הפצת ידיעות עסקיות ברחבי העולם
מ.ג.מ. פרסומים בינלאומיים בע"מ
נציגים של

אושרה התכנית לפיתוח כביש 1 בכניסה לבירה

מיליארד שקל יושקעו בהוספת נתיב שלישי בתוואי שבין שער הגיא לירושלים, בהקמת גשר לבעלי חיים, מנהרה מתחת לרכס הראל ונקודות עצירה תיירותיות בשער הגיא

10/5/2010 05:30
הוועדה הארצית לתכנון ובנייה של תשתיות לאומיות (ות"ל) במשרד הפנים, החליטה היום (10.5.2010) לאשר את התכניות לפיתוחו של כביש מס' 1 – קטע שער הגיא-ירושלים, לפי החלופה שהומלצה ע"י החברה הלאומית לדרכים. "ההחלטה למתן תוקף היום, הינה שלב מהותי לקראת שדרוגו של אחד הכבישים החשובים ביותר בארץ", אמר מנכ"ל החברה הלאומית לדרכים אלכס ויז'ניצר, "ההמלצה שלנו לבחירת החלופה הנוכחית, התקבלה בתום בחינת חלופות רבות, תוך ביצוע הליך של שיתוף הציבור וקבלת הערות הגופים הירוקים, עמם עבדנו בשיתוף פעולה מתחילת הדרך. אנו פועלים לקראת תחילת מימוש הפרוייקט, כבר לקראת סיום שנת 2011".
"עברנו דרך תכנונית רבת שנים, במהלכה נבחנו חלופות שונות", אמר מנכ"ל ויז'ניצר, "העבודות לשדרוג כביש הכניסה לבירה, נעשות אחת לדור. בפרויקט זה, חברו יחדיו רגישות גבוהה מבחינה היסטורית, תחבורתית, תיירותית ולאומית. אנו משוכנעים כי כביש מספר 1 ראוי לשמש דוגמא לדרך בעלת רמת שירות גבוהה ביותר. נפלה בחלקנו ההזדמנות, לשפר את בטיחות ואיכות הכביש ולנסות לצמצם את הפער בין יכולת הכביש לשנע תנועה, לבין הגידול במספר כלי הרכב בעשור האחרון. כל אזרח המגיע לירושלים, בכל שעות היממה, סובל מפקקים קשים לאורך הציר".
יושב ראש החברה הלאומית לדרכים מיכה גולדמן, ציין כי, "הפרויקט זכה לשיתוף פעולה מבורך מצד גופים רבים, חלקם מייצג גם את האינטרסים הסביבתיים ולכאורה יצאנו ידי חובתנו. אולם יש לנו ירושלים אחת ועל כן החלטנו לפתוח צוהר להערות נוספות, מהמקום בו החברה רואה את החשיבות הגבוהה שבשיתוף הציבור בתכנון. גם הערות הציבור הוטמעו בתכנית".
מנהל הפרויקט, המהנדס איתן עמיר מחברת "שער הגיא", מסביר כי המרכיבים העיקריים בשדרוג המוצע הם:
• הוספת נתיב שלישי לכל כוון.
• שיפור בבטיחות הדרך בין היתר באמצעים הבאים: שיפור הרדיוסים לאורך התוואי; הוספת שוליים בצידי הדרך; קביעת חתך טיפוסי אחיד לרוחב הכביש; הוספת מעקות בטיחות לפי התקנים החדשים.
• הסדרת מחלפים לאורך הציר. הוספת מחלפים בנווה אילן ובעין חמד.
• הגדלת מהירות התכן ל-90 קמ"ש.
• הסדרה ארוכת טווח של הכניסות לירושלים (חיבור לכבישים 9,16).
• כריית מנהרה חדשה מתחת לרכס הראל.
• הקמת גשר באורך של 800 מטר מעל עמק מוצא.
• טיפול נופי תוך התחשבות מרבית בנוף המיוחד ובערכים היסטוריים, לרבות הסדרת תחנת עצירה לצרכי תיירות בנקודה מתאימה לאורך התוואי.
הפרויקט כולל כאמור הקמת מחלף בעין חמד, באופן הבא: גשר עין חמד הקיים יפורק וכביש 1 יוגבה למפלס הגשר הקיים, דבר שיקנה שיפור בחוויית הנסיעה, שיפור בבטיחות וצמצום הפגיעה הנופית. החיבור בין אבו-גוש לבין עין-רפא ועין נקובא יתבצע מתחת לכביש הראשי ובתוספת מעגלי תנועה בשני הכוונים לשיפור הבטיחות.
מכאן ממשיך הכביש במעלה לכיוון הראל (הקסטל). במחלף הראל, יבוצע שינוי הנדסי משמעותי: המחלף הקיים יבוטל ובמקומו תכרנה זוג מנהרות לאורך של כ-650 מטר מתחת לפסגת ההר. המנהרות תאפשרנה נסיעה נוחה בכביש, ושיפור הקשר שבין שני חלקי מבשרת ציון שיתבצע מעל מנהרה. כמו כן, מוצעים במחלף החדש, תחנת אוטובוס לשירות תושבי מבשרת ציון וכן חניון "חנה וסע".
במסגרת הטיפול של החברה הלאומית לדרכים בפרויקט, התקיימו דיונים רבים מול הגורמים המקצועיים בות"ל, מול הגופים הירוקים ומול נציגי רשויות הסמוכות לכביש ומשרדי הממשלה הנוגעים לעניין. התקיימו גם סיורים ברכבי שטח, אליהם הוזמנו כל אותם גורמים. עם סיום ההליך הסטוטורי, יתבקשו משרדי התחבורה והאוצר, למצוא מקורות תקציביים לביצוע הכביש והחברה הלאומית לדרכים, תתאים את היקף פעילותה למקורות התקציביים הנ"ל.
צוות התכנון של דרך מספר 1, כולל את חברת ד.א.ל, גרונר-דאל, חברת ר.ע.מ וחברת אמי מתום. אדריכלות הנוף, היא של משרד ש. אהרונסון.
תוכן הודעה זו בשפת המקור מהווה את הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. תרגומים מסופקים למטרות נוחיות בלבד ויש להצליבם מול המסמך בשפת המקור, המהווה את הגרסה היחידה של טקסט זה שהינה בעלת תוקף משפטי.
פרטי קשר
אבי שמול, יועץ תקשורת: 050-7777123