הפצת ידיעות עסקיות ברחבי העולם
שירות של
מ.ג.מ. פרסומים בינלאומיים בע"מ
נציגים של BusinessWire
Taro Pharma

תרו מספקת את התוצאות הכספיות ל-31 דצמבר, 2015

11/2/2016 01:40
הות'ורן, ניו יורק--(BUSINESS WIRE)-- תרו תעשייה רוקחית בע"מ (NYSE:TARO) (להלן, "תרו" או "החברה") מספקת את התוצאות הכספיות הלא מבוקרות לשלושת ותשעת החודשים שהסתיימו ב-31 דצמבר, 2015.

תוצאות עיקריות עבור הרבעון שהסתיים ב-31 לדצמבר 2015, בהשוואה לרבעון שהסתיים ב-31 לדצמבר 2014

• המכירות נטו הסתכמו ב-258.3 מיליון דולר, עליה של 20.6 מיליון דולר או 8.7% על עליה גבולית במחזור

• רווח גולמי של 214.2 מיליון דולר עליה של 20.7 מיליון דולר בשעה שעלויות המכר נותרו ללא שינוי, וכאחוז מהמכירות נטו היו 82.9% בהשוואה ל-81.4%

• עלויות מחקר ופיתוח עלו ב-39.9% ל-17.9 מיליון דולר

• הוצאות המכירות, השיווק, אדמיניסטרציה וכלליות עלו ב-1.5 מיליון דולר ל-22.9 מיליון דולר

• ההכנסות התפעוליות עלו ב-14.1 מיליון דולר ל-173.4 מיליון דולר

• הרווח הנקי הושפע לטובה מעליה של 15.6 מיליון דולר הכנסות מהמרת מטבע זר (FX) ל-23.9 מיליון דולר, בעיקר כתוצאה מחוזקו של הדולר האמריקאי יחסית לדולר הקנדי

• ההוצאות למסים ירדו ב-16.3 מיליון דולר ל-11.8 מיליון דולר כתוצאה מאחוז מס אפקטיבי של 5.9% יחסית ל-16.5%; אנו מצפים שמימוש הטבות מס ברבעון זה ימשיכו גם ליתרת שנת המס 2015/16.

• הכנסות נטו תרמו לתרו 189.0 מיליון דולר בהשוואה ל-142.5 מיליון דולר, וכתוצאה הרווח המדולל למניה בסך 4.41 דולר בהשוואה ל-3.33 דולר

תוצאות עיקריות עבור תשעת החודשים שהסתיימו ב-31 דצמבר 2015 – בהשוואה ל-31 דצמבר, 2014

• המכירות נטו היו 685.7 מיליון דולר, עלייה של 66.9 מיליון דולר או 10.8%, למרות ירידה של 5% במחזור ושינוי בתמהיל המוצרים

• הרווח הגולמי עלה ב-77.8 מיליון דולר ל-554.7 מיליון דולר וכאחוז מהמכירות נטו היה 80.9% בהשוואה ל-77.1%

• ההוצאות על מחקר ופיתוח עלו ב-23.0% ל-51.2 מיליון דולר

• הוצאות המכירות, השיווק, אדמיניסטרציה וכלליות עלו ב-4.4 מיליון דולר ל-69.8 מיליון דולר

• ההכנסות התפעוליות עלו ב-58.7 מיליון דולר ל-432.7 מיליון דולר

• ההכנסות מהמרת מטבע זר עלו ב-45.4 מיליון דולר ל-54.5 מיליון דולר

• הוצאות המס עלו ב-13.2 מיליון דולר בשל עליה של 106.6 מיליון דולר מהכנסות מניכויי מס, אולם שיעור המס האפקטיבי ירד מ-15.1% ל-14.5%

• הרווח הנקי המיוחס לתרו היה 426 מיליון דולר בהשוואה ל-332.0 מיליון דולר, עליה של 94.0 מיליון דולר וכתוצאה הרווח המדולל למניה הינו 9.95 דולר בהשוואה ל-7.75

מר קאל סאנדאראם, המנכ"ל של תרו אמר " אנו מרוצים הסך הביצועים שהיו בהתאם לציפיות, בהתחשב שהנוף התחרותי ממשיך להתעצם." מר סאנדארם המשיך, "בנוגע ל- ,Keveyisהתרופה הראשונה שאושרה על ידי ה-FDA לטיפול בעיקר בשיתוק תקופתי, התגובות שקיבלנו מהמטופלים הינן חיוביות ביותר, עם זאת השימוש נמוך מהציפיות. אנו נמשיך להשקיע בתרופה וביוזמות שיווקיות לבניית המותג ולפיקוח על תוצאות המכירות של Keveyis ברבעונים הבאים.

