הפצת ידיעות עסקיות ברחבי העולם
שירות של
מ.ג.מ. פרסומים בינלאומיים בע"מ
נציגים של BusinessWire
Coty

חברת Coty מודיעה על מענק תמריץ להעסקה

21/4/2015 01:10
ניו יורק--(BUSINESS WIRE) חברת  NYSE: COTY) COTY) (להלן "החברה") הודיעה היום, בכפוף לתקנה 303A.08 של הבורסה של ניו יורק (NYSE), על מתן מענקי תמריץ להעסקה לאליו לאוני סקטי ולקמילו פאנה, שמונו כמנכ"ל החברה וכסמנכ"ל פיתוח תחומי מוצר בהתאמה. המינויים צפויים להיכנס לתוקף ביולי.

בהתאם לפילוסופיה של החברה המעודדת נטילת אחריות מנהלית ברמה משמעותית, יצרה החברה סוג חדש של מניות בכורה מסדרה A ("מניות הבכורה מסדרה A") המיועד לתאם אף יותר בין ההנהלה לבעלי המניות.

במסגרת תוכניות התמריצים לטווח ארוך של החברה, מבשילים מענקים שנתיים בדרך כלל חמש שנים לאחר תאריך ההקצאה, והאופציות ניתנות למימוש במניות או במזומן. בדומה יבשילו 5,493,894 מניות הבכורה מסדרה A שיונפקו למר לאוני סקטי ו-645,921 המניות שיונפקו למר פאנה אחרי חמש שנים, בכפוף לחריגות ולתנאים מסויימים ("מניות בכורה בשלות מסדרה A"), וניתן יהיה להמירם למזומן או למניות בכמות שלא תעלה על מניה רגילה אחת מסדרה A ("המניות הרגילות") של החברה לכל מניה שהונפקה במניות בכורה בשלות מסדרה A. מניות הבכורה הבשלות מסדרה A ניתנות להמרה על ידי המחיק בהן, על פי בחירה בלעדית של החברה, לאחת מהאפשרויות הבאות: (1) סכום למניה בדולר ארה"ב השווה ל- (א) ערך השוק של מניה רגילה בתאריך ההמרה פחות (ב) 3 דולר ועוד ערך השוק של מניה רגילה כזאת בתאריך ההקצאה, בכפוף להתאמות מקובלות (הפרש זה, "ערך הבכורה נטו"), או (2) מספר המניות הרגילות שערכן המצטבר, כפי שנמדד על פי ערך השוק של מניה כזאת בתאריך ההמרה, שווה לערך הבכורה נטו. מניות הבכורה הבשלות מסדרה A ניתנות גם להמרה אוטומטית למזומן או לפירעון בנסיבות מסוימות.

מועצת המנהלים של החברה ותת-ועדה של מועצת המנהלים אישרו פה אחד את המענקים. המענקים לא הצריכו אישור של בעלי המניות, והודעה זו לעיתונות מפורסמת בהתאם לתקני הרישום של הבורסה של ניו יורק.

הצהרת הסרת חבות

כמה מההצהרות הכלולות בהודעה זו לתקשורת הינן הצהרות תחזית עתידית. הצהרות תחזית עתידית אלה משקפות את עמדותיה הנוכחיות של Coty בנוגע לתוכניות ההנהלה והתגמולים שלה. על פי רוב, ניתן לזהות הצהרות תחזיות עתידיות כאלה במילים או בביטויים, כגון "הזדמנות," "פוטנציאל," "יכולה," "מתכוונת," עתידה," "עשויה" ובמילים וביטויים נוספים. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מהתוצאות החזויות בשל סיכונים ואי-ודאויות ובהם יכולתנו להחזיק בעובדי מפתח וקשיים במימוש האסטרטגיות שלנו, ובכלל זה אי-דיוקים בהנחות הנוגעות לאסטרטגיות כאלה. מידע נוסף על סיכונים ואי-ודאויות פוטנציאליים נכלל בסעיפים "גורמי סיכון" ("Risk Factors") ו"דיון וניתוח של ההנהלה לגבי המצב הפיננסי ותוצאות הפעילות" ("Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations") הכלולים בטופס 10-K שעליו הוגש הדוח השנתי של Coty לשנת הכספים שהסתיימה ב-30 ביוני 2014 ובדוחות תקופתיים נוספים שהגישה Coty ומוגשים לוועדה לניירות ערך ולבורסות מעת לעת.  Coty אינה נוטלת כל אחריות על עדכון הצהרות תחזית עתידית, שהוצהרו במסמך הנוכחי או בכל מקום אחר.

אודות Coty Inc

Coty היא חברת יופי מובילה המתגאה בפדיון נטו של 4.6 מיליארד דולר בשנת הכספים שהסתיימה ב-30 ביוני 2014. Coty, שנוסדה בפריז ב-1904, היא חברה המתמקדת בענף היופי. החברה מציעה סל של מוצרים מפורסמים הכולל בשמים, איפור קוסמטי ותכשירים לטיפוח הגוף והעור. מוצרי החברה נמכרים ביותר מ-130 מדינות וטריטוריות. היצע המוצרים של Coty כולל אף מותגים בין-לאומיים, כגון אדידס, קלווין קליין, קלואה, דוידוף,  מארק ג'ייקובס, OPI, פילוסופי, פלייבוי, רימל וסאלי הנסן .

המקור: Coty Inc.

לצפייה בהודעה בשפת המקור

http://www.businesswire.com/news/home/20150420005754/en

תוכן הודעה זו בשפת המקור מהווה את הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. תרגומים מסופקים למטרות נוחיות בלבד ויש להצליבם מול המסמך בשפת המקור, המהווה את הגרסה היחידה של טקסט זה שהינה בעלת תוקף משפטי.
פרטי קשר
Coty
Investor Relations
Kevin Monaco, 212-389-6815
or
Media
Jessica Baltera, 212-389-7584