הפצת ידיעות עסקיות ברחבי העולם
מ.ג.מ. פרסומים בינלאומיים בע"מ
נציגים של

משרד הפרקליטים Pomerantz Haudek Grossman & Gross LLP מודיע על הצעת פשרה תלויה ועומדת בתביעה הייצוגית בעניין ניירות הערך של חברת Comverse Technology, CV 06-1825 (NGG)(RER)

ניו יורק--(BUSINESS WIRE)-- משרד הפרקליטים Pomerantz Haudek Grossman & Gross LLP מודיע כי: אל: כל האנשים והגופים שרכשו מניות רגילות של חברת COMVERSE TECHNOLOGY בתקופה שבין 20 באפריל 2001 לבין 28 בינואר 2008 (להלן "הקבוצה").

22/4/2010 01:00
הקבוצה אינה כוללת את הנתבעים, כל המנהלים והדירקטורים של Comverse כיום ובעבר, כל העובדים של Comverse ו/או החברות הבנות בתקופה האמורה בהגדרת הקבוצה, וכל בני המשפחה, הנאמנים, החברות, הגופים או השותפים של האנשים והגופים שצוין לעיל כי אינם נכללים בקבוצה, או שנמצאים בשליטתם.
אנו מודיעים לכם בזאת, לפי כלל 23 לכללים הפדראליים של נוהל הדין האזרחי ולפי הוראה של בית המשפט המחוזי של ארה"ב במחוז המזרחי של ניו יורק, כי ב-21 ביוני 2010, בשעה 10:00 בבוקר, ייערך דיון בפני כבוד השופט ניקולס ג'י. גראופיס מבית המשפט המחוזי של ארה"ב במחוז המזרחי של ניו יורק, בכתובת United States Courthouse, 225 Cadman Plaza East, Brooklyn, New York 11201, כדי לקבוע: (1ׂׂ) אם לאשר את הפשרה בתביעה הייצוגית בסכום של 225,000,000 דולרים של ארה"ב כהוגנת, צודקת, סבירה והולמת; (2) אם תוכנית החלוקה (Plan of Allocation) המוצעת היא הוגנת, צודקת, סבירה והולמת; (3) אם לאשר את הבקשה של הפרקליטים המייצגים (Lead Counsel) לתשלום שכר טרחה והוצאות; (4) אם לשלם לתובעים המייצגים (Lead Plaintiff) גמול מיוחד; וכן (5) אם לסלק את התביעה בתנאים שצוינו במסמכים שהוגשו לבית המשפט.
אם אתם חברים בקבוצה, זכויותיכם יושפעו מהדיון ויתכן שאתם זכאים לקחת חלק בכל תרופה. אתם רשאים לפרוש מהקבוצה בהתאם להנחיות שמופיעות בהודעה המפורטת יותר, Notice of Pendency and Settlement of Class Action (להלן "ההודעה"), אשר נשלחה בדואר לאנשים ולגופים שמפורטים ברישומי הנתבעת Converse כחברי הקבוצה. בהודעה שנשלחה בדואר מוסברת התביעה הייצוגית ומפורטות זכויותיכם הנובעות ממנה.
אם לא קיבלתם את ההודעה המפורטת עליכם לפנות לרכז התביעות (Claims Administrator) בדואר, לפי הכתובת Comverse Technology Securities Litigation, c/o Berdon Claims Administration LLC, P.O. Box 9014, Jericho, NY 11753-8914; בטלפון (שיחת חינם בארה"ב) 800-605-2005; בפקס 516-931-0810; או באתר האינטרנט www.berdonclaims.com.
בכל נושא, למעט בקשות לקבלת ההודעה, אפשר לפנות לפרקליטים המייצגים של הקבוצה:
Patrick V. Dahlstrom
 
 
Marc I. Gross
Pomerantz Haudek
   
Pomerantz Haudek
Grossman & Gross LLP
   
Grossman & Gross LLP
Ten South La Salle Street
   
100 Park Avenue
Suite 3505
   
New York, NY
Chicago, IL 60603
   
טלפון: 212-661-1100
טלפון: 312-377-1181
   
שיחת חינם (בארה"ב): 888-773-9224
   
אין לפנות ישירות לבית המשפט, למשרד המזכיר, לנתבעים או לפרקליטים של הנתבעים.
תאריך: 22 באפריל 2010
ברוקלין, ניו יורק
לפי הוראת בית המשפט
בית המשפט המחוזי של ארה"ב
המחוז המזרחי של ניו יורק
תוכן הודעה זו בשפת המקור מהווה את הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. תרגומים מסופקים למטרות נוחיות בלבד ויש להצליבם מול המסמך בשפת המקור, המהווה את הגרסה היחידה של טקסט זה שהינה בעלת תוקף משפטי.
פרטי קשר
משרד הפרקליטים Pomerantz Haudek Grossman & Gross LLP
פטריק וי. דהלסטרום, 312-377-1181
המקור: משרד הפרקליטים Pomerantz Haudek Grossman & Gross LLP