הפצת ידיעות עסקיות ברחבי העולם
שירות של
מ.ג.מ. פרסומים בינלאומיים בע"מ
נציגים של BusinessWire
Taro Pharma

חברת תרו מדווחת על תוצאות כספיות לרבעון ושנת הכספים שהסתיימה ב-31 למרץ 2014

29/5/2014 02:00
הות'ורן, ניו יורק--(BUSINESS WIRE)-- תרו תעשייה רוקחית בע"מ (NYSE:TARO) (להלן, "תרו" או "החברה") פרסמה את תוצאותיה הכספיות לפני ביקורת עבור הרבעון הראשון של 2014 ושנת הכספים שהסתיימה ב-31 למרץ 2014.

תוצאות עיקריות עבור הרבעון שהסתיים ב-31 למרץ 2014, בהשוואה לרבעון שהסתיים ב-31 למרץ 2013

·       המכירות נטו הסתכמו ב-187.2 מיליון דולר, עלייה של 22.0 מיליון דולר או 13.3%, עם ירידה קלה בנפח המכירות

·       הרווח הגולמי, כאחוז מהמכירות נטו, עמד על 75.5% בהשוואה ל-72.4%

·       סך ההוצאות למחקר ולפיתוח עלה ב-7.9% והסתכם ב 13.2 מיליון דולר, אך שיעור הוצאות אלה מהמכירות פחת מ- מ 7.4% אשתקד  ל 7.0% השנה

·       שיעור ההוצאות הכלליות וההוצאות על מכירות, שיווק ואדמיניסטרציה עמד על 14.2% מהמכירות נטו בהשוואה ל-13.4%

·       הרווח התפעולי עלה ל-101.5 מיליון דולר או 54.3% מהמכירות נטו, בהשוואה ל-63.1 מיליון דולר או 38.2% מהמכירות נטו.

·       הרווח הנקי המיוחס לתרו הסתכם ב-89.6 מיליון דולר בהשוואה ל-49.2 מיליון דולר. כתוצאה מכך, הרווח המדולל פר מניה עומד על 2.10 דולר (המשקף את גריעתן של כ 1,959,514 מניות בעקבות הצעת הרכש שהתקיימה בחודש דצמבר 2013) בהשוואה ל-1.10 דולר

תוצאות עיקריות לשנת הכספים שהסתיימה ב-31 למרץ 2014, בהשוואה לתקופה המקבילה שהסתיימה ב-31 למרץ 2013

·       המכירות נטו הסתכמו ב-759.3 מיליון דולר, עלייה של 88.3 מיליון דולר או 13.2%, עם ירידה קלה בנפח המכירות

·       הרווח הגולמי, כאחוז מהמכירות נטו, עמד על 76.4% בהשוואה ל-73.7%

·       סך ההוצאות למחקר ולפיתוח עלה ב-19.2% והסתכם ב 55.4 מיליון דולר או 7.3% מהמכירות נטו בהשוואה ל-6.9%

·       שיעור ההוצאות הכלליות וההוצאות על מכירות, שיווק ואדמיניסטרציה עלה ב 5.3 מיליון דולר, אך שיעור הוצאות אלה מהמכירות נטו פחת מ-12.1% ל-12.9%

·       סך ההקצאות למקרה של הפסדים והתשלומים להסדרת תביעות עמד על 2.6 מיליון דולר בהשוואה ל-33.3 מיליון דולר ב-2013. הקצאות ותשלומים אלו קשורים בהליכים משפטיים הנוגעים לדיווחי מחיר

·       הרווח התפעולי עלה ל-430.3 מיליון דולר או 56.7% מהמכירות נטו, בהשוואה ל-328.6 מיליון דולר או 49.0% מהמכירות נטו

·       הרווח הנקי המיוחס לתרו הסתכם ב-360.4 מיליון דולר, בהשוואה ל-266.2 מיליון דולר. מדובר בעלייה של 94.2 מיליון דולר המתבטאת ברווח מדולל פר מניה בסך 8.14 דולר בהשוואה ל-5.95 דולר

תוצאות עיקריות ביחס לתזרים המזומנים ולמאזן

·       תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בתקופה שהסתיימה ב-31 למרץ 2014 עמד על 357.6 מיליון דולר בהשוואה ל-248.7 מיליון דולר בתקופה שהסתיימה ב-31 למרץ 2014

·       סך כל המזומנים עמד ב 31 במרץ 2013 על 632.4 מיליון דולר, עליה של 71.9 מיליון דולר מאשתקד. חישוב סך המזומנים כולל ניירות ערך סחירים וכן את השפעתה של הצעת הרכישה מדצמבר 2013, שהיקפה 193 מיליון דולר (כולל עמלות והוצאות)

אישורים מטעם ה-FDA (הרשות האמריקאית למזון ולתרופות) ובקשות שהוגשו

לאחרונה קיבלה החברה אישור מטעם הרשות האמריקאית למזון ותרופות (ה "FDA") לבקשת ANDA (בקשה לאישור תרופה גנרית) שהגישה החברה ל FDA עבור טבליות פניטואין לעיסות USP, 50 mg. במהלך הרבעון החברה הגישה ל FDA שלוש בקשות ANDA, וכעת עומדות לחברה בקשות ANDA המייצגות 27 מוצרים שונים הממתינים לאישור הרשות, מתוכם אחד אושר באופן מותנה.

