הפצת ידיעות עסקיות ברחבי העולם
שירות של
מ.ג.מ. פרסומים בינלאומיים בע"מ
נציגים של BusinessWire
Taro Pharma

גלאס לואיס ממליצה לבעלי המניות של תרו להצביע בעד מועמדות שני הדירקטורים החיצוניים המכהנים

הומלץ להצביע "בעד" הצעות 7A ו- 7B

9/9/2013 10:00
הות'ורן, ניו יורק --Business Wire-- תרו תעשייה רוקחית בע"מ (NYSE: TARO) (“תרו”) הכריזה היום על-כך שגלאס לואיס, אחת מחברות היעוץ העצמאיות המובילות בעולם, ממליצה לבעלי המניות להצביע "בעד" אילנה אבידוב-מור ודן בירן, שני המועמדים המחזיקים כיום במשרת דירקטור חיצוני, במהלך האסיפה הכללית השנתית ("AGM") הקרובה של מחזיקי המניות, המתוכננת להיערך ב- 12 בספטמבר 2013.

 

כמו-כן, המליצה גלאס לואיס לבעלי מניות תרו להצביע נגד שני המועמדים לתפקיד דירקטור חיצוני עליהם המליצה חברת ההשקעות BlueMountain Capital Management, בעלת מניות בתרו אף היא.

 
מאז ספטמבר 2010, תחת הנהגת ההנהלה והדירקטוריון הנוכחיים, תרו מימשה צמיחה מרשימה:

•    מחיר מניה: עלה מערך של $14.49 בסוף דצמבר 2010, לערכו הנוכחי, נכון ל- 3 בספטמבר 2013, כאשר מחיר הסגירה עמד על $66.65. ערך זה מייצג עליה של 360% העולה על ביצועי כל המדדים המשמעותיים.

•    סך המכירות נטו עלה ל- $671 מיליון בשנת הכספים 2013, עליה של 71% לעומת 2010.

•    הרווח התפעולי עלה מ- $89 מיליון ב 2010, ל- $329 מיליון בשנת הכספים שהסתיימה ב- 30 במרץ 2013.

•    הרווח הנקי והרווח למניה הנגזר ממנו עלה מ- $64 מיליון ו $1.53 בהתאמה בשנת 2010, ל- $266 מיליון ו- $5.95 בשנת 2013, ובנוסף -


•    על-פי מקור מוביל בתעשייה, בשנת 2012 תרו הפכה לספקית התכשירים הדרמטולוגיים הגנריים המובילה בארה"ב.

 

הן דן בירן והן אילנה אבידוב-מור, כחברים בועדת הביקורת של תרו, מילאו תפקיד ראשי בכך שהצהרותיה הפיננסיות של תרו (לשנה שקדמה לרכישת סאן ב- 2010) עמדו במלוא התנאים להם מחוייבת החברה בדיווחיה כלפי הועדה האמריקאית לניירות ערך ולבורסות (SEC) – תנאים שבהיעדרם לא הייתה יכולה תרו להירשם בבורסה לניירות ערך בניו יורק במרץ 2012. בזכות זאת שיפרה תרו את נזילותה ואת ערכה בעבור בעלי מניות המיעוט. בנוסף, מאז הבחרם בדצמבר 2010, הקפידו מר בירן וגב' אבידוב-מור על שיעורי נוכחות של 96% לכל הפחות, ב- 99 פגישות הדירקטוריון והועדות.

 

דירקטוריון תרו מפציר בבעלי המניות לממש את זכות הצבעתם כבר היום בהתאם להמלצתו, בעד הצעות 1-7, ו- 9-10. כמו-כן, נתבקשו בעלי המניות לזכור שהמועד האחרון להצבעה ל-AGM, ה- 10 בספטמבר 2013, מתקרב במהירות. בעלי מניות הזקוקים לעזרה יוכלו ליצור קשר עם MacKenzie Partners, חברת היעוץ המשפטי של תרו, חיוג-חינם במספר 1-800-322-2885 או 1-212-929-5500 (שיחת גוביינא).

 

אודות תרו

 

תרו תעשיה רוקחית בע"מ היא חברת תרופות מחקרית בינלאומית, הנותנת מענה לצרכי הלקוחות באמצעות גילוי, פיתוח, ייצור ושיווק של מוצרים רפואיים באיכות הגבוהה ביותר. פרטים נוספים על חברת תרו תעשייה רוקחית אפשר למצוא באתר האינטרנט של תרו, בכתובת www.taro.com.

 

הצהרות הסרת חבות

 

הצהרות מסוימות בהודעה זו לעיתונות הן הצהרות ביחס לעתיד כמשמעותן בחוק Private Securities Litigation Reform Act משנת 1995. הצהרות אלה כוללות, בין השאר, הצהרות שאינן מתארות עובדות היסטוריות והצהרות שמפנות אל או מתייחסות לאירועים או נסיבות שהחברה "מעריכה", "מאמינה" או "מצפה" שיתרחשו, או ביטויים דומים. ההצהרות ביחס לעתיד בהודעה זו מבוססות על הערכות תרו נכון ליום פרסום ההודעה, עליהן חלים מספר סיכונים ואי-ודאויות היכולים להביא תוצאות בפועל השונות מהותית מהתוצאות העתידיות הבאות לידי ביטוי או זוכות להתייחסות כלשהי בהצהרות ביחס לעתיד מסוג זה. למעט המחויבויות המפורטות בחוק, החברה אינה מקבלת על עצמה שום מחויבות לעדכן, לשנות או לתקן הצהרות ביחס לעתיד, בין בעקבות מידע חדש ובין בעקבות התפתחויות נוספות או כל סיבה אחרת.


 
תוכן הודעה זו בשפת המקור מהווה את הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. תרגומים מסופקים למטרות נוחיות בלבד ויש להצליבם מול המסמך בשפת המקור, המהווה את הגרסה היחידה של טקסט זה שהינה בעלת תוקף משפטי.
פרטי קשר

MacKenzie Partners, Inc.
Paul Schulman and Bob Marese
212-929-5500

או

Taro Pharmaceutical Industries Ltd.
William J. Coote
914-345-9001
VP, Treasurer