הפצת ידיעות עסקיות ברחבי העולם
שירות של
מ.ג.מ. פרסומים בינלאומיים בע"מ
נציגים של BusinessWire
Taro Pharma

חברת תרו מדווחת תוצאות כספיות לרבעון השלישי שהסתיים ב 30 לספטמבר 2013

סך המכירות נטו בששת החודשים האחרונים עלה ב 12%, ההכנסה התפעולית עלתה ב 20%

14/11/2013 10:00
 14/11/2013

הותורן, ניו יורק--(BUSINESS WIRE)-- חברת תרו תעשייה רוקחית ("תרו" או "החברה") NYSE: TARO)) פרסמה תוצאות כספיות לפני ביקורת, המכסים את תקופות שלושת החודשים וששת החודשים שהסתיימו ב 30 לספטמבר 2013.

 

תוצאות עיקריות לרבעון שהסתיים ב-30 בספטמבר 2013 -  בהשוואה ל -30 בספטמבר 2012

 

- המכירות נטו הסתכמו ב-205.3 מיליון דולר, עליה של 44.3 מיליון דולר או 27.5%, עם עליה קלה בנפחי המכירות

- הרווח הגולמי, כאחוז מהמכירות נטו, עמד על 77.7% בהשוואה ל-75.4%

- ההוצאות למחקר ופיתוח עלו ב-36.4% והגיעו לסכום של 14.9 מיליון דולר, 7.3% מהמכירות נטו בהשוואה ל 6.8%

- ההוצאות על מכירות, שיווק, הוצאות כלליות ואדמיניסטרטיביות הגיעו ל 10.8% מהמכירות נטו בהשוואה ל 12.4%

- ההקצאות למקרה של הפסדים או תשלומים להסדרת תביעות ירדו ל 2.1 מיליון דולר בהשוואה ל 8.0 מיליון דולר ב 2012, ואלו קשורים להליכים משפטיים בעניין דיווחי מחירים

- ההכנסה התפעולית עלתה ל-120.3  מיליון דולר, שהם 58.6% מהמכירות נטו, בהשוואה ל-82.4 מיליון דולר, שהם 51.2% מהמכירות נטו;

- הרווח הנקי המיוחס לתרו הסתכם ב-96.3 מיליון דולר בהשוואה ל-65.4 מיליון דולר, וכתוצאה הרווח המדולל למניה עומד על 2.15 דולר בהשוואה ל 1.46 דולר.

תוצאות עיקריות לתקופה בת ששת החודשים שהסתיימה ב-30 בספטמבר 2013 - בהשוואה לתקופה המקבילה שהסתיימה ב-30 בספטמבר 2012-  המכירות נטו הסתכמו ב-358.5 מיליון דולרים, עלייה של 38.4 מיליון דולרים, שהם 12.0%, ללא השתנות גדולה בנפחים -
שיעור הרווח הגולמי מהמכירות נטו עמד על 74.2%, בהשוואה ל-73.5% -
ההוצאות למחקר ופיתוח עלו בשיעור של 20.8% והגיעו ל-27.1 מיליון דולרים, שהם 7.6% מהמכירות נטו, בהשוואה ל 7.0%-
 הוצאות המכירה והשיווק, ההוצאות הכלליות וההוצאות האדמיניסטרטיביות שמרו על רמות דומות, אך כאחוז מהמכירות נטו ירדו מ 13.6% ל 12.0%

- ההקצאות למקרה של הפסדים או תשלומים להסדרת תביעות ירדו ל 2.1 מיליון דולר בהשוואה ל 8.0 מיליון דולר ב 2012, ואלו קשורים להליכים משפטיים בעניין דיווחי מחירים

-
הרווח התפעולי עלה ל-193.8 מיליון דולרים, שהם 54.1% מהמכירות נטו, בהשוואה ל-161.4 מיליון דולרים, שהיו 50.4% מהמכירות נטו.-
הרווח הנקי המיוחס לתרו הסתכם ב-155.1 מיליון דולרים, בהשוואה ל-128.3 מיליון דולרים, עלייה של 26.8 מיליון דולרים שבאה לידי ביטוי ברווח מדולל למניה של 3.46 דולרים בהשוואה ל-2.87 דולרים.

