הפצת ידיעות עסקיות ברחבי העולם
מ.ג.מ. פרסומים בינלאומיים בע"מ
נציגים של
הראל

הראל פיא משיקה אגד ישראלי קונצרני

סמי בבקוב, מנכ"ל הראל פיא: "האגד החדש מעניק ליועצים פתרון לניהול אג"ח קונצרני דינמי, זאת תוך אפשרות ליהנות מהתשואה העודפת של אג"ח קונצרני על פני אג"ח מדינה ומפיזור אופטימאלי של ההשקעה בין מבחר קרנות האג"ח הקונצרני של "הראל פיא"

13/6/2010 12:00
הראל פיא, חברת קרנות הנאמנות של הראל פיננסים, תנפיק מחר (14.6), קרן נאמנות חדשה: הראל פיא B)1) (!) אגד ישראלי קונצרני - שילוב של מיטב קרנות האג"ח הקונצרני של הראל פיא.
אגד הקרנות מנוהל באופן דומה לניהול תיק באמצעות קרנות נאמנות, כאשר מנהל האגד מרכיב ומעדכן את התיק הבנוי מקרנות מנהל הקרן באופן שוטף ובכך, חוסך את הזמן והמשאבים הנדרשים בניהול השקעות תוך בחירה והחלפה של קרנות וכן מאפשר פיזור גבוה יותר מהשקעה בקרן יחידה.
הראל פיא אגד ישראלי קונצרני משלב את מיטב קרנות האג"ח הקונצרני של הראל פיא: הראל פיא אג"ח חברות ללא מניות, הראל פיא קונצרני A ומעלה, הראל פיא תל בונד -30 נבחרות, הראל פיא קונצרני שקלי ללא מניות, הראל פיא אג"ח חברות והמרה והראל פיא אג"ח המרה וקונצרני. על פי מדיניות ההשקעה של האגד, הממוצע המשוקלל של שיעורי החשיפה בפועל לאג"ח קונצרני בכל הקרנות המוחזקות באגד, לא יפחת מ- 75% מהשווי של נכסי הקרן, אך מנהל הקרן ראשי לבחור קרנות נוספות שאינן מוגדרות כאג"ח חברות.
לדברי סמי בבקוב, מנכ"ל הראל פיא, "האגד החדש מעניק ליועצים פתרון לניהול אג"ח קונצרני דינמי זאת תוך אפשרות ליהנות מהתשואה העודפת של אג"ח קונצרני על פני אג"ח מדינה ומפיזור אופטימלי של ההשקעה בין מבחר קרנות האג"ח הקונצרני של הראל פיא. "השקעה באמצעות האגד", הוסיף בבקוב, "מאפשרת למשקיע ליהנות מיתרון הניהול המקצועי של הראל פיא בתחום האג"ח הקונצרני, הן ברמת בחירת הקרנות המרכיבות את האגד והן ברמת הקרן הבודדת שנבחרה".
הראל פיא אגד ישראלי קונצרני מתווספת לשתי קרנות אגד ישראליות שהשיקה החברה בנובמבר 09: "הראל פיא אגד ישראלי עד 20%" ו"הראל פיא אגד ישראלי ללא מניות".
ולשלוש קרנות אגד חוץ
להראל פיננסים פעילות מגוונת בתחום ניהול קרנות נאמנות, ניהול תיקים, תעודות סל, מחקר מיקרו ומאקרו, ופעילות מסחר בני"ע. החברה מנהלת כיום, באמצעות חברות הבת שלה, נכסים בשווי של כ- 23 מיליארד ₪. חברת הקרנות הראל פיא מנהלת כ- 90 קרנות נאמנות והיקף נכסים בסך של כ- 17 מיליארד שקל. הראל פיא היא מהגדולות והמובילות בענף, והוותיקה בתעשיית קרנות הנאמנות בישראל. 
תוכן הודעה זו בשפת המקור מהווה את הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. תרגומים מסופקים למטרות נוחיות בלבד ויש להצליבם מול המסמך בשפת המקור, המהווה את הגרסה היחידה של טקסט זה שהינה בעלת תוקף משפטי.
פרטי קשר
עמירם פליישר יועצים לתקשורת ויחסי ציבור-
ענבר דובב Inbar@fleisher-pr.com נייד: 050-7777786
רותם אילון rotem@fleisher-pr.com נייד: 050-6885555

קבוצת הראל ביטוח ופיננסים-
מרב רטן-בית דגן, מנהלת תקשורת וקשרי חוץ, meravra@harel-ins.co.il
נייד: 052-5000056 עבודה: 03-7549400
רוני ניב, תקשורת וקשרי חוץ, roniniv@harel-ins.co.il
נייד: 052-7703377 עבודה: 03-7549135