הפצת ידיעות עסקיות ברחבי העולם
מ.ג.מ. פרסומים בינלאומיים בע"מ
נציגים של
הומי

Hotel Outsource Management International, Inc. הומי: חתמה על הסכם הלוואה בסך 2 מיליון דולר

הומי (OTC BB: HOUM.OB) הודיעה כי ב- 5 באוקטובר חתמה חברת הבת בבעלות מלאה, HOMI Industries Ltd, על הסכם הלוואה עם Tomwood Limited, חברה מאיי הבתולה הבריטיים. על פי הסכם זה, תלווה Tomwood להומי תעשיות סך של 2 מיליון דולר. ההלוואה תועמד לרשות הומי תעשיות בארבעה תשלומים שווים של חצי מיליון דולר כל אחד. התשלום הראשון הועמד להומי תעשיות ב- 3 באוקטובר 2010 והתשלומים הבאים יהיו ב- 1 בינואר 2011, 1 באפריל 2011 ו- 1 ביולי 2011. מועדים אלה עלולים להידחות על ידי הודעה בכתב של הומי תעשיות.

10/10/2010 12:50
ההלוואה תישא ריבית בשיעור של 10% שנתי, שתשולם על בסיס רבעוני, החל מהרבעון הראשון שלאחר התשלום הראשון של ההלוואה.

הומי תעשיות תחזיר את ההלוואה בשמונה תשלומים רבעוניים רצופים, החל מ- 30 בספטמבר 2013 עד ה- 30 ביוני 2015.

הומי תעשיות תשתמש בתמורת ההלוואה למטרה הבלעדית של ייצור ו/או רכישה והתקנה של מוצרי מיני בר, ולביצוע הלוגיסטיקה הנדרשת בקשר לפעילויות אלה, כולל טיפול בתקלות במתקני מיניבר חדשים.

עד ה- 29 בספטמבר 2013, ל- Tomwood תהיה הזכות להמיר את קרן ההלוואה – כולה או חלקה – למניות הומי. במידה וההמרה תתרחש עד ל- 29 בספטמבר 2012, ההמרה תהיה במחיר של 0.06 דולר למניה, לכמות מקסימלית של 33,333,333 מניות (אם תהיה המרה של כל ההלוואה באותה תקופה). במידה וההמרה תתרחש בין 29 בספטמבר 2012 ל - 29 בספטמבר 2013, ההמרה תהיה במחיר של 0.08 דולר למניה, לכמות מקסימלית של 25,000,000 מניות (אם תהיה המרה של כל ההלוואה באותה תקופה).

כבטוחה ועירבון להחזר ההלוואה, הומי תעשיות תפעל ככל הדרוש מצידה על מנת לרשום שיעבוד מדרגה ראשונה על מכשירי המיניבר החדשים שיירכשו בכספי ההלוואה.

מר דניאל כהן, נשיא הומי, מסר: "הסכם הלוואה זה הינו צעד נוסף שאנו נוקטים למען האצת הצמיחה של הומי, כפי שציינו לאחרונה."


אודות הומי

הומי הינה ספקית רב לאומית של שירותים בתעשיית האירוח, המספקת מגוון שירותים בתחום המיניברים הממוחשבים המציעים כיבוד בחדרי האירוח בבתי המלון. הומי נוסדה בשנת 2000 בדלוואר, ארה"ב, ונסחרת ב- OTC תחת הסימול: "HOUM.OB".

הומי והחברות הבנות שלה, עוסקות בהפצה, שיווק ותפעול של מתקני מיניבר ממוחשבים ברשתות מלונות מובילים בעולם. החברה מתפעלת כ- 10,160 מערכות מיניבר ממוחשבות ב- 34 בתי מלון בארצות הברית, אירופה, ישראל, אוסטרליה, וכן עוסקת בפיתוח וייצור מגוון חדש של מערכות מיניבר ממוחשבות, התורמות לשיפור מחלקת המיניבר, המובילה לשיפור ביצועי בתי המלון ורווחיותם.

הומי מציעה מגוון פתרונות המותאמים לצרכי בתי המלון החל מייעוץ, ניהול ושירותי השכרה וכלה בשירותי מיקור חוץ מלאים והסכמי תפעול.

למידע נוסף על הומי בקרו באתר החברה : www.my-homi.com


מסמך זה מהווה תרגום נוחות בלבד, שאינו מחייב, להודעה באנגלית אשר פורסמה על ידי החברה.

מידע צופה פני עתיד
הודעה זו לעיתונות כוללת התבטאויות צופות פני עתיד בהתאם למשמעותן ב- Private Securities Litigation Reform Act of 1995. התבטאויות אלו מתייחסות לאירועים או לתוצאות פיננסיות עתידיים. לעתים קרובות התבטאויות צופות פני עתיד מלוות במלים כגון "מאמינה", "מצפה", "עשויה", "צופה", "מתכננת", "מתכוונת", "משערת", "תהיה" או השלילה של ביטויים אלו. התבטאויות אלו הינן בגדר תחזיות בלבד, ומעורבים בהן סיכונים לא ידועים, אי ודאויות וגורמים נוספים היכולים להשפיע על תוצאות החברה או התעשייה, רמות הפעילות או ההישגים אשר יהיו שונים לגמרי מכל תוצאות עתידיות, רמות פעילות והישגים עתידיים, נשוא ההתבטאויות הצופות פני עתיד. על אף שהחברה מאמינה כי הציפיות המופיעות בהודעה זו הנן הגיוניות, אין היא יכולה להתחייב לתוצאות העתידיות, רמות פעילות, ביצועים או הישגים עתידיים. פרט לנדרש מהחברה עפ"י חוק, כולל חוקי ניירות הערך של ארה"ב, אין בכוונת החברה לעדכן התבטאויות צופות פני עתיד אלה על מנת להתאימן לתוצאות בפועל. הדו"חות הכספיים של החברה נקובים וערוכים בדולר אמריקאי והוכנו בהתאם לעקרונות חשבונאיים המקובלים בארצות הברית.כפי שנעשה שימוש בדו"ח הרבעוני, המונח "HOMI" משמעוHotel Outsource Management International, Inc. משמעות המונחים "החברה", "אנחנו", "אנו" ו"שלנו" הינה Hotel Outsource Management International, Inc והחברות הבנות שלה, אלא אם כן צויין אחרת..


תוכן הודעה זו בשפת המקור מהווה את הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. תרגומים מסופקים למטרות נוחיות בלבד ויש להצליבם מול המסמך בשפת המקור, המהווה את הגרסה היחידה של טקסט זה שהינה בעלת תוקף משפטי.
פרטי קשר
ג'קי רונאל
מנכ"ל
Hotel Outsource Management International, Inc
טל: 09-9728620
מייל: jackronnel@my-homi.com
אתר: www.my-homi.com