תרו מדווחת על תוצאות האסיפה הכללית שלא מן המניין של בעלי מניות

ב-27 למרץ 2014 הודיעה תרו על אסיפת בעלי מניות כללית שלא מן המניין אותה קיימה החברה במטרה לאשרר מספר החלטות אותן אימצו בעלי המניות במסגרת האסיפה הכללית השנתית ב 2013. ההחלטות אשר התקבלו ואושררו הן כדלקמן: (I) אישור מדיניות התגמולים של החברה, (II) אישור התגמול המשולם לשלושה דירקטורים (דיליפ שנגווי, סודהיר ואליה וקאל סונדארם), ו (III) בחירתם מחדש של הדירקטורים החיצוניים (אילנה אבידוב מור ודן בירן).

אודות תרו

תרו תעשיה רוקחית בע"מ היא חברת תרופות מחקרית בינלאומית, הנותנת מענה לצרכי הלקוחות באמצעות גילוי, פיתוח, ייצור ושיווק של מוצרים רפואיים באיכות הגבוהה ביותר. פרטים נוספים על חברת תרו תעשייה רוקחית אפשר למצוא באתר האינטרנט של תרו, בכתובת www.taro.com.

הצהרות הסרת חבות

הדו"חות הכספיים המאוחדים והבלתי מבוקרים הוכנו על אותו בסיס של הדו"חות הכספיים השנתיים המאוחדים ולדעת ההנהלה משקפים את כל התיקונים הנחוצים כדי להציג בצורה הולמת את מצבה הכספי ותוצאות פעילותה של החברה. את הדו"חות הכספיים המאוחדים והבלתי מבוקרים יש לקרוא לצד הדו"חות הכספיים המאוחדים והמבוקרים של החברה, אשר נכללים בדו"ח שמגישה החברה ל-SEC כ-Form 20-F.

הצהרות מסוימות בהודעה זו לעיתונות הן הצהרות ביחס לעתיד כמשמעותן בחוק Private Securities Litigation Reform Act משנת 1995. הצהרות אלה כוללות, בין השאר, הצהרות שאינן מתארות עובדות היסטוריות והצהרות המפנות אל או מתייחסות לאירועים או נסיבות שהחברה "מעריכה", "מאמינה" או "מצפה" שיתרחשו, או ביטויים דומים, כמו גם הצהרות המתייחסות לביצועיה הפיננסים של החברה, זמינות המידע הפיננסי, והערכות אודות תוצאות החברה ומידע המתייחס לשנת הכספים 2014. החברה מאמינה שהצהרות צופות פני עתיד אלו מבוססות על הערכות נכונות, אך אינה ערבה למימוש ציפיות אלו. בין הגורמים העשויים להביא לתוצאות שונות בפועל ניתן למנות תנאים בכלכלה המקומית והבינלאומית, תנאים בתעשייה ובשוק בהם פועלת החברה, שינויים במצבה הפיננסי של החברה, הליכים משפטיים מטעם צד שלישי כלשהו בכל ערכאה משפטית בישראל, ארה"ב, או כל מדינה אחרת בה תרו מקיימת פעילות, שינויים רגולטורים או בחקיקה במדינות בהן תרו מקיימת פעילות, בנוסף לסיכונים אחרים המפורטים מדי עת בדו"חות החברה ל SEC, ביניהם הדו"חות השנתיים המוגשים בטפסי F-20. ההצהרות ביחס לעתיד בהודעה זו מבוססות על הערכות תרו נכון ליום פרסום ההודעה. החברה אינה מקבלת על עצמה שום מחויבות לעדכן, לשנות או לתקן הצהרות ביחס לעתיד, בין בעקבות מידע חדש ובין בעקבות התפתחויות נוספות או כל סיבה אחרת.

לעיון בהודעה המלאה בשפת המקור, הכוללת טבלאות נתונים, לחצו על הקישור הבא:


המקור: חברת תרו תעשייה רוקחית
תוכן הודעה זו בשפת המקור מהווה את הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. תרגומים מסופקים למטרות נוחיות בלבד ויש להצליבם מול המסמך בשפת המקור, המהווה את הגרסה היחידה של טקסט זה שהינה בעלת תוקף משפטי.
פרטי קשר
Taro Pharmaceutical Industries Ltd.
Michael Kalb, 914-345-9001
GVP, CFO
Michael.Kalb@taro.com
or
William J. Coote, 914-345-9001
VP, Treasurer
William.Coote@taro.co