 

תוצאות עיקריות ביחס לתזרים המזומנים והמאזן

 

- תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בתקופה שהסתיימה ב 30 בספטמבר 2013 הסתכם ב-159.7 מיליון דולר, בהשוואה ל-81.5 מיליון דולר

- החל מה-31 במרס 2013, שווי המזומנים ובכלל זה ניירות ערך סחירים עלה ב 150.4 מיליון דולר, והגיע ל- 710.9 מיליון דולר

 

אישוריFDA  ובקשות

 

החברה קיבלה לאחרונה שני אישורים מהרשות האמריקנית למזון ותרופות (FDA) – עבור בקשה מקוצרת לתרופה חדשה (ANDAAbbreviated New Drug Application) בנוגע לתמיסת הבליעה Levocetirizine Dihydrochloride 2.5mg/5 mL (0.5mg/mL), ולקפסולות Gabapentin 100 מ"ג, 300 מ"ג ו 400 מ"ג. במהלך הרבעון הגישה תרו ל FDA בקשת ANDA אחת. סך כל הבקשות המחכות לאישור ה FDA עומד על 19 מוצרים בהליך ANDA, ו NDA אחד. 

 

 

אודות חברת תרו

 

תרו תעשיה רוקחית בע"מ היא חברת תרופות מחקרית בינלאומית, הנותנת מענה לצרכי הלקוחות באמצעות גילוי, פיתוח, ייצור ושיווק של מוצרים רפואיים באיכות הגבוהה ביותר. פרטים נוספים על חברת תרו תעשייה רוקחית אפשר למצוא באתר האינטרנט של תרו, בכתובת www.taro.com.

 

הצהרות הסרת חבות

 

הדוחות הכספיים המאוחדים והבלתי מבוקרים הוכנו על אותו בסיס של הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים ולדעת ההנהלה משקפים את כל התיקונים הנחוצים כדי להציג בצורה הולמת את מצבה הכספי ותוצאות פעילותה של החברה. את הדוחות הכספיים המאוחדים והבלתי מבוקרים יש לקרוא לצד הדוחות הכספיים המאוחדים והמבוקרים של החברה, אשר נכללים בדוח שמגישה החברה ל-SEC כ-Form 20-F.

 

הצהרות מסוימות בהודעה זו לעיתונות הן הצהרות ביחס לעתיד כמשמעותן בחוק Private Securities Litigation Reform Act משנת 1995. הצהרות אלה כוללות, בין השאר, הצהרות שאינן מתארות עובדות היסטוריות והצהרות שמפנות אל או מתייחסות לאירועים או נסיבות שהחברה "מעריכה", "מאמינה" או "מצפה" שיתרחשו, או ביטויים דומים, וכן הצהרות שמתייחסות לביצועים הכספיים, לזמינות המידע הכספי, לתוצאות הכספיות ולמידע הכספי לשנת 2014. למרות שבחברה מאמינים שהציפיות שמשקפות הצהרות אלה ביחס לעתיד מבוססות על הנחות סבירות, הרי שאין שום ערובה כי ציפיות אלה יתממשו. הגורמים שעלולים להוביל לכך שהתוצאות בפועל יהיו שונות כוללים תנאים כלכליים מקומיים ובינלאומיים, תנאים בענף ובשוק, שינויים במצבה הכספי של החברה, תביעות שיגישו גורמים כלשהם לבתי משפט כלשהם בארצות הברית, בישראל או בכל מדינה אחרת שבה פועלת תרו, צעדים רגולטוריים ומשפטיים במדינות שבהן פועלת תרו, וסיכונים נוספים שמפורטים בדוחות שמגישה החברה מעת לעת לרשות האמריקנית לניירות ערך (SEC), ובכלל זה הדוחות השנתיים של החברה שמוגשים כ-Form 20-F. הצהרות ביחס לעתיד נכונות אך ורק למועד שבו פורסמו. החברה אינה מקבלת על עצמה שום מחויבות לעדכן, לשנות או לתקן הצהרות ביחס לעתיד, בין בעקבות מידע חדש ובין בעקבות התפתחויות נוספות או כל סיבה אחרת.

 

לעיון בהודעה המלאה בשפת המקור, הכוללת טבלאות נתונים, לחצו על הקישור הבא:


 

המקור: חברת תרו תעשייה רוקחית
תוכן הודעה זו בשפת המקור מהווה את הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. תרגומים מסופקים למטרות נוחיות בלבד ויש להצליבם מול המסמך בשפת המקור, המהווה את הגרסה היחידה של טקסט זה שהינה בעלת תוקף משפטי.
פרטי קשר
Taro Pharmaceutical Industries Ltd.
Michael Kalb, 914-345-9001
GVP, CFO
Michael.Kalb@taro.com
William J. Coote, 914-345-9001
VP, Treasurer
William.Coote@taro.com