הפצת ידיעות עסקיות ברחבי העולם
שירות של
מ.ג.מ. פרסומים בינלאומיים בע"מ
נציגים של BusinessWire
Monster Worldwide

חברת Monster Worldwide מדווחת על התוצאות הכספיות לרבעון הראשון של שנת 2012

היקף ההזמנות עלה בשיעור של 5 אחוזים בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד והסתכם ב-274 מיליון דולרים, כולל הסכם בשווי 23 מיליון דולרים, שעליו כבר דווח בעבר, עם משרד העבודה והפנסיה של בריטניה קריירות - היקף ההזמנות בצפון אמריקה עלה בשיעור של 6 אחוזים בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד הרווח למניה לפי כללי GAAP עמד על 0.03 דולרים, הרווח למניה שלא לפי כללי GAAP עמד על 0.04 דולרים הנזילות הכוללת עמדה על 370 מיליון דולרים לאחר החזרים בסכום כולל של 33 מיליון דולרים לבעלי המניות, באמצעות רכישה מחדש של מניות ברבעון הראשון האימוץ של חבילת המוצרים בטכנולוגיה מתקדמת מוסיף לצבור תאוצה

30/4/2012 12:40
ניו יורק --(BUSINESS WIRE)-- חברת Monster Worldwide (NYSE:MWW) דיווחה היום על התוצאות הכספיות לרבעון הראשון שהסתיים ב-31 במרס 2012.

סאל לנוצ'י, היו"ר, הנשיא והמנכ"ל של Monster Worldwide, מסר כי "לתוצאות ברבעון הראשון של שנת 2012 תרמו ביצועים טובים יותר בצפון אמריקה וההתמקדות המתמשכת שלנו ברווחיות. חבילת המוצרים שלנו בטכנולוגיה מתקדמת, ובכלל זה Career Ad Network, Power Resume Search  ו-SeeMore, מוסיפה לזכות לקבלת פנים חמה מצד לקוחותינו, כפי שניתן לראות מהצמיחה הנאה של פעילות Government Solutions ומהשיפור בתוצאות בענף ההשמה. במבט קדימה, אנו משוכנעים שההתמקדות המתמשכת שלנו בחדשנות והמשך ההרחבה של היצע המוצרים המתקדמים שלנו יחזקו את מעמדה המוביל של Monster ברחבי העולם".

דגשים עסקיים

- קריירות - בהזמנות בצפון אמריקה נרשמה עלייה של שישה אחוזים בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, בעיקר הודות להזמנות בתחום Government Solutions ובענפי ההשמה והעיתונים.

- בפעילות הקשורה להיצע המוצרים הקנייניים והמתקדמים של החברה, ובכלל זה Career Ad Network® ו-Power Resume Search®,, נמשכה הצמיחה בשיעור דו ספרתי על בסיס גלובלי.

- לא מכבר החלה Monster בשיתוף פעולה בתחום המדיה עם WIRED ו-Ars Technica, וכעת היא מפעילה את התפקוד החדש של חיפוש משרות בשני אתרים אלה. את המנוע החדש לחיפוש משרות אפשר למצוא בכתובות jobs.wired.com ו-jobs.arstechnica.com.

- חברת Monster הודיעה כי היא בוחנת חלופות אסטרטגיות על מנת להעניק ערך מרבי לבעלי המניות וכי שכרה את הפירמות Stone Key Partners LLC ו-BofA Merrill Lynch שיספקו ייעוץ פיננסי לצורך בדיקה זו.

תוצאות לרבעון הראשון של שנת 2012

(לשם השוואה, ההזמנות שלא לפי כללי GAAP, ההכנסות והוצאות התפעול ברבעון הראשון של שנת 2011 אינן כוללות השפעה של פעילות ארביטראז' ליצירת הפניות בהיקף של 11 מיליון דולרים).

