הפצת ידיעות עסקיות ברחבי העולם
מ.ג.מ. פרסומים בינלאומיים בע"מ
נציגים של
Atlassian

חברת Prime Sun Power Inc חותמת על הסכם סופי בשווי 100 מיליון אירו (137 מיליון דולר) למכירת תחנת כוח סולרית בהספק 25 מגה-וואט באיטליה

העסקה עם משקיע מוסדי אירופאי מרכזי היא המכירה הראשונה של החברה על פי הסכם המסגרת בהיקף 100 מגה-וואט עליו הודיעה החברה בפברואר 2010

11/3/2010 11:50
ניו יורק—(BUSINESS WIRE)—חברת Prime Sun Power Inc (OTCBB: PSPW) הודיעה היום כי חתמה על הסכם סופי למכירת תחנת כוח סולרית בהספק עשרים וחמישה מגה-וואט באיטליה. זהו אירוע חשוב ביותר עבור החברה, שכן הוא צפוי לייצר הכנסות ברוטו של למעלה מ-100 מיליון אירו בשנת 2010. חברת  PSP מקבלת ריבית על השקעות בסך 12 מיליון אירו שהשקיעו בה ספקי מודולים. העסקה היא המכירה הראשונה המתבצעת על פי הסכם מסגרת שנחתם מול משקיע מוסדי למכירת פרויקטים בהיקף 100 מגה-וואט על בסיס קבלנות מלאה עם חיבור לרשת החשמל.
כיום, מקיימת החברה מכרז מול מספר קבלני הנדסה, רכש ובנייה (EPC) וספקים של ומודולים סולריים לבניית תחנת הכוח, התקנתה, וחיבורה לרשת החשמל האזורית באיטליה. תנאי החוב לטווח ארוך שניתנו על ידי גוף המממן של החברה צפויים להיסגר עד סוף אפריל 2010. בניית הפרויקט צפויה להתחיל ביוני 2010. מכירת החשמל מהפרויקטים הסולריים במסגרת תוכנית תעריף ההזרמה באיטליה צפויה להתחיל ברבעון האחרון של 2010.
מר אוליביה דה ורנייה, מנכ"ל החברה, ציין, "החלנו את שלב מימוש הפוטנציאל הכלכלי במודל העסקי שלנו בתחום האנרגיה הסולרית. ההצלחה בחתימה על החוזה הראשון של החברה למכירת 25 מגה-וואט חשמל סולרי לא רק שממחישה את יעילות האסטרטגיה של החברה, אלא גם ממחישה את יכולות החברה בתחום פיתוח הפרויקטים ומתן הערך לבעלי המניות. בכוונתנו להתקשר עם ספקים בינלאומיים מובילים בתחום ה-EPC והמודולים, כדי להבטיח אספקה בזמן ומיקור-חוץ של הפרויקט. זאת, כדי לסגור הסכמי מכר סופיים נוספים לפני סוף אפריל 2010."
החברה ממצבת עצמה כחברת תשתיות לאנרגיה נקייה השמה דגש על פיתוח, בנייה והפעלה של תחנות כוח סולריות בהיקף תשתיתי בבעלותה ובבעלות צדדים ג'. החברה מתמקדת בייצור אנרגיה סולרית באירופה, ובפרט באיטליה, ביוון ובטורקיה.
החברה מתכננת לפתח, להקים ולהפעיל תחנות כוח סולריות בהספק 500 מגה-וואט עד סוף 2013, מתוכם 150 מגה-וואט צפויים להירכש על ידי משקיעים חיצוניים. בנוסף לציפיות החברה באשר להכנסות מגורמי מימון אסטרטגיים נבחרים המנהלים בימים אלה משא ומתן עם הנהלת החברה, החברה מתכננת להשתמש מהכנסות המתקבלות ממכירת פרויקטים לצדדים ג' לצורך פיתוח והקמה של תחנות כוח משלה. אסטרטגיית החברה מבוססת על כך שהחברה תפעל כמובילת תשלובת עם ספקים בינלאומיים מובילים בתחום ה-EPC ובתחום המודולים כדי לספק את כל הפרויקטים על בסיס קבלני מלא. החברה שואפת להיות חברה מובילה בתחום הספקת האנרגיה הסולרית.
למידע נוסף, אנא היכנסו לאתר www.primesunpower.com
הצהרות צופות פני עתיד
הודעה זו לעיתונות מכילה 'הצהרות צופות פני עתיד' כפי שמונח זה מוגדר בחוק U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995. הצהרות אלה מבוססות על ציפיותיה הנוכחיות של החברה ונכונות אך ורק לתאריך הודעה זו. ההצהרות הצופות פני עתיד מתבססות על נתונים תחרותיים, פיננסיים וכלכליים הזמינים קיום וכן על התפיסות וההנחות של הנהלת החברה באשר לאירועים עתידיים. הצהרות צופות פני עתיד אלה חשופות מטבען לאי-ודאות. תוצאות החברה בפועל עלולות להיות שונות באופן מהותי ושלילי מהתוצאות המופיעות בהצהרות הצופות פני עתיד כתוצאה ממגוון גורמים וגורמי אי-ודאות. חברת Prime Sun Power Inc אינה יכולה לספק ערבויות כלשהן לכך שנושאים עתידיים כלשהם המתוארים בהודעה זו לעיתונות יושלמו בהצלחה או לכך שחברת Prime Sun Power Inc תממש את התועלות הצפויות להתקבל מעסקה כלשהי. מגוון גורמי סיכון העלולים להשפיע על עסקי החברה, תוצאותיה, ומצבה הכספי מפורטים מעת לעת בדוחות השוטפים המופיעים על גבי טופס 8-K ובדיווחיה האחרים של חברת Prime Sun Power Inc לרשות לניירות ערך האמריקאית (SEC). חברת Prime Sun Power Inc אינה מתחייבת לעדכן את המידע המופיע בהודעה זו לעיתונות.
מקור: Prime Sun Power Inc.
 
צפו בהודעה זו לעיתונות באינטרנט בכתובת:
http://www.businesswire.com/news/home/20100309005853/en
תוכן הודעה זו בשפת המקור מהווה את הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. תרגומים מסופקים למטרות נוחיות בלבד ויש להצליבם מול המסמך בשפת המקור, המהווה את הגרסה היחידה של טקסט זה שהינה בעלת תוקף משפטי.
 
תוכן הודעה זו בשפת המקור מהווה את הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. תרגומים מסופקים למטרות נוחיות בלבד ויש להצליבם מול המסמך בשפת המקור, המהווה את הגרסה היחידה של טקסט זה שהינה בעלת תוקף משפטי.
פרטי קשר
Prime Sun Power Inc.
אוליבייה דה ורנייה, +41-44-575-9000
מנכ"ל
o.devergnies@rudanainvestment.com