הפצת ידיעות עסקיות ברחבי העולם
שירות של
מ.ג.מ. פרסומים בינלאומיים בע"מ
נציגים של BusinessWire

חברת תרו פרסמה תוצאות כספיות לרבעון השלישי של שנת 2011 וכן לשלושה הרבעונים הראשונים של השנה

השיפור בביצועים נמשך בשנת 2011 בהשוואה לתקופות המקבילות של שנת 2010

13/11/2011 02:00
הותורן, ניו יורק--(BUSINESS WIRE)-- חברת תרו תעשייה רוקחית ("תרו" או "החברה", Pink Sheets: TAROF) פרסמה היום תוצאות כספיות לפני ביקורת, לרבעון השלישי ולשלושה הרבעונים הראשונים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2011.
תוצאות עיקריות לרבעון השלישי של שנת 2011 בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2010
- המכירות נטו הסתכמו ב-138.3 מיליון דולרים, עלייה של 35.2 מיליון דולרים או 34.1 אחוזים.
- הרווח הגולמי, כאחוז מהמכירות נטו, עמד על 67.5 אחוזים בהשוואה ל-60.1 אחוזים.
- ההוצאות למכירות ושיווק וההוצאות הכלליות והאדמיניסטרטיביות ירדו ב-3.2 מיליון דולרים, וכאחוז מהמכירות נטו ירדו ל-17.7 אחוזים, בהשוואה ל-26.9 אחוזים.
- הרווח התפעולי הגיע ל-61.9 מיליון דולרים, שהם 44.8 אחוזים מהמכירות נטו, בהשוואה ל-24.7 מיליון דולרים, שהם 24.0 אחוזים מהמכירות נטו.
- הרווח הנקי הושפע לחיוב מרווחים של 16.1 מיליון דולרים במטבע זר (FX), בהשוואה להוצאות של 2.1 מיליון דולרים במטבע זר - יתרון של 18.2 מיליון דולרים.
- הרווח הנקי המיוחס לתרו הסתכם ב-58.9 מיליון דולרים בהשוואה ל-18.5 מיליון דולרים, עלייה של 40.4 מיליון דולרים שמשמעותה רווח של 1.32 דולרים למנייה מדוללת בהשוואה ל-0.45 דולרים.
תוצאות עיקריות לשלושה הרבעונים הראשונים של שנת 2011 בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2010
- המכירות נטו הסתכמו ב-357.6 מיליון דולרים, עלייה של 67.7 מיליון דולרים או 23.3 אחוזים.
- הרווח הגולמי, כאחוז מהמכירות נטו, עמד על 62.5 אחוזים בהשוואה ל-59.4 אחוזים.
- ההוצאות למכירות ושיווק, וההוצאות הכלליות והאדמיניסטרטיביות, ירדו ב-7.8 מיליון דולרים, וכאחוז מהמכירות נטו ירדו ל-20.1 אחוזים, בהשוואה ל-27.5 אחוזים.
- הרווח התפעולי הגיע ל-129.5 מיליון דולרים, שהם 36.2 אחוזים מהמכירות נטו, בהשוואה ל-64.9 מיליון דולרים, שהם 22.4 אחוזים מהמכירות נטו.
- הרווח הנקי הושפע לחיוב מהכנסות של 13.2 מיליון דולרים במטבע זר (FX), בהשוואה להוצאות של 1.6 מיליון דולרים במטבע זר - יתרון של 14.8 מיליון דולרים.
- הרווח הנקי המיוחס לתרו הסתכם ב-120.3 מיליון דולרים בהשוואה ל-47.6 מיליון דולרים, עלייה של 72.7 מיליון דולרים שמשמעותה רווח של 2.70 דולרים למנייה מדוללת בהשוואה ל-1.15 דולרים.
ג'ים קדרובסקי, המנכ"ל הזמני של תרו מסר כי "ברבעון השלישי, שבו אנו משיגים בדרך כלל את התוצאות הטובות ביותר, נהנתה תרו מתוצאות טובות מאוד, כפי שניתן לראות בנתונים שהבאנו. ההתקדמות נמשכה בכל החזיתות, ובאה לידי ביטוי בגידול בהכנסות, בצמצום בהוצאות למכירות ובשיווק ובהוצאות הכלליות והאדמיניסטיביות, ובשיפור בביצועי הייצור. עם זאת, חלק מהגידול בהכנסות נובע מיכולתנו לנצל הזדמנויות בשוק שייתכן כי לא יימשכו. כמו כן, פיתוח המוצרים לא מתבצע בקצב המקווה, דבר שבא לידי ביטוי ברמת ההוצאות למחקר ופיתוח ובמספר הבקשות שהגשנו והאישורים שהתקבלו".
קדרובסקי הוסיף וציין כי "בעלת המניות העיקרית שלנו, Sun Pharma, הגישה הצעה לרכישת כל המניות שהונפקו ונמצאות בידי הציבור. ועדה מיוחדת של דירקטורים עצמאיים שהוקמה במיוחד לשם כך בוחנת את ההצעה, בעוד שמנהלי תרו מוסיפים להתמקד בפעילות הליבה כדי שנשלים את השנה בתוצאות חיוביות".
תוצאות עיקריות ביחס לתזרים המזומנים והמאזן
- תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ב-119.9 מיליון דולרים, בהשוואה ל-38.4 מיליון דולרים בתקופה המקבילה אשתקד.
- המזומנים, ובכלל זה ניירות ערך סחירים, עלו מאז 31 בדצמבר 2010 ב-120.2 מיליון דולרים והגיעו ל-209.0 מיליון דולרים.
אישוריFDA
במהלך הרבעון הגישה תרו בקשת ANDA אחת לרשות האמריקנית למזון ותרופות (FDA). מאז תחילת השנה הגישה תרו בקשות ANDA לשלושה מוצרים וקיבלה אישורי ANDA שמתייחסים לשבעה מוצרים. המספר הכולל של מוצרים שממתינים לאישור FDA עומד על 22 (כולל ארבעה אישורים טנטטיביים) מסוג ANDA ואחד מסוג NDA.