ההזמנות הסתכמו ב-274 מיליון דולרים, עלייה של חמישה אחוזים בהשוואה לרבעון הראשון של שנת 2011 שבו הסתכמו ההזמנות ב-261 מיליון דולרים. הצמיחה בהכנסות ברבעון הראשון של שנת 2012 משקפת ביצוע וביצועים טובים יותר בצפון אמריקה ואינה כוללת הסכם בהיקף של 23 מיליון דולרים עם משרד העבודה והפנסיה של בריטניה. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, ברבעון הראשון של שנת 2012 השפיעו שערי חליפין של מטבעות על היקף ההזמנות לשלילה בשיעור של 3.7 מיליון דולרים. בהזמנת קריירות ברחבי העולם נרשמה עלייה של שמונה אחוזים בהשוואה לרבעון הראשון של שנת 2011. נתונים היסטוריים על הזמנות ברבעונים קודמים אפשר למצוא במידע הפיננסי המשלים של החברה.

ברבעון הראשון של שנת 2012 הסתכמו ההכנסות ב-246 מיליון דולרים. זאת בהשוואה להכנסות של 261 מיליון דולרים ברבעון הראשון של שנת 2011 לפי כללי GAAP, ו-253 מיליון דולרים שלא לפי כללי GAAP. ההכנסות לרבעון הראשון של שנת 2011 שלא לפי כללי GAAP אינן כוללות התאמה חשבונאית לרכישות בהיקף של 2.7 מיליון דולרים, שמקורה ברכישה של HotJobs. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, ברבעון הראשון של שנת 2012 השפיעו שערי חליפין של מטבעות על היקף ההכנסות לשלילה בשיעור של 3.4 מיליון דולרים.

ההכנסות מקריירות ברחבי העולם הסתכמו ב-227 מיליון דולרים, בהשוואה להכנסות של 231 מיליון דולרים ברבעון הראשון של שנת 2011 שלא לפי כללי GAAP - ירידה של שני אחוזים בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. ההסכם עם משרד העבודה והפנסיה של בריטניה לא השפיע על ההכנסות ברבעון הראשון של שנת 2012.

ההכנסות מקריירות בצפון אמריקה הסתכמו ב-120 מיליון דולרים, ירידה של שלושה אחוזים בהשוואה להכנסות מקריירות בצפון אמריקה ברבעון הראשון של שנת 2011, אשר הסתכמו ב-124 מיליון דולרים. ההכנסות מקריירות בינלאומיות הסתכמו ב-107 מיליון דולרים, ללא שינוי בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

הכנסות IAF הסתכמו ב-19 מיליון דולרים, בהשוואה ל-33 מיליון דולרים ברבעון הראשון של שנת 2011. כפי שפורסם כבר בעבר, החברה החליטה לחדול ממעורבות בפעילות ארביטראז' ליצירת הפניות החל מ-1 ביולי 2011. בניכוי 11 מיליון דולרים שמקורם בפעילות ארביטראז' ליצירת הכנסות ברבעון הראשון של שנת 2011, ירדו הכנסות IAF בשיעור של שלושה מיליון דולרים בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

הוצאות התפעול המאוחדות לפי כללי GAAP הסתכמו ב-256 מיליון דולרים בהשוואה ל-260 מיליון דולרים ברבעון הראשון של שנת 2011. הרווח הנקי הסתכם ב-3.7 מיליון דולרים, שהם 0.03 דולרים למניה. זאת בהשוואה לרווח נקי של 78 אלף דולרים, או איזון ברווח למניה, בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הנקי לפי כללי GAAP כלל ברבעון הפחתה לארגון מחדש לפני מס בסכום של 24 מיליון דולרים, שקוזזה חלקית מול תגמול על החזר ששולם על ידי מנהל לשעבר בחברה לממשל של ארצות הברית בעקבות פרשה מהעבר של נוהלים להענקת אופציות למניות, בסכום של 5.4 מיליון דולרים. בשילוב עם תיאומי מס חד פעמיים, השפיעו פריטים אלה לשלילה על הרווח של החברה ברבעון, לפי כללי GAAP, בשיעור של 0.01 דולרים למניה לפני מס.

