הפצת ידיעות עסקיות ברחבי העולם
שירות של
מ.ג.מ. פרסומים בינלאומיים בע"מ
נציגים של BusinessWire

שינויים במועצת המנהלים של תרו

16/11/2011 01:20
הותורן, ניו יורק--(BUSINESS WIRE)-- חברת תרו תעשייה רוקחית ("תרו", "החברה", Pink Sheets: TAROF) הודיעה היום כי אילן לויטה התפטר מתפקידו כחבר במועצת המנהלים (להלן "המועצה"), וכי ההתפטרות בתוקף החל מ-14 בנובמבר 2011. לויטה הודיע לחברה כי הוא נאלץ להתפטר מתפקידו כדירקטור עקב מחויבויות לחברות אחרות שאינן מותירות לו מספיק זמן פנוי שאותו יוכל להקדיש לתפקידו כחבר במועצת המנהלים של החברה, במיוחד נוכח ההצעה שהגישה לא מכבר חברת Sun Pharmaceutical Industries (Reuters: SUN.BO, Bloomberg: SUNP IN, NSE: SUNPHARMA, BSE: 524715) (ביחד עם חברות הבת והחברות המסונפות, Sun Pharma), לרכישת כל המניות המונפקות והמניות שברשות הציבור של תרו, שאינן נמצאות כעת בבעלות Sun Pharma. לויטה לא ציין שום מחלוקת בעניין כלשהו שקשור לפעילותה של החברה, מדיניותה או אופן התנהלותה.
אודות חברת תרו
תרו תעשייה רוקחית היא חברת פרמצבטיקה מדעית ורב-לאומית שנותנת מענה לצרכי הלקוחות באמצעות גילוי, פיתוח, ייצור ושיווק של מוצרים רפואיים באיכות הגבוהה ביותר. פרטים נוספים על חברת תרו תעשייה רוקחית אפשר למצוא באתר האינטרנט של תרו, בכתובת www.taro.com.
הצהרת הסרת חבות
הצהרות מסוימות בהודעה זו לעיתונות הן הצהרות ביחס לעתיד כמשמעותן בחוק Private Securities Litigation Reform Act משנת 1995. הצהרות אלה כוללות, בין השאר, הצהרות שאינן מתארות עובדות היסטוריות והצהרות שמפנות אל או מתייחסות לאירועים או נסיבות שבתרו "מעריכים", "מאמינים" או "מצפים" שיתרחשו, או ביטויים דומים. למרות שבתרו מאמינים שהציפיות שמשקפות הצהרות אלה ביחס לעתיד מבוססות על הנחות סבירות, הרי שאין שום ערובה כי ציפיות אלה יתממשו. הגורמים שעלולים להוביל לכך שהתוצאות בפועל יהיו שונות כוללים את בדיקת ההצעה של Sun Pharma על ידי מועצת המנהלים של תרו, קבלת ההצעה על ידי בעלי המניות של תרו, אישורה, במידת הצורך, על ידי הרשויות, תנאים כלכליים מקומיים ובינלאומיים, תנאים בענף ובשוק, שינויים במצבה הכספי של תרו, תביעות שיגישו גורמים כלשהם לבתי משפט כלשהם בישראל, בארצות הברית או בכל מדינה אחרת שבה פועלת תרו, צעדים רגולטוריים ומשפטיים במדינות שבהן פועלת תרו, וסיכונים נוספים שמפורטים בדוחות שמגישה תרו מעת לעת לרשות האמריקנית לניירות ערך (SEC), ובכלל זה הדוחות השנתיים של תרו שמוגשים כ-Form 20-F. הצהרות ביחס לעתיד נכונות אך ורק למועד שבו פורסמו. תרו אינה מקבלת על עצמה שום מחויבות לעדכן, לשנות או לתקן הצהרות ביחס לעתיד, בין בעקבות מידע חדש ובין בעקבות התפתחויות נוספות או כל סיבה אחרת.
המקור: חברת תרו תעשייה רוקחית
תוכן הודעה זו בשפת המקור מהווה את הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. תרגומים מסופקים למטרות נוחיות בלבד ויש להצליבם מול המסמך בשפת המקור, המהווה את הגרסה היחידה של טקסט זה שהינה בעלת תוקף משפטי.
פרטי קשר
חברת תרו תעשייה רוקחית
וויליאם ג'יי. קוט, 914-345-9001
סגן נשיא וחשב
William.Coote@taro.com