הפצת ידיעות עסקיות ברחבי העולם
שירות של
מ.ג.מ. פרסומים בינלאומיים בע"מ
נציגים של BusinessWire
Taro Pharma

חברת תרו פרסמה תוצאות לרבעון שהסתיים ביוני 2012

המכירות נטו עלו בשיעור של 43 אחוזים והרווח למניה עלה מ-0.80 דולרים ל-1.41 דולרים

8/8/2012 12:00
הותורן, ניו יורק--(BUSINESS WIRE)-- חברת תרו תעשייה רוקחית (NYSE: TARO) ("תרו" או "החברה") פרסמה היום תוצאות כספיות לפני ביקורת לתקופה בת שלושה החודשים שהסתיימה ב-30 ביוני 2012.

כפי שצוין בעבר, החברה דחתה את מועד הסיום של שנת הכספים שלה מ-31 בדצמבר ל-31 במרס כדי להתאים את תקופות הדיווח והתקציב השנתי לאלו של בעלת מניות הרוב, חברת Sun Pharmaceutical Industries (Reuters: SUN.BO, Bloomberg: SUNP IN, NSE: SUNPHARMA, BSE: 524715; ביחד עם החברות הבנות והמסונפות, Sun Pharma). בעקבות השינוי, מייצגות התוצאות המופיעות בהודעה זו לעיתונות את הרבעון הראשון לשנת הכספים החדשה של החברה, אשר תסתיים ב-31 במרס 2013.

תוצאות עיקריות לרבעון שהסתיים ב-30 ביוני 2012 - בהשוואה לרבעון שהסתיים ב-30 ביוני 2011

- המכירות נטו הסתכמו ב-159.2 מיליון דולרים, עלייה של 47.6 מיליון דולרים, שהם 42.6 אחוזים.

- שיעור הרווח הגולמי מהמכירות נטו עמד על 71.7 אחוזים, בהשוואה ל-60.1 אחוזים.

- ההוצאות למחקר ופיתוח עלו בשיעור של 47.6 אחוזים והגיעו ל-11.5 מיליון דולרים.

- הוצאות המכירה והשיווק, ההוצאות הכלליות וההוצאות האדמיניסטרטיביות ירדו ב-1.5 מיליון דולרים, וכאחוז מהמכירות ירדו ל-14.8 אחוזים, בהשוואה ל-22.5 אחוזים.

- הרווח התפעולי עלה ל-79.0 מיליון דולרים, שהם 49.6 אחוזים מהמכירות נטו, בהשוואה ל-34.2 מיליון דולרים, שהיו 30.6 אחוזים מהמכירות נטו - עלייה של 44.8 מיליון דולרים או 131.2 אחוזים.

- שיעור המס עלה מ-4.7 מיליון דולרים ל-21.2 מיליון דולרים - עלייה של 16.5 מיליון דולרים

- הרווח הנקי המיוחס לתרו הסתכם ב-62.9 מיליון דולרים, בהשוואה ל-35.7 מיליון דולרים, עלייה של 27.2 מיליון דולרים שבאה לידי ביטוי ברווח מדולל למניה של 1.41 דולרים בהשוואה ל-0.80 דולרים.

תוצאות עיקריות לגבי תזרים המזומנים והמאזן

- תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ב-19.2 מיליון דולרים בהשוואה ל-33.3 מיליון דולרים, בעיקר בשל תשלומי מס.

- המזומנים, ובכלל זה ניירות ערך סחירים, עלו מ-31 במרס 2012 ב-18.3 מיליון דולרים והסתכמו ב-352.6 מיליון דולרים.

קאל סונדרם, יו"ר תרו, מסר כי "אנו שמחים להציג את תוצאות הרבעון לבעלי המניות של תרו, משום שהן משקפות ביצועים נאים למרות חוסר הוודאות הכלכלי בשווקים העיקריים שבהם אנו פועלים. אנו שמחים לציין גם את העלייה בהוצאות למחקר ופיתוח שנועדה לשמור על התחרותיות שלנו בטווח הארוך. עם זאת, אנו פועלים בזהירות נוכח התגברות התחרות והירידה בנפח של כמה מהמוצרים העיקריים שלנו, והאתגרים הכרוכים בשמירה על הביצועים הנוכחיים שלנו".

אישורי FDA ובקשות

החברה קיבלה לאחרונה שני אישורים מהרשות האמריקנית למזון ותרופות (FDA) לבקשות מסוג  Abbreviated New Drug Application (“ANDA”) עבור התרופות Clobetasol Propionate Lotion, 0.05% ו-Escitalopram Oxalate Oral Solution, 5mg (base)/5mL. במהלך הרבעון הגישה החברה ל-FDA בקשה נוספת מסוג ANDA ובקשה אחת מסוג New Drug Application (“NDA”). יחד עם בקשות אלה ממתינות לאישור FDA חמש עשרה בקשות מסוג ANDA ושתי בקשות מסוג NDA.