הרווח הנקי שלא לפי כללי GAAP הסתכם ב-4.6 מיליון דולרים, שהם 0.04 דולרים למניה, בהשוואה ל-6.3 מיליון דולרים, שהם 0.05 דולרים למניה, ברבעון הראשון של שנת 2011. הוצאות התפעול הסתכמו שלא לפי כללי GAAP ב-237 מיליון דולרים, ירידה של אחוז אחד בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

המזומנים ושווי הכסף הסתכמו ב-31 במרס 2012 ב-253 מיליון דולרים, בהשוואה ל-250 מיליון דולרים ב-31 בדצמבר 2011. תזרים המזומנים התפעולי הנקי עמד ברבעון על 21 מיליון דולרים. ההכנסות הדחויות הסתכמו ב-31 במרס 2012 ב-408 מיליון דולרים, בהשוואה ל-380 מיליון דולרים ב-31 בדצמבר 2011.

רכישה מחדש של מניות

ברבעון הראשון של שנת 2012 רכשה Monster מחדש 4.4 מיליון ממניותיה הרגילות בשער ממוצע של 7.58 דולרים למניה, בסכום כולל של 33 מיליון דולרים. ב-31 במרס 2012 נותרה יתרה של 175 מיליון דולרים במסגרת התוכנית של החברה לרכישה מחדש של מניות בסכום כולל של 250 מיליון דולרים.

החברה פרסמה תחזית לרבעון השני של שנת 2012

החברה מציעה את התחזית העסקית הבאה, על סמך המידע הזמין כעת והציפיות נכון ל-26 באפריל 2012.

ההזמנות וההכנסות עתידות לצמוח ברבעון השני של שנת 2012 בהשוואה לרבעון השני של שנת 2011, בניכוי ההשפעות של פעילות ארביטראז' ליצירת הפניות, שהיו אחראיות להזמנות והכנסות בהיקף כולל של 11 מיליון דולרים ברבעון השני של שנת 2011.

הערה מיוחדת: ההצהרות בהודעה זו לעיתונות שאינן היסטוריות בלבד, ובכלל זה, בין השאר, הצהרות לגבי הכיוון האסטרטגי של החברה, סיכויים ותוצאות עתידיות, נחשבות כהצהרות ביחס לעתיד כמשמעותן ב- Section 27A של חוק Securities Act of 1933  ו- Section 21E של חוק Securities Exchange Act of 1934. מאחר והצהרות אלה ביחס לעתיד כרוכות בסיכונים מסוימים וחוסר ודאות עשויות התוצאות בפועל להיות שונות באופן משמעותי מכפי שמשתמע מהתחזית לגבי ההזמנות, ההכנסות והרווח למניה ברבעון השני של שנת 2012. גורמים שבשלהם עשויות התוצאות להיות שונות באופן משמעותי מכפי שמצוין בהצהרות ביחס לעתיד או משתמע מהן כוללים, בין השאר, תנאים כלכליים ותנאים אחרים בשווקים שבהם אנו פועלים, סיכונים הכרוכים ברכישות ופריסה, תחרות וסיכונים נוספים שמפורטים בדוחות Form 10-K ובדוחות נוספים שאנו מגישים לרשות האמריקנית לניירות ערך (SEC), ואשר ניתן למצוא התייחסות אליהם בהודעה זו לעיתונות. רבים מהגורמים שקובעים את התוצאות העתידיות של החברה אינם נתונים לשליטתה של ההנהלה, שאינה יכולה לצפות את כולם. אל לקוראים להסתמך יתר על המידה על ההצהרות ביחס לעתיד שנכללות בהודעה זו לעיתונות, משום שהן משקפות את הערכות ההנהלה נכון ליום הפרסום בלבד. החברה אינה מקבלת על עצמה שום מחויבות לשנות או לעדכן את ההצהרות ביחס לעתיד שנכללות בהודעה זו לעיתונות, או לפרסם הצהרות אחרות ביחס לעתיד, בין בעקבות מידע חדש או אירועים עתידיים, ובין מכל סיבה אחרת.

