הפצת ידיעות עסקיות ברחבי העולם
שירות של
מ.ג.מ. פרסומים בינלאומיים בע"מ
נציגים של BusinessWire
Arch Capital

חברת ביטוח המשנה Arch מודיעה על צעדי תמיכה אסטרטגית במיזם המשותף שלה עם Gulf Re

30/11/2014 03:30
המילטון, ברמודה—(BUSINESS WIRE)--חברת ביטוח המשנה Arch) Arch) הודיעה היום על מספר יוזמות אסטרטגיות שנועדו לספק תמיכה נוספת לחברת ביטוח המשנה (Gulf (Gulf Re, מבטח משנה בעל תחום מומחיות היושב במרכז הפיננסי הבינלאומי של דובאי (DIFC) ושנוסד במשותף על ידי Arch וחברת המפרץ להשקעות (GIC) בשנת 2008. Arch הסכימה באופן עקרוני לרכישה בבעלות מלאה של Gulf Re, בכפוף לאישור רשות השירותים הפיננסיים בדובאי. כדי לספק תמיכה נוספת לעסקי Gulf Re לפני עונת החידוש ב-1 בינואר, Arch נכנסת גם להסדר החזרת מכסה בסך 90% מנטו התחייבויות של Gulf Re והעברת תיק הפסדים של כל העסקים הקיימים של Gulf Re, הנכנס לתוקף החל מה-1 באוקטובר, 2014. עם יישום הסכמים חדשים אלה תבטל Arch את ההסכם הקיים שלה להגבלת הפסדים עם Gulf Re.

Gulf Re תמשיך ליהנות מהקשרים ומערכות היחסים של GIC, שימשיכו להיות מיוצגים בדירקטוריון של Gulf Re ולהחזיק באינטרס כלכלי מתמשך בתוצאות של Gulf Re.

אנו מאמינים כי הודות ליוזמות האסטרטגיות החדשות נמצאת  Gulf Re בעמדה טובה לניצול  ההזדמנויות בשוק. Gulf Re נהנית מהניסיון הרב של צוות הניהול שלה היושב בדובאי, אשר בראשו עומד כריסטיאן ווגל. בנוסף, Gulf Re ממשיכה להיות מהוונת היטב. בסוף שנת 2013 היה הציון של Gulf Re לפי  A.M. BCAR(יחס הלימות ההון הטוב ביותר של (AM הרבה מעל לדרישות A.M. BCAR  לציון הגבוה ביותר שלה A++. כמו כן, אנו מעריכים כי לאחר שלקחנו בחשבון את תוצאות החיתום המלאות החזויות של Gulf Re לשנת 2014 ומבלי לכלול את היתרון של העברת מכסת השייר והעברת תיק ההפסדים מ-Arch, הציון החזוי לGulf Re- ב- BCAR לסוף שנת 2014 יישאר באופן משמעותי מעל לרמת ההון הנדרשת לדירוג A++  מ-A.M. Best .

אודות Arch ביטוח משנה

חברת Arch לביטוח משנה היא חברה ב-Arch קפיטל גרופ בע"מ, חברה היושבת בברמודה ומספקת ביטוח וביטוח משנה ברחבי העולם באמצעות חברות הבת בבעלות מלאה שלה. למידע נוסף בקרו באתר החברה www.archcapgroup.com.

הצהרת הסרת חבות

חוק הרפורמה בתביעות בניירות הערך הפרטיים משנת 1995 מספק "נמל בטוח" להצהרות תחזית עתידית. גרסה זו או כל אמירה אחרת בכתב או בעל פה שנעשתה על ידי או מטעם  Arch קפיטל גרופ בע"מ וחברות הבת שלה, עשויים לכלול מידע תחזית עתידית המשקף את הדעה הנוכחית שלנו ביחס לאירועים עתידיים וביצועים פיננסיים. כל אמירה, למעט ציון עובדה היסטורית, הנכללת ב/או שולבה על ידי התייחסות במהדורה זו היא בבחינת תחזית עתידית.

בדרך כלל ניתן לזהות תחזית עתידית על ידי השימוש בטרמינולוגיית תחזית עתידית כגון "עשויים", "יהיה", "מצפה", "מתכוונים", "הערכה", "צופה", "מאמין" או "המשך" או שלילתן או גרסה דומה להן. בתחזית העתידית כרוכה ההערכה הנוכחית שלנו של סיכונים ואי ודאויות. אירועים ותוצאות בפועל עשויים להיות שונים באופן מהותי מאלו הנאמרים במפורש או במשתמע בהצהרות אלה.רשימה שאינה סגורה של הגורמים החשובים שעלולים לגרום לתוצאות בפועל להיות שונות באופן מהותי מאלה שבתחזית העתידית כוללת את המרכיבים הבאים: תנאים כלכליים ותנאי שוק שליליים; תחרות מוגברת; מגמות תמחור ותקופות פוליסה; תנודות בפעולות סוכנויות דירוג והיכולת שלנו לשמור ולשפר את הדירוגים שלנו; ביצועי השקעות;אובדן אנשי מפתח; הלימות עתודות ההפסד שלנו, חומרה ו/או תדירות ההפסדים, יחסי הפסד גדולים יותר מהצפוי והתפתחות שלילית בהתחייבויות תביעה ו/או הוצאות תביעה; תדירות גבוהה יותר או חומרת אירועי קטסטרופליים טבעיים או מעשה ידי אדם בלתי צפויים; ההשפעה של מעשי טרור ופעולות מלחמה; שינויים בתקנות ו/או בחוקי המס של ארצות הברית או במקומות אחרים; היכולת שלנו לשלב בהצלחה, להקים ולקיים נהלי הפעלה, כמו גם לשלב את העסקים שרכשנו או שנרכוש לפעילות הקיימת; שינויים בכללי חשבונאות או בפוליסות ביטוח; הבדלים מהותיים בין הערכות בפועל לבין הערכות צפויות לקרנות ערבות והסדרי איגום חובה; זמינות ועלות ביטוח המשנה שלנו לניהול החשיפות הגולמיות וחשיפות הנטו שלנו; כישלונם של אחרים כדי לעמוד בהתחייבויותיהם כלפינו; וגורמים אחרים המצוינים בדיווחי החברה לרשות לניירות ערך האמריקאי.

אין לפרש את הסקירה הקודמת של גורמים חשובים כסקירה ממצה ויש לקרוא אותה בהקשר של דוחות אזהרה אחרים הנכללים במסמך זה או במקום אחר. כל ההצהרות המיוחס לנו, בכתב או בעל פה, או אנשים הפועלים מטעמנו, נכללים תחת הצהרות אזהרה אלה. אין אנו מתחייבים לעדכן או לשנות באופן פומבי כל מידע תחזית עתידית, בין אם כתוצאה ממידע חדש, אירועים עתידיים או אחר.

המקור: Arch Reinsurance Ltd.

לצפייה בהודעה בשפת המקור

http://www.businesswire.com/news/home/20141128005438/en

 

 

 
תוכן הודעה זו בשפת המקור מהווה את הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. תרגומים מסופקים למטרות נוחיות בלבד ויש להצליבם מול המסמך בשפת המקור, המהווה את הגרסה היחידה של טקסט זה שהינה בעלת תוקף משפטי.
פרטי קשר
Arch Capital Group Ltd.
Mark D. Lyons, 441-278-9250