסות לעובדות היסטוריות ומבטאות כוונות, אמונות או ציפיות נוכחיות של החברה, הדירקטורים שלה או מנהליה ביחס לתוכן הודעה זו. ביטויים דוגמת "עשוי", "יכול", "יהיה", "צופה", "מעריך", "מקווה", "מאמין", "מתכוון", או הטיות של ביטויים אלה, מסייעים לזהות הצהרות ביחס לעתיד. אין החברה יכולה לערוב לתוצאות עתידיות, רמות פעילות או ביצועים עתידיים. הקורא מוזהר כי אין לסמוך יתר על המידה על הצהרות אלו ביחס לעתיד, המבוססות על הערכות החברה נכון ליום פרסום ההודעה בלבד.  בנוסף, יש לשקול אזהרה זו ביחס לכל הצהרה ביחס לעתיד כתובה או בעל פה שהחברה עשויה לפרסם בעתיד. למעט במקרים בהם נדרש לכך על ידי החוקים הרלבנטיים, ביניהם חוקי ניירות הערך של ארצות ארה"ב, אין בכוונת החברה לעדכן אילו מבין ההצהרות ביחס לעתיד כדי להתאימן לתוצאות בפועל, אירועים או נסיבות עתידיות, או כדי לשקף התרחשויות בלתי צפויות. אנו ממליצים לקרוא בעיון ולשקול את הדיווחים השונים הכלולים בדו"ח השנתי לשנה הכספית שהסתיימה ב 31 לדצמבר 2012, שהוגש ל SEC בטופס 10-K ב 18 למרץ 2013, ובפרט את סעיף הסיכונים "Risk Factors", ואת הדיווחים האחרים שלנו ל SEC אשר באים ליידע את הציבור לגבי סיכונים וגורמים אחרים שבידם להשפיע על העסק, על מצבו הכספי, תוצאות תפעוליות ותזרים המזומנים. אם אחד או יותר מסיכונים ואי-ודאויות אלו יתממשו, או אם אי אילו הנחות יתבררו כלא נכונות, התוצאות בפועל עלולות להיות שונות באופן מהותי מאלו המצופות או החזויות.
תוכן הודעה זו בשפת המקור מהווה את הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. תרגומים מסופקים למטרות נוחיות בלבד ויש להצליבם מול המסמך בשפת המקור, המהווה את הגרסה היחידה של טקסט זה שהינה בעלת תוקף משפטי.
פרטי קשר
Redington, Inc

Tom Redington, 203-222-7399