הפצת ידיעות עסקיות ברחבי העולם
שירות של
מ.ג.מ. פרסומים בינלאומיים בע"מ
נציגים של BusinessWire
Taro Pharma

תרו מכריזה על תוצאות האסיפה הכללית השנתית של בעלי מניות החברה

17/9/2013 10:40
15/9/2013

הות'ורן, ניו יורק –Business Wireתרו תעשיה רוקחית בע"מ (NYSR: TARO) ("תרו" או "החברה") הכריזה היום על כך שהאסיפה הכללית השנתית של בעלי מניות החברה התקיימה כסדרה ב 12 לספטמבר 2013, ביורו פארק, בית איטליה, בקיבוץ יקום ("האסיפה הכללית השנתית"). ניהול רישום תוצאות ההצבעה ותיעודה הרשמי התבצע על ידי חברת IVS Associates, המספקת שירותי הליכי הצבעה בלתי תלויים.

 

לפי תוצאות ההצבעה הרשמיות מהאסיפה שסיפקה חברת IVS, חמישה דירקטורים (דיליפּ שנגווי, קאל סונדראם, סודהיר ואליה, ג'יימס קדרובסקי ודוב פקלמן) נבחרו לכהונה מחודשת בדירקטוריון החברה, שתמשך עד להשלמת האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות. בנוסף, ההצעות לאישור התגמול הכספי עבור חברי הדירקטוריון, עבור מנכ"ל החברה, ותשלום בונוס מיוחד לג'יימס קדרובסקי, אושרו ואושררו לפי החלטת הרוב הנדרש, לפי המתווה שפורסם בהודעה שהוגשה לרשות האמריקאית לניירות ערך ולבורסות (SEC) בטופס 6-K, בתאריך 8 לאוגוסט 2013 ("כתב ההצבעה"). בהחלטה נוספת שהתקבלה, שני הדירקטורים החיצוניים (אילנה אבידוב מור ודן בירן) נבחרו לכהונה מחודשת לתקופה של שלוש שנים, החל מה 31 לדצמבר 2013. הרקע המקצועי של כל הדירקטורים מפורט בכתב ההצבעה. נדחו ההצעות לבחירת מר בן-עמי רוזנפלד וגברת עדי ברשדסקי לתפקידי דירקטורים חיצוניים במועצת המנהלים.

 

כמו כן, בעלי המניות אישרו את מדיניות התגמולים של החברה, בהתאם לדרישות חוק החברות הישראלי, 5759-1999.

 

ולסיום, בעלי המניות באסיפה השנתית הכללית מינו את חברת רואי החשבון זיו-האפט, נציגת חברת BDO בישראל, לביקורת החשבונות החיצונית בחברה עד לסגירת האסיפה הבאה, והסמיכו את ועדת הביקורת ואת הדירקטוריון לקבוע את שכרה של זיו-האפט בהתאם לכמות ואופי השירותים להם ידרשו.

 

אודות תרו

 

תרו תעשיה רוקחית בע"מ היא חברת תרופות מחקרית בינלאומית, הנותנת מענה לצרכי הלקוחות באמצעות גילוי, פיתוח, ייצור ושיווק של מוצרים רפואיים באיכות הגבוהה ביותר. פרטים נוספים על חברת תרו תעשייה רוקחית אפשר למצוא באתר האינטרנט של תרו, בכתובת www.taro.com.

 

 
תוכן הודעה זו בשפת המקור מהווה את הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. תרגומים מסופקים למטרות נוחיות בלבד ויש להצליבם מול המסמך בשפת המקור, המהווה את הגרסה היחידה של טקסט זה שהינה בעלת תוקף משפטי.
פרטי קשר
William J. Coote, 914-345-9001
VP, Treasurer
William.Coote@taro.com