הפצת ידיעות עסקיות ברחבי העולם
שירות של
מ.ג.מ. פרסומים בינלאומיים בע"מ
נציגים של BusinessWire

חברת תרו פרסמה תוצאות כספיות לרבעון השני של שנת 2011 ולמחצית הראשונה של השנה

המכירות נטו, הרווח הגולמי, הרווח התפעולי והרווח נטו עלו בהשוואה לתקופות המקבילות של שנת 2010

27/7/2011 11:00
הותורן, ניו יורק--(BUSINESS WIRE)-- חברת תרו תעשייה רוקחית ("תרו" או "החברה", Pink Sheets: TAROF) פרסמה היום תוצאות כספיות ראשוניות, לפני סקירה, לרבעון השני ולמחצית הראשונה של שנת הכספים שהסתיימו ב-30 ביוני 2011.
תוצאות עיקריות לרבעון השני של שנת 2011 בהשוואה לרבעון המקביל בשנת 2010
- המכירות נטו הסתכמו ב-111.6 מיליון דולרים, עלייה של 13.8 מיליון דולרים או 14.2 אחוזים.
- הרווח הגולמי, כאחוז מהמכירות נטו, עמד על 60.1 אחוזים בהשוואה ל-58.4 אחוזים.
- הוצאות המכירה, ההוצאה הכלליות וההוצאות האדמיניסטרטיביות ירדו ב-2.1 מיליון דולרים, וכאחוז מהמכירות נטו ירדו ל-22.5 אחוזים, בהשוואה ל-27.8 אחוזים.
- הרווח התפעולי עלה בשיעור של 75.8 אחוזים והגיע ל-34.2 מיליון דולרים, שהם 30.6 אחוזים מהמכירות נטו, בהשוואה ל-19.4 מיליון דולרים, שהם 19.9 אחוזים מהמכירות נטו.
- הרווח הנקי המיוחס לתרו הסתכם ב-35.7 מיליון דולרים בהשוואה ל-16.4 מיליון דולרים, עלייה של 19.3 מיליון דולרים שמשמעותה רווח של 0.80 דולרים למנייה מדוללת בהשוואה ל-0.40 דולרים.
תוצאות עיקריות למחצית הראשונה של שנת 2011 בהשוואה למחצית הראשונה של שנת 2010
- המכירות נטו הסתכמו ב-219.3 מיליון דולרים, עלייה של 32.5 מיליון דולרים או 17.4 אחוזים.
- הרווח הגולמי, כאחוז מהמכירות נטו, עמד על 59.4 אחוזים בהשוואה ל-59.0 אחוזים.
- הוצאות המכירה, ההוצאה הכלליות וההוצאות האדמיניסטרטיביות ירדו ב-4.5 מיליון דולרים, וכאחוז מהמכירות נטו ירדו ל-21.7 אחוזים, בהשוואה ל-27.9 אחוזים.
- הרווח התפעולי עלה בשיעור של 79.9 אחוזים והגיע ל-67.6 מיליון דולרים, שהם 30.8 אחוזים מהמכירות נטו, בהשוואה ל-37.5 מיליון דולרים, שהם 20.1 אחוזים מהמכירות נטו.
- הרווח הנקי המיוחס לתרו הסתכם ב-61.3 מיליון דולרים בהשוואה ל-25.0 מיליון דולרים, עלייה של 36.3 מיליון דולרים שמשמעותה רווח של 1.38 דולרים למנייה מדוללת בהשוואה ל-0.61 דולרים.
ג'ים קדרובסקי, המנכ"ל הזמני של תרו מסר כי "התוצאות משקפות את המאמצים המתמשכים שלנו לשיפור המודל העסקי והתהליכים כדי להשיג רמות גבוהות יותר של יעילות תפעולית וחיסכון בהוצאות, ולהאיץ את קצב ההשקה של מוצרים איכותיים. אנו מתמקדים בביצוע מוצלח של מהלכים אסטרטגיים חשובים אלה ובמיצוי הזדמנויות עסקיות כדי להיערך לקראת הצמיחה בעתיד".
קדרובסקי הוסיף כי "ברבעון השני נהנתה תרו מעלייה מתונה מהצפוי בהוצאות למחקר ופיתוח, אך אנו מעריכים כי הן יהיו גבוהות יותר בעתיד, וכן מהטבות מס חד פעמיות בשווי של כ-6.6 מיליון דולרים. מלבד זאת, החדירה שלנו לפלחים חדשים עבור תרו בשוק התרופות עשויה לפגוע במכירות ו/או בתמחור ברבעונים הבאים".
תוצאות עיקריות ביחס לתזרים המזומנים והמאזן
- תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ב-57.7 מיליון דולרים, בהשוואה ל-24.1 מיליון דולרים בתקופה המקבילה אשתקד.
- המזומנים, ובכלל זה ניירות ערך סחירים, עלו מאז 31 בדצמבר 2010 מ-63.3 מיליון דולרים ל-152.1 מיליון דולרים.
הוגש דוח 20-F לרשות האמריקנית לניירות ערך (SEC)
ב-29 ביוני 2011 הגישה החברה לרשות האמריקנית לניירות ערך (SEC) את הדוח השנתי, אשר כולל תוצאות כספיות מאוחדות ומבוקרות לשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2010, כ-Form 20-F. ב-4 באוגוסט 2010, 23 בדצמבר 2010 ו-31 במרס 2011 הגישה החברה ל-SEC דוחות כספיים מאוחדים ומבוקרים ביחס לשנים שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2007, 2008 ו-2009, בהתאמה, כ-Form 6-K. כעת פועלת החברה לעמוד בדרישות של SEC להגשת דוחות כ-Form 20-F ביחס לשנים אלה.