שיחת ועידה ותשדיר אינטרנט

קובץ PDF של מצגת פיננסית שהוצגה בשיחת ועידה על התוצאות הכספיות אפשר למצוא ישירות בכתובת http://www.about-monster.com/sites/default/files/Q12012_earningslide_FINAL.pdf או דרך אתר קשרי המשקיעים של החברה, בכתובת http://ir.monster.com.

כן מציעה החברה מידע פיננסי משלים שאפשר למצוא ישירות בכתובת http://www.about-monster.com/sites/default/files/Q12012FinancialSupplements_final.pdf או דרך אתר קשרי המשקיעים של החברה, בכתובת http://ir.monster.com.

אודות חברת Monster Worldwide

Monster Worldwide (NYSE: MWW), החברה האם של Monster®, מובילה בעולם בקישור מוצלח בין אנשים להזדמנויות עבודה. באינטרנט, במכשירים ניידים, ברשתות חברתיות - Monster מסייעת לחברות למצוא אנשים באמצעות פתרונות מותאמים אישית ושימוש בטכנולוגיות המתקדמות ביותר בעולם, על מנת לחבר בין האדם הנכון למשרה הנכונה. עם נוכחות מקומית בכ-55 מדינות, מקשרת Monster בין מעסיקים לבין מחפשי עבודה איכותיים בכל הרמות, מספקת ייעוץ קריירה מותאם אישית לצרכנים ברחבי העולם ומציעה למפרסמים קהלים נרחבים וממוקדים. פרטים נוספים על המוצרים והשירותים המובילים של Monster אפשר למצוא בכתובת www.monster.com. מידע נוסף על החברה אפשר למצוא בכתובת http://about-monster.com.


חברת MONSTER WORLDWIDE

נתוני תפעול מאוחדים לפני ביקורת

(באלפי דולרים, למעט נתונים למניה) 

בשלושה החודשים שהסתיימו ב-31 במרס

2012

2011

הכנסות

246,077

261,382

משכורות ונלוות

121,282

135,661

משרד וכלליות

57,543

66,570

שיווק וקידום

58,399

57,698

ארגון מחדש והפחתות מיוחדות נוספות

24,406

-

החזר לגבי מנהל לשעבר


(5,350

)-

סך הכל הוצאות תפעול

256,280

259,929

רווח (הפסד) תפעולי

(10,203

)1,453

ריבית ואחרות, נקי

(1,468

)(441

)(הפסד) רווח לפני מס

(11,671

)1,012

(הטבות מ) הפרשה למס הכנסה

(15,613

)356

הפסד בגין אחזקות, נקי

(200

)(578

)רווח נקי

3,742

78

רווח בסיסי למניה

0.03 דולרים

-

רווח מדולל למניה

0.03 דולרים

-

ממוצע משוקלל של המניות שברשות הציבור

 

 

בסיסי

116,199

121,425

מדולל

117,611

124,636

רווח תפעולי לפני פחת, בלאי והוצאות לארגון מחדש שאינן במזומן

 

 

רווח (הפסד) תפעולי

(10,203

)1,453

פחת ובלאי של נכסים בלתי מוחשיים

17,445

18,401

פחת בשל תגמול במניות

8,324

13,180

מחיקה בשל ארגון מחדש שלא במזומן

6,383

-

רווח תפעולי לפני פחת, בלאי והוצאות לארגון מחדש שאינן במזומן

21,949

33,034


 

חברת MONSTER WORLDWIDE

נתוני תזרים מזומנים מאוחדים לפני ביקורת

(באלפי דולרים)


 

בשלושה החודשים שהסתיימו ב-31 במרס

2012

2011

תזרים מזומנים שמקורו בפעילויות תפעוליות:

רווח נקי

3,742

78

התאמות לרווח נקי במזומן מפעילויות תפעוליות:

בלאי ופחת

17,445

18,401

החזר לגבי מנהל לשעבר

(5,350

)-

הפרשה לחשבונות מסופקים

698

370

תגמול שלא במזומן

8,324

13,180

תשלומי מס דחויים

(8,499

)(3,984

)מחיקה בשל ארגון מחדש שלא במזומן

6,383

-

הפסד בגין אחזקות, נקי

200

578

רווחים מניירות ערך

-

(1,120

)שינויים בנכסים וחבויות, לא כולל רכישות:

חשבונות זכאים

(11,608

)12,416

תשלום מראש ואחרים

(13,582

)(6,718

)הכנסות דחויות

23,752

14,926

חשבונות זכאים, חבויות מצטברות ואחרות

(258

)1,293

סך הכל התאמות

17,505

 49,342

מזומנים נטו מפעילויות תפעול

21,247

49,420

מזומנים ששימשו בפעילויות השקעה:

הוצאות הון

(12,700

)(16,457

)מזומנים למימון השקעות

(779

)(1,007

)מכירות ופדיון של ניירות ערך סחירים

-

1,120

דיבידנדים שהתקבלו מהשקעות לא מאוחדות

-

443

מזומנים נטו ששימשו בפעילויות השקעה

(13,479

)(15,901

)מזומנים ששימשו בפעילויות מימון:

תקבולים מהלוואות במכשירי אשראי

189,700

-

תשלומים להלוואות במכשירי אשראי

(225,022

)(4,500

)תקבולים מהלוואות בתשלום חד פעמי

100,000

-

תשלומים להלוואות בתשלום חד פעמי

(40,000

)-

רכישה מחדש של מניות רגילות

(33,335

)-

תשלומי מס בעקבות הסדרים לגבי הקצאת אופציות למניות

(2,475

)(7,096

)תקבולים מפדיון אופציות למניות של עובדים

23

23

מזומנים נטו ששימשו בפעילויות מימון

(11,109

)(11,573

)השפעות של שינויים בשערי חליפין על המזומנים

5,625

5,887

גידול נטו במזומנים ובשווי כסף

2,284

27,833

מזומנים ושווי כסף בתחילת התקופה

250,317

163,169

מזומנים ושווי כסף בסוף התקופה

252,601

191,002

תזרים מזומנים חופשי:

מזומנים נטו שמקורם בפעילויות תפעול

21,247

49,420

פחות: הוצאות הון

(12,700

)(16,457

)תזרים מזומנים חופשי

8,547

32,963


 

חברת MONSTER WORLDWIDE

תמצית מאזן מאוחד לפני ביקורת

(באלפי דולרים) 

31 במרס 2012

31 במרס 2011

נכסים:

מזומנים ושווי כסף

252,601

250,317

חשבונות זכאים, נטו

358

004343,546

נכסים וציוד, נטו

159,632

156,282

רצון טוב ונכסים בלתי מוחשיים, נטו

1,189,797

1,184,122

נכסים אחרים

141

415123,731

סך הכל נכסים

2,101,449

 

 


2,057,998

חבויות ואחזקות של בעלי מניות:

חשבונות זכאים, הוצאות מצטברות וחבויות נוספות

218,681

213,817

הכנסות דחויות

408,334

380,310

החלק הנוכחי של חובות לטווח ארוך והלוואות במכשירי אשראי

9

545188

836תשלומי מס הכנסה לטווח ארוך

96

66694,750

חובות לטווח ארוך, פחות החלק הנוכחי

204,000

-

 חבויות אחרות לטווח ארוך

12

54216,158

סך הכל חבויות

949

768949,768

אחזקות של בעלי מניות

1,151,681

1,164,127

סך הכל חבויות ואחזקות של בעלי מניות

 

 


2,101,449

2,057,998


 

