הפצת ידיעות עסקיות ברחבי העולם
שירות של
מ.ג.מ. פרסומים בינלאומיים בע"מ
נציגים של BusinessWire
תרו

הוועדה המיוחדת של תרו דחתה את ההצעה של Sun Pharma

חברת תרו הודיעה היום כי הוועדה המיוחדת של מועצת המנהלים שלה דחתה פה אחד את ההצעה מ-18 באוקטובר 2011 הלא מחייבת, שלא הוזמנה, של חברת Sun Pharmaceutical Industries לרכישה של כל מניות תרו שהונפקו ושברשות הציבור, ואשר אינן מוחזקות כיום על ידי Sun Pharma, במחיר של 24.50 דולרים למניה, לאחר שקבעה כי ההצעה אינה הולמת ואינה משרתת את האינטרסים של בעלי מניות המיעוט של תרו.

19/7/2012 12:00
הותורן, ניו יורק--(BUSINESS WIRE)-- חברת תרו תעשייה רוקחית ("תרו", NYSE: TARO) הודיעה היום כי הוועדה המיוחדת של מועצת המנהלים שלה דחתה פה אחד את ההצעה מ-18 באוקטובר 2011   הלא מחייבת, שלא הוזמנה, של חברת Sun Pharmaceutical Industries (Reuters: SUN.BO, Bloomberg: SUNP IN, NSE: SUNPHARMA, BSE: 524715; ביחד עם החברות הבנות והמסונפות, Sun Pharma) לרכישה של כל מניות תרו שהונפקו ושברשות הציבור, ואשר אינן מוחזקות כיום על ידי Sun Pharma, במחיר של 24.50 דולרים למניה, לאחר שקבעה כי ההצעה אינה הולמת ואינה משרתת את האינטרסים של בעלי מניות המיעוט של תרו. הוועדה המיוחדת קיבלה את ההחלטה לאחר שיקול דעת קפדני, ובכלל זה בדיקה יסודית של פעילות תרו וסיכוייה על ידי היועצת הפיננסית העצמאית - חברת Citigroup Global Markets, ועל ידי היועצים המשפטיים העצמאיים - משרד גולדפרב זליגמן ושות' (יועצים משפטיים בישראל) ומשרד Willkie Farr & Gallagher LLP (יועצים משפטיים בארצות הברית).

תרו תעשייה רוקחית היא חברת פרמצבטיקה מדעית ורב-לאומית שנותנת מענה לצרכי הלקוחות באמצעות גילוי, פיתוח, ייצור ושיווק של מוצרים רפואיים באיכות הגבוהה ביותר. פרטים נוספים על חברת תרו תעשייה רוקחית אפשר למצוא באתר האינטרנט של תרו, בכתובת www.taro.com.

הצהרת הסרת חבות

הצהרות מסוימות בהודעה זו לעיתונות הן הצהרות ביחס לעתיד כמשמעותן בחוק Private Securities Litigation Reform Act משנת 1995. הצהרות אלה כוללות, בין השאר, הצהרות שאינן מתארות עובדות היסטוריות והצהרות שמפנות אל או מתייחסות לאירועים או נסיבות שבתרו "מעריכים", "מאמינים" או "מצפים" שיתרחשו, או ביטויים דומים. ההצהרות ביחס לעתיד בהודעה זו לעיתונות מבוססות על הציפיות הנוכחיות של תרו ונכונות אך ורק למועד שבו פורסמה הודעה זו לעיתונות. מעצם טבען כרוכות ההצהרות ביחס לעתיד בסיכונים ובחוסר ודאות, והתוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן משמעותי מכפי שצוין בהודעות ביחס לעתיד או השתמע מהן. למעט כנדרש בחוק, תרו אינה מקבלת על עצמה שום מחויבות לעדכן, לשנות או לתקן הצהרות ביחס לעתיד, בין בעקבות מידע חדש ובין בעקבות התפתחויות נוספות או כל סיבה אחרת

המקור: חברת תרו תעשייה רוקחית
תוכן הודעה זו בשפת המקור מהווה את הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. תרגומים מסופקים למטרות נוחיות בלבד ויש להצליבם מול המסמך בשפת המקור, המהווה את הגרסה היחידה של טקסט זה שהינה בעלת תוקף משפטי.
פרטי קשר
פרטי קשר
חברת תרו תעשייה רוקחית
וויליאם ג'יי. קוט,
סגן נשיא, חשב
914-345-9001
William.Coote@taro.com