הוועדה המיוחדת של תרו דחתה את ההצעה של Sun Pharma

ב-19 ביולי 2012 הודיעה החברה כי הוועדה המיוחדת של מועצת המנהלים שלה דחתה פה אחד את ההצעה הלא מחייבת, שלא הוזמנה, שהגישה חברת Sun Pharma ב-18 באוקטובר 2011 לרכישה של כל מניות תרו שהונפקו ושברשות הציבור, ואשר אינן מוחזקות כיום על ידי Sun Pharma, במחיר של 24.50 דולרים למניה, לאחר שקבעה כי ההצעה אינה הולמת ואינה משרתת את האינטרסים של בעלי מניות המיעוט של תרו.

דוח במתכונת של Form 20-F הוגש ל-SEC

במהלך הרבעון הגישה החברה לרשות האמריקנית לניירות ערך (SEC) דוח מעבר במתכונת של Form 20-F ובו תוצאות בלתי מבוקרות לגבי תקופת המעבר שבין 1 בינואר 2012 ל-31 במרס 2012, בעקבות השינוי בתאריך הסיום של שנת הכספים של החברה.

החברה מזהירה כי המידע הכספי השוטף מוגש על בסיס של תוצאות בלתי מבוקרות וכפוף לשינויים.

אודות חברת תרו

תרו תעשייה רוקחית היא חברת פרמצבטיקה מדעית ורב-לאומית שנותנת מענה לצרכי הלקוחות באמצעות גילוי, פיתוח, ייצור ושיווק של מוצרים רפואיים באיכות הגבוהה ביותר. פרטים נוספים על חברת תרו תעשייה רוקחית אפשר למצוא באתר האינטרנט של החברה, בכתובת www.taro.com.

הצהרת הסרת חבות

התוצאות הכספיות המאוחדות והבלתי מבוקרות הוכנו על בסיס זהה לזה של התוצאות הכספיות השנתיות המאוחדות ולדעת ההנהלה הן משקפות את כל ההתאמות הנחוצות כדי לשקף בצורה הוגנת את מצבה הכספי והתוצאות התפעוליות של החברה. את התוצאות הכספיות המאוחדות והבלתי מבוקרות יש לקרוא ביחד עם התוצאות הכספיות המאוחדות והמבוקרות שנכללות בדוח השנתי שהוגש לרשות האמריקנית לניירות ערך (SEC) במתכונת של Form 20-F.

הצהרות מסוימות בהודעה זו לעיתונות הן הצהרות ביחס לעתיד כמשמעותן בחוק Private Securities Litigation Reform Act משנת 1995. הצהרות אלה כוללות, בין השאר, הצהרות שאינן מתארות עובדות היסטוריות והצהרות שמפנות אל או מתייחסות לאירועים או נסיבות שהחברה "מעריכה", "מאמינה" או "מצפה" שיתרחשו, או ביטויים דומים, וכן הצהרות שמתייחסות לביצועים הכספיים של החברה, לזמינות של מידע כספי, וכן הערכות ביחס לתוצאות הכספיות ולמידע הכספי לשנת 2012. למרות שהחברה מאמינה שהציפיות שמשקפות הצהרות אלה ביחס לעתיד מבוססות על הנחות סבירות, הרי שאין שום ערובה כי ציפיות אלה יתממשו. הגורמים שעלולים להוביל לכך שהתוצאות בפועל יהיו שונות כוללים צעדים שינקטו המלווים של החברה ונותני האשראי, תנאים כלכליים מקומיים ובינלאומיים, תנאים בענף ובשוק, שינויים במעמדה הכספי של החברה, תביעות שיגישו גורמים כלשהם לבתי משפט כלשהם בישראל, בארה"ב או בכל מדינה אחרת שבה פועלת תרו, צעדים רגולטוריים ומשפטיים במדינות שבהן פועלת תרו, וסיכונים נוספים שמפורטים בדוחות שמגישה החברה מעת לעת לרשות האמריקנית לניירות ערך (SEC), ובכלל זה הדוחות השנתיים של החברה שמוגשים כ-Form 20-F. הצהרות ביחס לעתיד נכונות אך ורק למועד שבו פורסמו. החברה אינה מקבלת על עצמה שום מחויבות לעדכן, לשנות או לתקן הצהרות ביחס לעתיד, בין בעקבות מידע חדש ובין בעקבות התפתחויות נוספות או כל סיבה אחרת.

 

המקור: חברת תרו תעשייה רוקחית
תוכן הודעה זו בשפת המקור מהווה את הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. תרגומים מסופקים למטרות נוחיות בלבד ויש להצליבם מול המסמך בשפת המקור, המהווה את הגרסה היחידה של טקסט זה שהינה בעלת תוקף משפטי.
פרטי קשר
חברת תרו תעשייה רוקחית
מייקל כלב,
סגן נשיא עולמי, מנהל כספים ראשי
914-345-9001
Michael.Kalb@taro.com
וויליאם ג'יי. קוט,
סגן נשיא וחשב
914-345-9001
William.Coote@taro.com