הפצת ידיעות עסקיות ברחבי העולם
מ.ג.מ. פרסומים בינלאומיים בע"מ
נציגים של
מטריקס

מטריקס מפרסמת את תוצאות הרבעון הראשון של 2010

שיא רווח נקי למטריקס ברבעון הראשון - 24 מיליון ש"ח הרווח התפעולי צמח בכ- 10% לכ- 31.6 מליון ₪ הזינוק ברווח התפעולי הושג כתוצאה משיפור הרווח הגולמי בעסקי הליבה

12/5/2010 12:00
מטריקס ממשיכה לשמור ברבעון הראשון של 2010 על מעמדה כמובילת שוק ה- IT הישראלי. מוטי גוטמן, מנכ"ל מטריקס: "ברבעון הראשון של 2010 הציגה מטריקס שיא ברווח הנקי שהסתכם בכ- 24 מיליוני שקלים. הרווח הנקי בולט על רקע הקיטון ברווחי המימון בהשוואה לרבעון המקביל. הצגנו גידול בשיעור של כ- 10% ברווח התפעולי, שנבע רובו ככולו משיפור הרווחיות הגולמית והתפעולית בעסקי הליבה של מטריקס – מגזר שירותי התכנה. הרווח התפעולי במגזר שירותי התכנה צמח באופן משמעותי - כ - 23%, בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, וזאת תוך הגעה לשיעור רווחיות שיא למגזר זה של 9.4%. אנו ממוקדים בקווי העסקים המביאים לידי ביטוי את הערכים המוספים של החברה, בניצול יעיל של המשאבים וניהול פרויקטים מוקפד. " 
"תוצאות החברה ממשיכות לקבל ביטוי בתזרים מזומנים חזק, אשר לצד חיזוק האיתנות הפיננסית של מטריקס, משרת את המשך יישום אסטרטגית הצמיחה ואת המשך מדיניות חלוקת הדיבידנדים כבעבר. אנחנו ממשיכים לראות את הפוטנציאל העסקי בשוק הישראלי, ומזהים הזדמנויות חדשות לרכישת חברות  בארץ ובחו"ל במכפילים נוחים מבעבר. "
לפני מספר שבועות דירגה חברת הדירוג STKI את מטריקס כמובילת שוק ה- IT, זו השנה ה-5 ברציפות, וכן כמובילה במרבית הקטגוריות המשמעותיות בשוק: שירותי תוכנה, CRM, הדרכה והטמעה, בדיקות תוכנה, שירותי אינטגרציה ווירטואליזציה, שירותי מומחים, הובלת שוק ה- ERP מבין החברות הישראליות, נציגויות מוצרי תוכנה ועוד.
השנה קיבלה מטריקס את תואר השותף המוביל ב- EMEA של חברת BMC בזכות פרוייקטים רחבי היקף וייחודיים שניהלה בארץ.
במהלך הרבעון הראשון של השנה הכריזו החברות מיקרוסופט ומטריקס רשמית על השקתה של מערכת ה- ERP Dynamics AX - . במהלך הרבעון נמכרו כ- 2 מערכות נוספות (סה"כ כ- 15 לקוחות) ועלו לאוויר 6 מערכות.
במסגרת פעילות חטיבת ההדרכה וההטמעה נחתם חוזה בלעדי עם חברת ההדרכה הגדולה בעולם New Horizon, אשר על בסיסו תחל חטיבת ההדרכה וההטמעה של מטריקס למכור ב- 2010  וליישם בארץ את שירותי ה-Mentored Learning, תחום הדרכה ממוחשב ההולך וגדל בעולם, אשר New Horizon מובילה בו. 
 
תמצית דו"חות רווח והפסד (אלפי ₪)
 
לשלושת החודשים שנסתיימו ביום:
31.03.10            31.03.09
מחזור הפעילות
370,728
375,072
עלות המכירות והשירותים
298,375
305,397
רווח גולמי
72,353
69,675
 
19.5%
18.6%
הוצאות מו"פ
154
300
הוצאות מכירה ושיווק
14,963
14,771
הוצאות הנהלה וכלליות
25,659
25,799
הפסד ממימוש רכוש קבוע
--
47
רווח מפעולות רגילות
31,577
28,758
 
8.5%
7.7%
הוצאות מימון
1,966
4,191
הכנסות מימון
2,611
11,220
חלק החברה בהפסדי (רווחי) חברות כלולות
900
(135)
רווח לפני ניכוי מיסים על ההכנסה
31,322
35,922
מיסים על ההכנסה
7,251
11,995
רווח נקי
24,071
23,927
 
