הפצת ידיעות עסקיות ברחבי העולם
שירות של
מ.ג.מ. פרסומים בינלאומיים בע"מ
נציגים של BusinessWire
Taro Pharma

תרו דווחה על התוצאות של פגישה כללית שלא מן המניין של בעלי המניות

30/3/2014 12:00
הות'ורן, ניו יורק –Business Wire—תרו תעשיה רוקחית בע"מ (NYSE:TARO) ("תרו" או "החברה") הודיעה שהחברה קיימה פגישה כללית שלא מן המניין של בעלי המניות ביום 27 מרץ 2014 ברח' הקיטור 14 מפרץ חיפה 26110 בישראל ("הפגישה שלא מן המניין").

IVS Associates, Inc, ספק מוביל של שירותי הצבעה עצמאיים, וידא באופן עצמאי וארגן בטבלאות את תוצאות ההצבעה של הפגישה שלא מן המניין.

 

כפי שתרו הודיעה בעבר, מטרת הפגישה שלא מן המניין הייתה לאשרר  מספר החלטות שאומצו על ידי בעלי מניות החברה בפגישה הכללית השנתית של 2013. החלטות אלו אושרו ואושררו  וכוללות את ההחלטות הבאות: (i) אישור מדיניות התגמולים בחברה (ii) אישור התגמולים של שלושה דירקטורים ((Dilip Shanghvi, Sudhir Valia and Kal Sundaram), ו-(iii) בחירה מחדש של הדירקטורים החיצוניים (אילנה אבידב מור ודן בירן).

 ההצעות שהוצעו על ידי בעלי המניות של החברה לבחור במר בן-עמי רוזנפלד וגב' עדי ברקשדסקי כדירקטורים חיצוניים במועצת המנהלים שוב לא אושרו.

 אודות תרו

 תרו תעשיה רוקחית בע"מ היא חברת תרופות מחקרית בינלאומית, הנותנת מענה לצרכי הלקוחות באמצעות גילוי, פיתוח, ייצור ושיווק של מוצרים רפואיים באיכות הגבוהה ביותר. פרטים נוספים על חברת תרו תעשייה רוקחית אפשר למצוא באתר האינטרנט של תרו, בכתובת www.taro.com.

  מקור: Taro Pharmaceutical Industries Ltd
תוכן הודעה זו בשפת המקור מהווה את הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. תרגומים מסופקים למטרות נוחיות בלבד ויש להצליבם מול המסמך בשפת המקור, המהווה את הגרסה היחידה של טקסט זה שהינה בעלת תוקף משפטי.
פרטי קשר

Taro Pharmaceutical Industries Ltd.
William J. Coote, 914-345-9001
VP, Treasurer
William.Coote@taro.com