הוגש דוח 20-F לרשות האמריקנית לניירות ערך (SEC)
במהלך הרבעון הגישה החברה לרשות האמריקנית לניירות ערך (SEC) את הדוחות השנתיים, אשר כוללים תוצאות כספיות מאוחדות ומבוקרות ביחס לשנים שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2007, 2008 ו-2009, בהתאמה, כ-Form 20-F. כעת פועלת החברה לעמוד בדרישות של SEC להגשת דוחות כ-Form 20-F ביחס לשנים אלה. כפי שדווח בהודעה קודמת, ב-29 ביוני 2011 הגישה החברה את הדוח השנתי לשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2010 כ-Form 20-F.
חברתSun Pharma מציעה לרכוש את מניות תרו תמורת 24.50 דולרים למניה
כפי שפורסם ב-19 באוקטובר 2011, מועצת המנהלים של החברה קיבלה מכתב מחברת Sun Pharmaceutical Industries (Reuters: SUN.BO, Bloomberg: SUNP IN, NSE: SUNPHARMA, BSE: 524715) (ביחד עם חברות הבת והחברות המסונפות, Sun Pharma), ובו הצעה לא מחייבת לרכישת כל המניות המונפקות והמניות שברשות הציבור של תרו, שאינן נמצאות כעת בבעלות Sun Pharma, תמורת 24.50 דולרים במזומן. מחיר הרכישה מייצג פרמיה של 25.96 אחוזים ביחס לשער של מניות תרו בתום המסחר ב-17 באוקטובר 2011.
*************************************
אודות חברת תרו
תרו תעשייה רוקחית היא חברת פרמצבטיקה מדעית ורב-לאומית שנותנת מענה לצרכי הלקוחות באמצעות גילוי, פיתוח, ייצור ושיווק של מוצרים רפואיים באיכות הגבוהה ביותר. פרטים נוספים על חברת תרו תעשייה רוקחית אפשר למצוא באתר האינטרנט של החברה, בכתובת www.taro.com.
הצהרת הסרת חבות
הדוחות הכספיים המאוחדים והבלתי מבוקרים הוכנו על אותו בסיס של הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים ולדעת ההנהלה משקפים את כל התיקונים הנחוצים כדי להציג בצורה הולמת את מצבה הכספי ותוצאות פעילותה של החברה. את הדוחות הכספיים המאוחדים והבלתי מבוקרים יש לקרוא לצד הדוחות הכספיים המאוחדים והמבוקרים של החברה, אשר נכללים בדוח שהגישה החברה ל-SEC כ-Form 20-F.
הצהרות מסוימות בהודעה זו לעיתונות הן הצהרות ביחס לעתיד כמשמעותן בחוק Private Securities Litigation Reform Act משנת 1995. הצהרות אלה כוללות, בין השאר, הצהרות שאינן מתארות עובדות היסטוריות והצהרות שמפנות אל או מתייחסות לאירועים או נסיבות שהחברה "מעריכה", "מאמינה" או "מצפה" שיתרחשו, או ביטויים דומים, וכן הצהרות שמתייחסות לביצועים הכספיים, לזמינות המידע הכספי, לתוצאות הכספיות ולמידע הכספי לשנת 2011. למרות שהחברה מאמינה שהציפיות שמשקפות הצהרות אלה ביחס לעתיד מבוססות על הנחות סבירות, הרי שאין שום ערובה כי ציפיות אלה יתממשו. הגורמים שעלולים להוביל לכך שהתוצאות בפועל יהיו שונות כוללים את הערכת ההצעה שהגישה Sun Pharma למועצת המנהלים של תרו, קבלת ההצעה על ידי בעלי המניות של תרו, אישור ההצעה, במידת הצורך, על ידי הרשויות, האפשרות שהמידע הכספי לא יהיה זמין, צעדים שינקטו המלווים של החברה ונותני האשראי, תנאים כלכליים מקומיים ובינלאומיים, תנאים בענף ובשוק, שינויים במעמדה הכספי של החברה, תביעות שיגישו גורמים כלשהם לבתי משפט כלשהם בישראל, בארה"ב או בכל מדינה אחרת שבה פועלת תרו, צעדים רגולטוריים ומשפטיים במדינות שבהן פועלת תרו, וסיכונים נוספים שמפורטים בדוחות שמגישה החברה מעת לעת לרשות האמריקנית לניירות ערך (SEC), ובכלל זה הדוחות השנתיים של החברה שמוגשים כ-Form 20-F. הצהרות ביחס לעתיד נכונות אך ורק למועד שבו פורסמו. החברה אינה מקבלת על עצמה שום מחויבות לעדכן, לשנות או לתקן הצהרות ביחס לעתיד, בין בעקבות מידע חדש ובין בעקבות התפתחויות נוספות או כל סיבה אחרת.
תוכן הודעה זו בשפת המקור מהווה את הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. תרגומים מסופקים למטרות נוחיות בלבד ויש להצליבם מול המסמך בשפת המקור, המהווה את הגרסה היחידה של טקסט זה שהינה בעלת תוקף משפטי.
פרטי קשר
חברת תרו תעשייה רוקחית
מייקל כלב, 914-345-9001
סגן נשיא עולמי, מנהל כספים ראשי
Michael.Kalb@taro.com
או
וויליאם ג'יי. קוט, 914-345-9001
סגן נשיא וחשב
William.Coote@taro.com
המקור: חברת תרו תעשייה רוקחית