הפצת ידיעות עסקיות ברחבי העולם
מ.ג.מ. פרסומים בינלאומיים בע"מ
נציגים של
Munich Re

חברת Munich Re מספקת לגופי החיתום של צפון קרולינה פיתרון בשוקי ההון - מנפיקה אגרות חוב לסיכוני הוריקן בשווי של 305 מיליון דולרים

פרינסטון, ניו ג'רזי--(BUSINESS WIRE)-- חברת Munich Re ערכה עבור הארגונים North Carolina Joint Underwriting Association ו-North Carolina Insurance Underwriting Association עסקה באגרות חוב למקרה אסון בשווי של 305 מיליון דולרים של ארה"ב - על מנת לגלגל את סיכוני ההוריקן בצפון קרולינה לשוקי ההון. חברת Munich Re פעלה במסגרת העסקה כמנהלת מובילה ומשותפת, ביטחה את הסיכונים בביטוח משנה במסגרת פעילותה בארה"ב ומכרה את אגרות החוב למשקיעים מוסדיים באיחוד האירופאי ובשווייץ באמצעות זרוע המכירה שלה.

12/5/2010 11:00
חברת Munich Reinsurance America ביטחה בביטוח משנה חלקים משתי השכבות של סיכוני הוריקן של North Carolina Joint Underwriting Association  ו-North Carolina Insurance Underwriting Association וחלקים אלה הועברו במלואם לחברת Johnston Re אשר רשומה באיי קיימן, על מנת לספק כיסוי בסכום מרבי של עד 305 מיליון דולרים של ארה"ב. חברת Johnston Re הנפיקה שתי מנות של אגרות חוב עם קרן בסיכון וריבית משתנה לתקופת סיכונים של 3 שנים. המנה הראשונה כוללת כלי של Drop-down ובתום שנה אחת היא תחליף את אגרות החוב מסוג Parkton Re 2009-1 שפג תוקפן. המנה השנייה תישאר במשך שלוש שנים ברמה שנמצאת בדיוק מעל המנה הראשונה. ההנפקה זכתה להזמנת יתר משמעותית ונוכח הביקוש הנרחב הוגדל היקפה מעבר להיקף שפורסם במקור, בסכום של 200 מיליון דולרים של ארה"ב.
"אנו שמחים מאוד לשוב ולערוך עבור לקוחותינו בארה"ב עסקאות בשוקי ההון. חברת Munich Re מציעה ללקוחותיה מגוון מלא של פתרונות לגלגול סיכונים, ושוקי ההון הם פיתרון משלים ויעיל לנשיאה בסיכוני שיא מיוחדים דוגמת סופות הוריקן בצפון קרולינה. העובדה שביטוח המשנה של הסיכונים נערך ישירות בארה"ב מאפשרת לנו להציע ללקוחותינו בשוק האמריקני את מלוא יתרונות האשראי של ביטוח המשנה" אמר טוני קוצ'ינסקי, הנשיא של Munich Reinsurance America ומנכ"ל החברה.
בארה"ב מציעה חברת Munich Re מגוון מלא של ביטוחי משנה לנזקי רכוש ומוצרי ביטוח מיוחדים באמצעות החברות Munich Reinsurance America, American Modern Insurance Group ו-Hartford Steam Boiler Group. אנו מתמודדים במשותף עם הסוגיות שמשפיעות על הציבור הרחב ופועלים לספק פתרונות ביטוח מתקדמים לעולם המחר. מאז שנת 1917 מתמודדת חברת Munich Reinsurance America בהצלחה עם אתגרי העתיד. לקוחותינו סומכים עלינו שנספק להם פתרונות מגוונים של ביטוחי משנה - מהסכמים מסורתיים של ביטוח משנה ועד ניהול מורכב של סיכונים מיוחדים. סוד ההצלחה שלנו: אנו צופים סיכונים מבעוד מועד ומספקים פתרונות שהותאמו במיוחד לצרכים של לקוחותינו, כדי ליצור הזדמנויות לגידול בר קיימא ברווחים.
הצהרה
ההודעה לעיתונות הוכנה כדי לעדכן את הציבור ביחס להנפקה של אגרות החוב (להלן "אגרות החוב") ואין לראות בה הצעה, או חלק מהצעה, או הזמנה למכירה או הנפקה או שידול לרכישה או הזמנה של ניירות ערך בתחום שיפוט כלשהו, וכמו כן אין לראות בה (או בחלק ממנה), או בעצם הפצתה, בסיס להסכם או מחויבות כלשהם, או קשר אליהם, או הזמנה לערוך אותם.
כל אגרות החוב נמכרו והודעה זו נועדה לצורכי דיווח בלבד. אגרות החוב לא נרשמו ולא יירשמו לפי חוק U.S. Securities Act of 1933, נוסח מתוקן ("חוק ניירות ערך") או כל חוק אחר לניירות ערך של מדינה בארה"ב או מחוצה לה, והמנפיקים אינם רשומים ולא יירשמו לפי חוק U.S. Investment Company Act of 1940, נוסח מתוקן ("חוק חברות השקעות").
אגרות החוב הוצעו ונמכרו אך ורק למשקיעים שהם רוכשים מוסדיים מוסמכים לפי כלל 144A של חוק ניירות הערך, ובמקרה של אנשים מארה"ב (כפי שהם מוגדרים ב- Regulation S under the Securities Act), הם גם רוכשים מוסמכים לצורך Section 3(c)(7) של חוק חברות השקעות והן לא יוצעו מחדש או יימכרו מחדש בארה"ב אלא בהתאם לכל כללי ההעברה הישימים. כל העברה מכוונת שיש בה משום הפרה של תנאים אלה תבוטל ולא תחול. כמו כן, יתכן שאגרות החוב יישמרו בתחומי שיפוט מסוימים שאושרו.
ההודעה לעיתונות כוללת הצהרות ביחס לעתיד אשר מבוססות על ההערכות והתחזיות הנוכחיות של מנהלי חברת Munich Re. סיכונים ידועים ונסתרים, חוסר ודאות וגורמים נוספים עלולים להוביל להבדלים משמעותיים בין ההצהרות ביחס לעתיד כפי שהן מופיעות כאן לבין ההתפתחויות בפועל, ובמיוחד ביחס לתוצאות, המצב הכספי וביצועי החברה. החברה אינה מקבלת על עצמה שום חבות לעדכן את ההצהרות ביחס לעתיד או להתאים אותן לאירועים עתידיים והתפתחויות.
המקור: חברת Munich Re
תוכן הודעה זו בשפת המקור מהווה את הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. תרגומים מסופקים למטרות נוחיות בלבד ויש להצליבם מול המסמך בשפת המקור, המהווה את הגרסה היחידה של טקסט זה שהינה בעלת תוקף משפטי.
פרטי קשר
חברת Munich Re
קשרי מדיה בארה"ב
תרזה רוזנטל, +1-609-243-4339
או
קשרי מדיה במינכן
מייקל אבל, +49 (89) 3891 2934