אישוריFDA ובקשות
במהלך הרבעון השני קיבלה תרו ארבעה אישורי ANDA מהרשות האמריקנית למזון ותרופות (FDA): עבור התרופות Imiquimod Cream, 5%; Cetirizine Hydrochloride Oral Solution, 1 mg/mL (ללא סוכר, בטעם מסטיק); Meprobamate Tablets ; ו- Ranitidine Hydrochloride Syrup USP, 15 mg/mL. מלבד זאת, קיבלה תרו במהלך הרבעון שני אישורים טנטטיביים מ-FDA: עבור התרופות Clobetasol Propionate Lotion, 0.05% ו- Fluocinonide Cream USP, 0.1%. בסך הכל התקבלו מאז תחילת שנת 2011 תשעה אישורים.
כמו כן הגישה תרו ל-FDA במהלך הרבעון שתי בקשות ANDA. המספר הכולל של מוצרים שממתינים לאישור FDA עומד על עשרים אחד מסוג ANDA ואחד מסוג NDA.
*************************************
אודות חברת תרו
תרו תעשייה רוקחית היא חברת פרמצבטיקה מדעית ורב-לאומית שנותנת מענה לצרכי הלקוחות באמצעות גילוי, פיתוח, ייצור ושיווק של מוצרים רפואיים באיכות הגבוהה ביותר. פרטים נוספים על חברת תרו תעשייה רוקחית אפשר למצוא באתר האינטרנט של החברה, בכתובת www.taro.com.
הצהרת הסרת חבות
הדוחות הכספיים המאוחדים והבלתי מבוקרים הוכנו על אותו בסיס של הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים ולדעת ההנהלה משקפים את כל התיקונים הנחוצים כדי להציג בצורה הולמת את מצבה הכספי ותוצאות פעילותה של החברה. את הדוחות הכספיים המאוחדים והבלתי מבוקרים יש לקרוא לצד הדוחות הכספיים המאוחדים והמבוקרים של החברה, ובכלל זה הדוח שהגישה החברה ל-SEC כ-Form 20-F.
הצהרות מסוימות בהודעה זו לעיתונות הן הצהרות ביחס לעתיד כמשמעותן בחוק Private Securities Litigation Reform Act משנת 1995. הצהרות אלה כוללות, בין השאר, הצהרות שאינן מתארות עובדות היסטוריות והצהרות שמפנות אל או מתייחסות לאירועים או נסיבות שהחברה "מעריכה", "מאמינה" או "מצפה" שיתרחשו, או ביטויים דומים, וכן הצהרות שמתייחסות לביצועים הכספיים, לזמינות המידע הכספי, לתוצאות הכספיות ולמידע הכספי לשנת 2011. למרות שהחברה מאמינה שהציפיות שמשקפות הצהרות אלה ביחס לעתיד מבוססות על הנחות סבירות, הרי שאין שום ערובה כי ציפיות אלה יתממשו. הגורמים שעלולים להוביל לכך שהתוצאות בפועל יהיו שונות כוללים את האפשרות שהמידע הכספי לא יהיה זמין, צעדים שינקטו המלווים של החברה ונותני האשראי, תנאים כלכליים מקומיים ובינלאומיים, תנאים בענף ובשוק, שינויים במעמדה הכספי של החברה, תביעות שיגישו גורמים כלשהם לבתי משפט כלשהם בישראל, בארה"ב או בכל מדינה אחרת שבה פועלת תרו, צעדים רגולטוריים ומשפטיים במדינות שבהן פועלת תרו, וסיכונים נוספים שמפורטים בדוחות שמגישה החברה מעת לעת לרשות האמריקנית לניירות ערך (SEC), ובכלל זה הדוחות השנתיים של החברה שמוגשים כ-Form 20-F. הצהרות ביחס לעתיד נכונות אך ורק למועד שבו פורסמו. החברה אינה מקבלת על עצמה שום מחויבות לעדכן, לשנות או לתקן הצהרות ביחס לעתיד, בין בעקבות מידע חדש ובין בעקבות התפתחויות נוספות או כל סיבה אחרת.
תוכן הודעה זו בשפת המקור מהווה את הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. תרגומים מסופקים למטרות נוחיות בלבד ויש להצליבם מול המסמך בשפת המקור, המהווה את הגרסה היחידה של טקסט זה שהינה בעלת תוקף משפטי.
פרטי קשר
חברת תרו תעשייה רוקחית
מייקל כלב, 914-345-9001
סגן נשיא עולמי, מנהל כספים ראשי
Michael.Kalb@taro.com
או
וויליאם ג'יי. קוט, 914-345-9001
סגן נשיא וחשב
William.Coote@taro.com
המקור: חברת תרו תעשייה רוקחית