6.5%
6.4%
הכנסות החברה
הכנסות החברה הסתכמו בכ- 371 מיליון ₪ לעומת כ- 375 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד.
ההכנסות ממגזר שירותי תוכנה הסתכמו הרבעון בכ- 243.3 מיליון ₪. הרווח התפעולי של מגזר שירותי  תוכנה צמח בכ- 23% ל- 23 מיליון ₪  (וזאת בשיעור רווחיות שיא למגזר של כ- 9.4%) לעומת כ- 18.7 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד.
ברבעון הראשון זכתה מטריקס בפרויקטים משמעותיים כמו מחשוב שני בתי חולים נוספים , פורייה ווולפסון, פרויקטי גיבוי, אחסון והמשכיות עסקית במכבי שירותי בריאות, בחברה פיננסית ורשת מלונות, פיתוח מערכת תפעולית לחברה בינ"ל במיליוני שקלים, עסקת מוצרים של מיליוני דולרים למחשבי מיינפריים ומוצרים נוספים, פרוייקט פיתוח אפליקצית Mobile שיווקית בחברה מובילה, אתר צה"לי חדשני, מערכת לניהול תכניות עבודה באחד הגופים במשהב"ט, פרוייקט פיתוח מערכות לטילים, פרויקט תיעוד והטמעה נרחב של מערכת "ספיידר" עבור רפאל ועוד. מגזר ההדרכה והטמעה זכה אף הוא במספר פרויקטים משמעותיים, כמו ניהול התורים בבנק מוביל, הטמעת מערכת לניהול משכנתאות ליועצים בבנק נוסף, הטמעות אורקל ERP במפעלי חברה יצרנית גדולה, פתרונות לימוד מתוקשבים באחת מחברות הדלק, הטמעת מוקדי ניהול ידע בבנק, מחשוב הכשרות עובדים ופיתוח מערך הדרכה בגוף ציבורי גדול ועוד.
ההכנסות ממגזר שיווק מוצרי התוכנה הסתכמו בכ- 37.1 מיליוני שקלים.
ההכנסות המגזר אינטגרציה ותשתיות ותקשורת הסתכמו בכ- 61 מיליוני שקלים.
ההכנסות ממגזר הדרכה והטמעה הסתכמו בכ- 39.6 מיליון שקלים.

רווח תפעולי
הרווח התפעולי צמח בכ – 10% והסתכם בכ- 31.6 מיליון ₪ לעומת 28.8 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד
 ושיעורו מההכנסות עמד על כ- 8.5% (לעומת כ- 7.7% אשתקד).
רווח נקי
ברבעון הראשון הציגה מטריקס שיא  רווח  נקי שהסתכם בכ- 24.1 מיליון ₪ לעומת רווח בסך
23.9 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד.
 
תזרים מזומנים ומקורות מימון – תזרים המזומנים החיובי מפעילות שוטפת הסתכם ברבעון הראשון
בכ- 29.2 מיליון ₪ לעומת כ- 31 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
לחברה יתרות מזומנים והשקעות לטווח קצר בסך כ- 339.5 מיליון ₪.
דיבידנד – ב- 11.4.2010 חולק דיבידנד בשיעור של 18 אג' למניה, ובסה"כ כ- 10.7 מיליוני שקלים.
הון עצמי – ההון העצמי לתאריך הדוח הסתכם בכ- 529 מיליון ₪ לעומת כ- 481 מיליון ₪ ליום 31.03.09.
היחס השוטף -  היחס השוטף של החברה הינו 1.83.

אודות מטריקס
מטריקס, המעסיקה כ- 4200 מקצועני IT, הינה חברת טכנולוגיית המידע המובילה בשוק הישראלי. מטריקס עוסקת בביצוע פרוייקטי אינטגרציה מן הגדולים במשק, פיתוח ויישום טכנולוגיות, פתרונות ומוצרי תוכנה, שירותי תשתית, שירותי ייעוץ,  הסכמי מיקור חוץ, הדרכה והטמעה, ייצוג ושיווק מוצרי תוכנה מובילים מהעולם, פתרונות חומרה מובילים ותשתיות IT.
עם לקוחותיה של מטריקס נמנים מאות גופים וחברות מהמובילים בישראל בתחומי התעשייה, מסחר, בנקאות ופיננסים, טלקום, בטחון, בריאות והמגזר הממשלתי ציבורי.
מטריקס נסחרת בבורסה לניירות ערך בת"א במדד תל אביב 100 ובמדד דיב-20. מניותיה של חברת מטריקס הגיעו לראש טבלת המניות הפופולאריות ברשימת ת"א 100 בקרב הקרנות הגדולות במשק עם שיעור האחזקות הגבוה ביותר.
תוכן הודעה זו בשפת המקור מהווה את הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. תרגומים מסופקים למטרות נוחיות בלבד ויש להצליבם מול המסמך בשפת המקור, המהווה את הגרסה היחידה של טקסט זה שהינה בעלת תוקף משפטי.
פרטי קשר
Anat Messing | Senior Account Manager | Allmedia
Tel. 972-3-9235383 | Cell. 972-52-6867272 | Email: anat@allmedia.co.il