הפצת ידיעות עסקיות ברחבי העולם
שירות של
מ.ג.מ. פרסומים בינלאומיים בע"מ
נציגים של BusinessWire
Taro Pharma

תרו מכריזה על תוצאות הצעת הרכש העצמית

31/12/2013 09:00
הות'ורן, ניו יורק –Business Wireתרו תעשיה רוקחית בע"מ ("תרו" או "החברה", להלן) ((NYSE:TARO הכריזה על התוצאות הסופיות של הצעת הרכש בנוסח מכירה פומבית הולנדית לרכישה מחדש של עד 200 מיליון דולר ממניות החברה הרגילות, אשר תוקפה פג בחצות (שעון ניו יורק) יום שני, ה 23 לדצמבר 2013. בהסתמך על הספירה הסופית שנערכה על ידי חברת American Stock Transfer & Trust  ("AST"), המשמשת כנפקד במסגרת הצעת הרכש, סך של 1,959,514  מניות רגילות הוצעו למכירה כראוי או לא נסוגו כראוי במחיר הרכישה הסופי של 97.50$ למניה או פחות.

 

בהתאם לתנאי הצעת הרכש, החברה הסכימה לקבל לרשותה ולהעביר תשלום על סך של 1,959,514 מניות רגילות, הכוללות את כל 'שברי היחידות' שהוצעו כראוי, במחיר רכישה סופי של 97.50$ למניה, ועבור סכום רכישה כולל בסך כ 191 מיליון דולר (לא כולל עמלות והוצאות הנלוות להצעת הרכש). מניות אלה מהוות כ 4.4% מהון המניות המונפק וההון העומד של החברה נכון לתאריך ה 20 בנובמבר 2013. 

 

הנפקד יעביר בהקדם תשלום עבור המניות שהתקבלו לרכישה, וישיב בהקדם את המניות אשר הוצעו ולא נרכשו.

 

הסוחר הממונה על ניהול הצעת הרכש הוא J.P. Morgan Securities LLC. ועל הפצת המידע מופקדת חברת MacKenzie Partners Inc..

 

אודות תרו

 

תרו תעשיה רוקחית בע"מ היא חברת תרופות מחקרית בינלאומית, הנותנת מענה לצרכי הלקוחות באמצעות גילוי, פיתוח, ייצור ושיווק של מוצרים רפואיים באיכות הגבוהה ביותר. פרטים נוספים על חברת תרו תעשייה רוקחית אפשר למצוא באתר האינטרנט של תרו, בכתובת www.taro.com.

 

הצהרות הסרת חבות

 

הצהרות מסוימות בהודעה זו לעיתונות הן הצהרות ביחס לעתיד. הצהרות אלה כוללות, בין השאר, הצהרות שאינן מתארות עובדות היסטוריות והצהרות שמפנות אל או מתייחסות לאירועים או נסיבות שהחברה "מעריכה", "מאמינה" או "מצפה" שיתרחשו, או ביטויים דומים, וכן הצהרות שמתייחסות לביצועים הכספיים, לזמינות המידע הכספי, לתוצאות הכספיות ולמידע הכספי לשנת 2014. למרות שבחברה מאמינים שהציפיות שמשקפות הצהרות אלה ביחס לעתיד מבוססות על הנחות סבירות, הרי שאין שום ערובה כי ציפיות אלה יתממשו. הגורמים שעלולים להוביל לכך שהתוצאות בפועל יהיו שונות כוללים תנאים כלכליים מקומיים ובינלאומיים, תנאים בענף ובשוק, שינויים במצבה הכספי של החברה, תביעות שיגישו גורמים כלשהם לבתי משפט כלשהם בארצות הברית, בישראל או בכל מדינה אחרת שבה פועלת תרו, צעדים רגולטוריים ומשפטיים במדינות שבהן פועלת תרו, וסיכונים נוספים שמפורטים בדוחות שמגישה החברה מעת לעת לרשות האמריקנית לניירות ערך (SEC), ובכלל זה הדוחות השנתיים של החברה שמוגשים כ-Form 20-F. הצהרות ביחס לעתיד נכונות אך ורק למועד שבו פורסמו. החברה אינה מקבלת על עצמה שום מחויבות לעדכן, לשנות או לתקן הצהרות ביחס לעתיד, בין בעקבות מידע חדש ובין בעקבות התפתחויות נוספות או כל סיבה אחרת.מקור: Taro Pharmaceutical Industries Ltd

 

 

 

 

 

 
תוכן הודעה זו בשפת המקור מהווה את הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. תרגומים מסופקים למטרות נוחיות בלבד ויש להצליבם מול המסמך בשפת המקור, המהווה את הגרסה היחידה של טקסט זה שהינה בעלת תוקף משפטי.
פרטי קשר
Taro Pharmaceutical Industries Ltd.
Michael Kalb, 914-345-9001
GVP, CFO
Michael.Kalb@taro.com
או
William J. Coote, 914-345-9001
VP, Treasurer
William.Coote@taro.com