הפצת ידיעות עסקיות ברחבי העולם
שירות של
מ.ג.מ. פרסומים בינלאומיים בע"מ
נציגים של BusinessWire

פעילות בשוק בתקופה האחרונה במניות הרגילות של תרו

8/4/2012 09:20
הותורן, ניו יורק--(BUSINESS WIRE)-- חברת תרו תעשייה רוקחית (NYSE: TARO) ("תרו" או "החברה") הודיעה היום כי נוכח הפעילות החריגה בשוק במניות החברה ובהתאם לנוהל המקובל התקבלה בחברה פנייה מהבורסה לניירות ערך של ניו יורק (New York Stock Exchange - NYSE). מנהלי NYSE ביקשו מהחברה לפרסם הודעה לעיתונות אודות הפעילות החריגה.

מדיניות החברה היא שלא להגיב לפעילות חריגה בשוק, שמועות או ספקולציות.

אודות חברת תרו

תרו תעשייה רוקחית היא חברת פרמצבטיקה מדעית ורב-לאומית שנותנת מענה לצרכי הלקוחות באמצעות גילוי, פיתוח, ייצור ושיווק של מוצרים רפואיים באיכות הגבוהה ביותר. פרטים נוספים על חברת תרו תעשייה רוקחית אפשר למצוא באתר האינטרנט של תרו, בכתובת www.taro.com.

הצהרת הסרת חבות

הצהרות מסוימות בהודעה זו לעיתונות הן הצהרות ביחס לעתיד כמשמעותן בחוק Private Securities Litigation Reform Act משנת 1995. הצהרות אלה כוללות, בין השאר, הצהרות שאינן מתארות עובדות היסטוריות והצהרות שמפנות אל או מתייחסות לאירועים או נסיבות שבתרו "מעריכים", "מאמינים" או "מצפים" שיתרחשו, או ביטויים דומים. ההצהרות ביחס לעתיד בהודעה זו לעיתונות מבוססות על הציפיות הנוכחיות של תרו ונכונות אך ורק למועד שבו פורסמה הודעה זו לעיתונות. מעצם טבען כרוכות ההצהרות ביחס לעתיד בסיכונים ובחוסר ודאות, והתוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן משמעותי מכפי שצוין בהודעות ביחס לעתיד או השתמע מהן. למעט כנדרש בחוק, תרו אינה מקבלת על עצמה שום מחויבות לעדכן, לשנות או לתקן הצהרות ביחס לעתיד, בין בעקבות מידע חדש ובין בעקבות התפתחויות נוספות או כל סיבה אחרת.

המקור: חברת תרו תעשייה רוקחית
תוכן הודעה זו בשפת המקור מהווה את הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. תרגומים מסופקים למטרות נוחיות בלבד ויש להצליבם מול המסמך בשפת המקור, המהווה את הגרסה היחידה של טקסט זה שהינה בעלת תוקף משפטי.
פרטי קשר
תרו
וויליאם ג'יי. קוט, 914-345-9001
סגן נשיא וחשב
William.Coote@taro.com