הפצת ידיעות עסקיות ברחבי העולם
שירות של
מ.ג.מ. פרסומים בינלאומיים בע"מ
נציגים של BusinessWire
אלוני חץ

אלוני חץ: תוצאות שנת 2011 חברת PSP השוויצרית

•תוצאות שיא הן ברווח הנקי והן ב- EBITDA •גידול של 44% ברווח הנקי •PSP הגדילה את הדיבידנד שיחולק בגין שנת 2011 ב- 7% בהשוואה לשנת 2010

28/2/2012 09:10
PSP Swiss Property AG , בה מחזיקה אלוני חץ כ- 17% והנסחרת בבורסה בציריך בשוויץ, פרסמה את דוחותיה הכספיים לרבעון הרביעי ולשנת 2011. 


   1.להלן פירוט התוצאות העיקריות:

הכנסות מדמי שכירות בשנת 2011 הסתכמו בכ- 271 מיליון פרנקים שוויצרים, לעומת כ- 263 מיליון פרנקים שוויצרים בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 2.9%.

EBITDA בשנת 2011 הסתכמה בכ- 233 מיליון פרנקים שוויצרים, לעומת כ- 223 מיליון פרנקים שוויצרים בתקופה המקבילה אשתקד ,גידול של 4.1%.

הרווח הנקי בשנת 2011 הסתכם בכ- 404 מיליון פרנקים שוויצרים, לעומת כ- 281 מיליון פרנקים שוויצרים בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 44%.

הרווח הנקי בניטרול שיערוך נדל"ן בשנת 2011 הסתכם בכ- 149 מיליון פרנקים שוויצרים, לעומת כ- 140 מיליון פרנקים שוויצרים בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 6.6%.

שווי נכסי החברה לתום שנת 2011 הסתכם בכ- 6 מיליארד פרנקים שוויצרים לעומת כ- 5.6 מיליארד פרנקים שוויצרים בתום שנת 2010 , גידול של 8.3%.

שווי נכסי למניה אחרי מס (NAV per share) – לתום שנת 2011 הינו 75.28 פרנקים שוויצרים לעומת  68.87  פרנקים שוויצריים בתום שנת 2010 , גידול של 9.3%.

NAV למניה ללא מסים נדחים – לתום שנת 2011 הינו 89.02 פרנק שוויצרי לעומת 80.86 פרנק שוויצרי בתום שנת 2010 , גידול של 10.1%.

ההון העצמי לתום שנת 2011 הינו כ- 3.27 מיליארד פרנקים שוויצרים לעומת כ- 2.94 מיליארד פרנקים שוויצרים בתום שנת 2010 , גידול של 11.1%.

יחס החוב למאזן בתום שנת 2011 הינו כ- 32.2% לעומת כ – 35.7% בתום שנת 2010.

אחוז השטחים הפנויים בתום שנת 2011 עמד על 8.3% לעומת 8.5% בתום שנת 2010.

2.PSP הודיעה על חלוקה בדרך של הפחתת הון (כפי שנוהגת החברה כתחליף דיבידנד) בסך של 3.0 פרנק שוויצרי למניה, עליה של 7.1% לעומת שנה קודמת. חלקה של החברה בחלוקה הינו כ- 21 מיליון פרנק שוויצרי אשר צפויים להיות משולמים בחודש יוני 2012 .

3.PSP מעריכה כי ה- EBITDA בשנת 2012 יהיה לא נמוך מ- 230 מיליון פרנק שווייצרי וכי שיעור השטחים הפנויים יעמוד על כ- 9%.

 

אודות קבוצת אלוני חץ

אלוני חץ הינה חברת אחזקות המתמחה ומתמקדת בתחום הנדל"ן המניב בארץ ובחו"ל. הקבוצה פועלת בארבעה שווקים עיקריים: ישראל, שוויץ, קנדה, ארה"ב ואנגליה.

•בישראל פועלת הקבוצה באמצעות חברת אמות השקעות בע"מ, אחת מחברות הנדל"ן המניב הגדולות בישראל, בה היא מחזיקה כ- 61% ובאנרג'יקס אנרגיות מתחדשות בע"מ, העוסקת בהקמת מערכות להפקת חשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות בישראל, בה מחזיקה הקבוצה בכ -63%.

•בשוויץ מחזיקה הקבוצה ב-16.1% ב-Swiss Property Ltd PSP, אחת מחברות הנדל"ן המניב הגדולות ביותר בשוויץ. הקבוצה הינה בעלת המניות הגדולה ביותר ב-PSP.

•בקנדה מחזיקה הקבוצה כ-12.1% ב- FCR ובכ- 10% ב GAA.

•בבריטניה פועלת הקבוצה באמצעות אחזקה בקרנות השקעה בנדל"ן Brockton Capital (25% בקרן הראשונה ו-5% בקרן השנייה ) ובחברות הניהול שלהן.

אתר האינטרנט של קבוצת אלוני חץ: www.alony-hetz.com 
תוכן הודעה זו בשפת המקור מהווה את הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. תרגומים מסופקים למטרות נוחיות בלבד ויש להצליבם מול המסמך בשפת המקור, המהווה את הגרסה היחידה של טקסט זה שהינה בעלת תוקף משפטי.
פרטי קשר
מור דגן
קשרי משקיעים בע"מ
טל: 03-5167620
מייל: mor@km-ir.co.il
אתר: www.km-ir.co.il