חברת MONSTER WORLDWIDE

מידע תפעולי על פלחי שוק, שלא לפי כללי GAAP, לפני ביקורת

(באלפי דולרים)שלושה החודשים שהסתיימו ב-31 במרס 2012

קריירות - צפון אמריקה

קריירות - בינלאומיות

פרסום באינטרנט ועמלות

הוצאות ארגוניות

סך הכל

הכנסות - לפי כללי GAAP

119,774

106,922

19,381

 

246,077

התאמות שלא לפי כללי GAAP

-

-

-

 

-

הכנסות - שלא לפי כללי GAAP

119,774

106,922

19,381

 

246,077

רווח תפעולי (הפסד) - לפי כללי GAAP

3,199

(8,036

)3,268

(8,634

)(10,203

)התאמות שלא לפי כללי GAAP

14,170

8,334

1,083

(4,531

)19,056

רווח תפעולי (הפסד) - שלא לפי כללי GAAP

17,369

298

4,351

(13,165

)8,853

OIBDA - לפי כללי GAAP

19,343

1,598

6,141

(5,133

)21,949

התאמות שלא לפי כללי GAAP

8,927

7,821

467

(4,542

)12,673

OIBDA - שלא לפי כללי GAAP

28,270

9,419

6,608

(9,675

)34,622

מתח רווחים תפעולי - לפי כללי GAAP

2.7

%-7.5

%16.9

% 

-4.1

%מתח רווחים תפעולי - שלא לפי כללי GAAP

14.5

%
0.3

%

 22.4

% 

3.6

%מתח רווחים OIBDA - לפי כללי GAAP

16.1

%1.5

%31.7

% 

8.9

%מתח רווחים OIBDA - שלא לפי כללי GAAP

23.6

%8.8

%34.1

% 

14.1

%


שלושה החודשים שהסתיימו ב-31 במרס 2011

קריירות - צפון אמריקה

קריירות - בינלאומיות

פרסום באינטרנט ועמלות

הוצאות ארגוניות

סך הכל

הכנסות

121,032

107,260

33,090

 

261,382

התאמות שלא לפי כללי GAAP

2,658

-

-

 

2,658

הכנסות - שלא לפי כללי GAAP

123,690

107,260

33,090

 

264,040

רווח תפעולי (הפסד) - לפי כללי GAAP

16,989

5

4221,503

(22,461

)1

453התאמות שלא לפי כללי GAAP

2,885

282

21

7

47710,665

רווח תפעולי (הפסד) - שלא לפי כללי GAAP

19,874

5,704

1,524

(14,984

)12,118

OIBDA - לפי כללי GAAP

29,981

16,941

5,313

(19,201

)33,034

התאמות שלא לפי כללי GAAP

2,885

282

21

7,477

10,665

OIBDA - שלא לפי כללי GAAP

32,866

17,223

5,334

(11,724

)43,699

מתח רווחים תפעולי - לפי כללי GAAP

14.0

%5.1

%4.5

% 

0.6

% מתח רווחים תפעולי - שלא לפי כללי GAAP

16.1

%5.3

%4.6

% 

4.6

%מתח רווחים OIBDA - לפי כללי GAAP

24.8

%
15.8

%

 16.1

% 

12.6

%מתח רווחים OIBDA - שלא לפי כללי GAAP

26.6

%16.1

%16.1

% 

16.6

%
 

המקור: חברת Monster Worldwide
תוכן הודעה זו בשפת המקור מהווה את הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. תרגומים מסופקים למטרות נוחיות בלבד ויש להצליבם מול המסמך בשפת המקור, המהווה את הגרסה היחידה של טקסט זה שהינה בעלת תוקף משפטי.
פרטי קשר
חברת Monster Worldwide
משקיעים:
לורי צ'ייטמן, 212-351-7090
Lori.Chaitman@monster.com
או
מדיה:
איימי רוזנברג, 917-439-9309
Amy.Rosenberg@bm.com