הפצת ידיעות עסקיות ברחבי העולם
שירות של
מ.ג.מ. פרסומים בינלאומיים בע"מ
נציגים של BusinessWire
NSK

NSK: הודעה על תוצאות לשנת הכספים שהסתיימה במרץ 2015

13/5/2015 01:00
טוקיו, --(BUSINESS WIRE)--  NSK Ltd. (NSK) (טוקיו:6471) הודיעה היום את תוצאותיה הכספיות עבור שנת הכספים שהסתיימה במרץ 2015. החברה השיגה תוצאות מרשימות גם בתחום המכירות וגם מבחינת רווח.

1. סקירה עסקית

(1) מידע איכותי בנוגע לתוצאות עסקיות מאוחדות

קבוצת NSK עובדת על הטמעת השלב האמצעי בתוכנית ניהול בת שלוש השנים שהחלה באפריל 2013, שמטרתה היא השגת מכירות נטו בסכום של 1 טריליון יין בשנת 2016 – יום השנה ה-100 להקמת החברה. לשם חיזוק התשתית התאגידית של החברה, קבוצת NSK אימצה אסטרטגיה עסקית של צמיחה בדגש על רווחיות, והיא מיישמת אמצעים לפיתוח היכולת הניהולית הנדרשת לניהול היקף מכירות של 1 טריליון יין.

מהסתכלות על התנאים הכלכליים הגלובליים בשנה אשר הסתיימה במרץ 31, 2015, עולה כי הכלכלה היפנית הראתה סימנים של התאוששות הדרגתית בעקבות ההשפעה של מחירים נמוכים של נפט גולמי יחד עם צעדי מדיניות שונים שנקטו הממשלה היפנית והבנק של יפן, זאת למרות התאוששות איטית בצריכת סחורות בעקבות העלייה במס הצריכה. הכלכלה האמריקאית המשיכה להתאושש בעקביות. הכלכלה האירופאית גם הראתה סימנים של שיפור, בייחוד בגוש היורו, למרות קיום אתגרים של חוב ממשלתי וסיכונים גיאופוליטיים. באסיה, התנאים הכלכליים בגוש מדינות ASEAN נותרו בכללם חלשים, למרות שהכלכלה ההודית הראתה סימני התאוששות. בזמן זה נחלש גם קצב הגידול הכלכלי בסין.

בסביבה כלכלית זו, כלל מכירות הנטו עבור השנה שהסתיימה במרץ 31, 2015, הסתכמו ב-974,885 מיליון יין, עלייה של 11.8% לעומת שנה שעברה, והרווח התפעולי הסתכם ב-97,327 מיליון יין, עלייה של 43% משנה שעברה. ההכנסה הרגילה הייתה 91,000 מיליון יין, עלייה של 36.3% משנה שעברה. לאחר התאמה לצרכי מיסוי, זכויות שאינן מקנות שליטה וגורמים אחרים, ההכנסה נטו הייתה 61,962 מיליון יין, עלייה של 98.8% לעומת השנה שעברה.

מידע על המגזר העסקי

[1] המגזר העסקי של מכונות תעשייתיות

הביקוש בעסקי המכונות התעשייתיות המשיך להתאושש בהדרגה ברחבי העולם. בהסתכלות על התוצאות מזווית אזורית,  המכירות ביפן עלו, בעיקר בענפי כלים לעבודת מכונאות ומוליכים למחצה, בעקבות הביקוש היציב למיכון הקשור לטלפונים חכמים. גם במדינות יבשות אמריקה עלו המכירות, בייחוד בענף המכונות הכלליות. באירופה, המכירות עלו בעקבות הדרישה המתמשכת בענפי טורבינות רוח וכלים לעבודת מכונאות. בסין, מדיניות תמריצים של הממשלה הובילו לביקוש חזק בענפי מסילות רכבת וטורבינות רוח. למרות קיפאון שוק, באזור ה-ASEAN עלו המכירות של מסבי מכונות תעשייתיים, בעיקר בשוק חלקי החילוף. כתוצאה מכך, מכירות הנטו בעסקי המכונות התעשייתיים הסתכמו ב-276,361 מיליון יין, גידול של 13.7% משנה שעברה, והרווח תפעולי היה 34,362 מיליון יין, גידול של 44.9% מהשנה שעברה.

[2]   מגזר תעשיית המכוניות

שוק הרכב העולמי המשיך בהתרחבות הדרגתית, המונעת על ידי השוק החזק בצפון אמריקה, למרות גידול איטי יותר בביקוש הסיני. מהסתכלות על כלל התוצאות בחלוקה גיאוגרפית, שוק הרכב ביפן התאושש באיטיות מההשפעה של עליית מס הצריכה, והמכירות ירדו כאשר חברת NSK העבירה חלק מהייצור שלה לחו"ל, בהתאמה לדרישות יצרניות הרכב לרכש מקומי. במדינות יבשות אמריקה, המכירות גדלו עקב ביקוש גבוה בשוק הצפון אמריקאי, בנוסף להשפעה של העברת הייצור מיפן. באירופה, המשך ההתאוששות בשוק הרכב הובילה לאחוזי מכירות גבוהים יותר. בסין, נרשמה עלייה משמעותית במכירות של מערכות הגה כוח חשמלי (EPS) בשל קבלת הזמנות חדשות, ואילו המכירות של מסבי כלי רכב - בעיקר ליצרניות רכב אירופאיות ויפניות – נותרו גבוהות למרות צמיחת שוק איטית יותר. למרות השוני בתנאי השוק בין המדינות בחלקים אחרים באסיה, עלו מכירותיהם של יצרני רכב יפניים וקוריאניים.

כתוצאה מכך, מכירות הנטו בעסקי הרכב הסתכמו ב-656,998 מיליון יין, עלייה של 11.3% מהשנה שעברה, והרווח תפעולי הסתכם ב-65,718 מיליון יין, עלייה של 33.6% מהשנה שעברה.

תחזית עסקית עבור השנה המסתיימת ב-31 למרץ 2016

התחזית הכלכלית העולמית אינה ברורה עדיין בשל השפעתה האפשרית של המדיניות המוניטרית האמריקאית על המדינות המתעוררות, בעיקר על סין, בנוסף לעלייתם של סיכונים גיאופוליטיים וכלכליים. עם זאת, הכלכלה העולמית צפויה להמשיך בהתאוששותה ההדרגתית למרות הימצאות תחומים של חולשה.

תוך התחשבות בנסיבות אלו, NSK חוזה את התוצאות הכספיות הבאות לשנה המסתיימת ב-31 למרץ, 2015.

המקור: NSK Ltd

תוכן הודעה זו בשפת המקור מהווה את הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. תרגומים מסופקים למטרות נוחיות בלבד ויש להצליבם מול המסמך בשפת המקור, המהווה את הגרסה היחידה של טקסט זה שהינה בעלת תוקף משפטי.
פרטי קשר
NSK
Makiko Urushino
urushino@nsk.com
Fax: 81-3-3779-7431