הפצת ידיעות עסקיות ברחבי העולם
שירות של
מ.ג.מ. פרסומים בינלאומיים בע"מ
נציגים של BusinessWire
American Farmland

חברת American Farmland מתמחרת הנפקה ציבורית ראשונה

21/10/2015 12:40
ניו יורק—(BUSINESS WIRE)—חברת American Farmland  ("החברה"), הודיעה היום על תמחור ההנפקה הראשונה שלה לציבור: 6 מיליון המניות הרגילות של החברה יונפקו במחיר של שמונה דולר למניה. מניות החברה הרגילות צפויות להיכנס למסחר ב-20 באוקטובר 2015, בבורסת NYSE MKT LLC תחת הסימול "AFCO." החברה העניקה לחתמים אופציה ל-30 יום לרכישה של עד ל-900,000 מניות רגילות נוספות במחיר ההנפקה הראשוני, בקיזוז הנחות חתם. ההנפקה צפויה להיסגר ב-23 באוקטובר 2015, בכפוף לתנאי סגירה מקובלים.

בכוונת החברה להשתמש בנטו התמורה מההנפקה לפירעון 25 מיליון דולר מייתרת החובות שלה ולמטרות כלליות של החברה ושל הון חוזר, לרבות הוצאות המימון של המשקים הקיימים שלה.

דויטשה בנק ניירות ערך, סיטיגרופ, ריימונד ג'יימס, RBC שוקי הון ו-FBR משמשים חתמים ראשיים (bookrunners) משותפים להנפקה. ג'ני מונטגומרי סקוט, אופנהיימר ושות' וWunderlich- פועלים כמנהלים משותפים.

ההנפקה של ניירות ערך אלה נעשית אך ורק באמצעות תשקיף. לכשיהיה מוכן, ניתן להשיג עותק של תשקיף ההנפקה הסופי ב: דויטשה בנק, וול סטריט 60, ניו יורק, ניו יורק 10005-2836,לידי: קבוצת תשקיף, טלפון: (800) 503-4611, דוא"ל: prospectus.cpdg@db.com; סיטיגרופ, שדרת לונג איילנד 1155, אדג'ווד, ניו יורק 11717, לידי: ברודרידג' פתרונות פיננסיים, טלפון: (888) 603-5847, דוא"ל: prospectus@citi.com; ריימונד ג'יימס & ושות',  קרילון פארקוויי 880, סנט פטרסבורג, פלורידה 33716, לידי: סינדיקט, טלפון: (800) 248-8863, דוא"ל: RBC  שוקי ההון, ת'רי וורלד מרכז פיננסי, רחוב וסיי 200, קומה שמינית, ניו יורק, 10281 , לידי: סינדיקט ההון, טלפון: (877) 822-4089, דוא"ל: equityprospectus@rbccm.com ; FBR שוקי ההון ושות', 1300 רחוב שבע עשרה צפון, ארלינגטון, וירג'יניה 22209, לידי: מחלקת תשקיף סינדיקט, טלפון: (703) 312-9500, דוא"ל: prospectuses@fbr.com.

הצהרת רישום על טופס S-11 בעניין ניירות ערך אלה אושרה על ידי הרשות לניירות הערך ("SEC") ב-19 באוקטובר, 2015. הודעה זו אינה מהווה הצעה למכור או שידול לקנות את ניירות הערך שהוצעו, ולא תהיה כל מכירה של ניירות ערך אלה בכל מדינה או תחום שיפוט שבו הצעה, שידול או מכירה כזאת הם בלתי חוקיים על פי רישום או הסמכה של דיני ניירות הערך של כל מדינה או תחום שיפוט שכזה.

אודות חברת American Farmland

חברת American Farmland  היא קרן השקעות נדל"ן המנוהלת באופן פנימי ועל ידי תאגיד מרילנד המתמקדת בבעלות ורכישת מערך השקעות מגוון של אדמה חקלאית באיכות גבוהה, חוות יבול, חוות מומחיות/ירק וסחורות בוגרות, כמו גם פרויקטים של פיתוח חקלאי הממוקמים באזורים חקלאיים עיקריים ברחבי ארצות הברית. תיק ההשקעות של החברה כולל כיום 18 חוות בשני חופי ארצות הברית, כמו גם בחגורת התירס ואזורי הדלתא ומורכבת מסה"כ 65 דונם ברוטו של שטחים חקלאיים, עם יותר מ-21 סוגי יבול עיקריים (בהם כלולים כ-40 תתי-זנים).

הצהרת הסרת חבות

הודעה זו כוללת מידע שהוא תחזית עתידית כמשמעותו בחוק ניירות הערך הפדרלי, לרבות הצהרות הקשורות לסגירת ההנפקה הראשונית לציבור והשימוש הצפוי בתמורה נטו. מידע תחזית עתידית זה כרוך בסיכונים ואי ודאויות שעלולים לגרום לכך שהתוצאות בפועל יהיו שונות באופן מהותי מאלה שנכללו במידע התחזית. גורמים מרכזיים שעלולים לגרום לתוצאות בפועל להיות שונות באופן מהותי מהציפיות שלנו כוללים, אך לא מוגבלים ל: תנאי סגירה משביעי רצון של ההנפקה הראשונית לציבור; סיכונים בשוק ההון; השפעה של תנאים כלכליים כלליים או של תעשייה וכן סיכונים ואי ודאויות אחרים המפורטים בהצהרת הרישום של החברה על גבי טופס S-11, כפי שהוגש ל-SEC או סיכונים אחרים המתוארים במסמכים שהוגשו מעת לעת לאחר מכן על ידי החברה ל-SEC. לא נוכל להבטיח כי ההנפקה הראשונית לציבור תושלם בתנאים הצפויים, אם בכלל. אין להסתמך על תחזיות עתידיות אלה, התקפות רק ליום פרסום הודעה זו לעיתונות. אמירות עתידיות אלה מתייחסות רק לזמן פרסום ההודעה ואין החברה מתחייבת כל התחייבות לעדכן כל מידע תחזית עתידית הכלול בהודעה זו כתוצאה ממידע חדש או אירועים או התפתחויות עתידיים.

מקור: American Farmland Company

להודעה באינטרנט בשפת המקור: http://www.businesswire.com/news/home/20151019006698/en

תוכן הודעה זו בשפת המקור מהווה את הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. תרגומים מסופקים למטרות נוחיות בלבד ויש להצליבם מול המסמך בשפת המקור, המהווה את הגרסה היחידה של טקסט זה שהינה בעלת תוקף משפטי.
פרטי קשר
American Farmland Company
Lindsey Sichel, 212-484-3056
מנהלת שיווק ואדמיניסטרציה
lindsey.sichel@americanfarmlandcompany.com