תוצאות עיקריות ביחס לתזרים המזומנים ולמאזן

• תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בתקופה שהסתימה ב-31 בדצמבר, 2015 עמד על 239.7 מיליון דולר בהשוואה ל-192.8 מיליון דולר ב-31 בדצמבר, 2014.

• סך כל המזומנים, כולל ניירות ערך סחירים בהיקף של 1.2 מיליארד דולר, עלה ב- 262.5 מיליון דולר מ-31 במרץ, 2015

• משך הרבעון החברה שילמה את יתרת החוב של 5.9 מיליון דולר

אישורים מטעם ה-FDA (הרשות האמריקנית למזון ולתרופות) ובקשות שהוגשו לה

החברה קיבלה לאחרונה אישור מהרשות האמריקאית למזון ותרופות ("FDA") לבקשת אישור מקוצרת ("ANDA") ל-. Naftifine Hydrochloride Cream USP, 2% לחברה כעת יש סך של שלושים וחמישה בקשות מקוצרות (ANDAs) המחכות לאישור.

אודות תרו

תרו תעשיה רוקחית בע"מ היא חברת תרופות מחקרית בינלאומית, הנותנת מענה לצרכי הלקוחות באמצעות גילוי, פיתוח, ייצור ושיווק של מוצרים רפואיים באיכות הגבוהה ביותר. פרטים נוספים על חברת תרו תעשייה רוקחית אפשר למצוא באתר האינטרנט של תרו, בכתובת www.taro.com

הצהרת הסרת חבות

הדו"חות הכספיים המאוחדים והבלתי מבוקרים הוכנו על אותו בסיס של הדו"חות הכספיים השנתיים המאוחדים ולדעת ההנהלה משקפים את כל התיקונים הנחוצים כדי להציג בצורה הולמת את מצבה הכספי ותוצאות פעילותה של החברה. את הדו"חות הכספיים המאוחדים והבלתי מבוקרים יש לקרוא לצד הדו"חות הכספיים המאוחדים והמבוקרים של החברה, אשר נכללים בדו"ח שמגישה החברה ל-   SEC  כמסמך F20.

הצהרות מסוימות בהודעה זו לעיתונות הן הצהרות ביחס לעתיד כמשמעותן בחוק Private Securities Litigation Reform Act   משנת 1995. הצהרות אלה כוללות, בין השאר, הצהרות שאינן מתארות עובדות היסטוריות והצהרות המפנות אל או מתייחסות לאירועים או נסיבות שהחברה "מעריכה", "מאמינה" או "מצפה" שיתרחשו, או ביטויים דומים, כמו גם הצהרות המתייחסות לביצועיה הפיננסים של החברה, זמינות המידע הפיננסי, והערכות אודות תוצאות החברה ומידע המתייחס לשנת הכספים 2016. החברה מאמינה שהצהרות צופות פני עתיד אלו מבוססות על הערכות נכונות, אך אינה ערבה למימוש ציפיות אלו. בין הגורמים העשויים להביא לתוצאות שונות בפועל ניתן למנות תנאים בכלכלה המקומית והבינלאומית, תנאים בתעשייה ובשוק בהם פועלת החברה, שינויים במצבה הפיננסי של החברה, הליכים משפטיים מטעם צד שלישי כלשהו בכל ערכאה משפטית בישראל, ארה"ב, או כל מדינה אחרת בה תרו מקיימת פעילות, שינויים רגולטורים או בחקיקה במדינות בהן תרו מקיימת פעילות, בנוסף לסיכונים אחרים המפורטים מדי עת בדו"חות החברה ל SEC, ביניהם הדו"חות השנתיים המוגשים בטפסי F-20. ההצהרות ביחס לעתיד בהודעה זו מבוססות על הערכות תרו נכון ליום פרסום ההודעה. החברה אינה מקבלת על עצמה שום מחויבות לעדכן, לשנות או לתקן הצהרות ביחס לעתיד, בין בעקבות מידע חדש ובין בעקבות התפתחויות נוספות או כל סיבה אחרת.

 לטבלאות המפורטות של התוצאות הכספיות http://www.businesswire.com/news/home/20160210006628/en

המקור:   Taro Pharmaceutical Industries Ltd

לצפייה בהודעה המקורית באתר Business Wire:

http://www.businesswire.com/news/home/20160210006628/en

תוכן הודעה זו בשפת המקור מהווה את הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. תרגומים מסופקים למטרות נוחיות בלבד ויש להצליבם מול המסמך בשפת המקור, המהווה את הגרסה היחידה של טקסט זה שהינה בעלת תוקף משפטי.
פרטי קשר
Taro Pharmaceutical Industries Ltd
Michael Kalb, 914-345-9001
GVP, CFO
Michael.Kalb@taro.com
or
William J. Coote, 914-345-9001
William.Coote@taro.com