הפצת ידיעות עסקיות ברחבי העולם
שירות של
מ.ג.מ. פרסומים בינלאומיים בע"מ
נציגים של BusinessWire

הוועדה המיוחדת של תרו ממשיכה לבחון את ההצעה שהגישה חברתSun Pharma לרכישה של מניות תרו

מחויבת להגן על בעלי מניות המיעוט

12/1/2012 04:00
מפרץ חיפה, ישראל והותורן, ניו יורק--(BUSINESS WIRE)-- חברת תרו תעשייה רוקחית ("תרו", Pink Sheets: TAROF) הודיעה היום כי הוועדה המיוחדת שמינתה מועצת המנהלים כדי לבדוק את ההצעה שהגישה חברת Sun Pharmaceutical Industries (Reuters: SUN.BO, Bloomberg: SUNP IN, NSE: SUNPHARMA, BSE: 524715) (ביחד עם חברות הבת והחברות המסונפות, Sun Pharma) ממשיכה לבחון את ההצעה הבלתי מחייבת שהגישה Sun Pharmaב-18 באוקטובר 2011 לרכישת כל המניות של תרו שהונפקו לציבור ואינן נמצאות כיום ברשותה של Sun Pharma תמורת 24.50 דולרים למניה במזומן.
הוועדה המיוחדת ממשיכה לבחון, בשיתוף פעולה הדוק עם היועצים הפיננסיים והמשפטיים, את תנאי ההצעה של Sun Pharma מתוך מחויבות להגן על האינטרסים של בעלי מניות המיעוט של תרו. הוועדה המיוחדת מינתה את חברת Citigroup Global Markets כיועצת פיננסית, את משרד גולדפרב זליגמן ושות' כיועצים משפטיים בישראל ואת משרד Willkie Farr & Gallagher LLP כיועצים משפטיים בארצות הברית.
הוועדה המיוחדת בחנה בקפידה את המכתבים שפרסמו לא מכבר חלק מבעלי מניות המיעוט לגבי ההצעה ומבקשת להבטיח לבעלי מניות המיעוט שלפני שיתקבלו המלצות כלשהן, ייבחן בקפידה רבה ויילקח בחשבון כל המידע הזמין. לוועדה המיוחדת ברור כי תפקידה העיקרי הוא להעניק תמורה מרבית לבעלי מניות המיעוט של תרו ולנקוט בכל האמצעים הנחוצים כדי להבטיח שיעד זה יושג. כמו כן, יצוין כי אין שום ערובה שתוגש הצעה סופית כלשהי, שהצעה כזו תתקבל, שייחתם הסכם כלשהו או שעסקה כלשהי תאושר או תושלם.
כפי שפורסם בעבר, חברי הוועדה המיוחדת הם אילנה אבידוב-מור, דן בירן ופרופסור דב פקלמן, אשר מכהן כיו"ר הוועדה המיוחדת.
אודות חברת תרו
תרו תעשייה רוקחית היא חברת פרמצבטיקה מדעית ורב-לאומית שנותנת מענה לצרכי הלקוחות באמצעות גילוי, פיתוח, ייצור ושיווק של מוצרים רפואיים באיכות הגבוהה ביותר. פרטים נוספים על חברת תרו תעשייה רוקחית אפשר למצוא באתר האינטרנט של תרו, בכתובת www.taro.com.
הצהרת הסרת חבות
הצהרות מסוימות בהודעה זו לעיתונות הן הצהרות ביחס לעתיד כמשמעותן בחוק Private Securities Litigation Reform Act משנת 1995. הצהרות אלה כוללות, בין השאר, הצהרות שאינן מתארות עובדות היסטוריות והצהרות שמפנות אל או מתייחסות לאירועים או נסיבות שבתרו "מעריכים", "מאמינים" או "מצפים" שיתרחשו, או ביטויים דומים. למרות שבתרו מאמינים שהציפיות שמשקפות הצהרות אלה ביחס לעתיד מבוססות על הנחות סבירות, הרי שאין שום ערובה כי ציפיות אלה יתממשו. הגורמים שעלולים להוביל לכך שהתוצאות בפועל יהיו שונות כוללים את ההצעה שנבדקת על ידי מועצת המנהלים של תרו, קבלת ההצעה על ידי בעלי המניות של תרו, אישורה, במידת הצורך, על ידי הרשויות, תנאים כלכליים מקומיים ובינלאומיים, תנאים בענף ובשוק, שינויים במצבה הכספי של תרו, תביעות שיגישו גורמים כלשהם לבתי משפט כלשהם בישראל, בארצות הברית או בכל מדינה אחרת שבה פועלת תרו, צעדים רגולטוריים ומשפטיים במדינות שבהן פועלת תרו, וסיכונים נוספים שמפורטים בדוחות שמגישה תרו מעת לעת לרשות האמריקנית לניירות ערך (SEC), ובכלל זה הדוחות השנתיים של תרו שמוגשים כ-Form 20-F. הצהרות ביחס לעתיד נכונות אך ורק למועד שבו פורסמו. תרו אינה מקבלת על עצמה שום מחויבות לעדכן, לשנות או לתקן הצהרות ביחס לעתיד, בין בעקבות מידע חדש ובין בעקבות התפתחויות נוספות או כל סיבה אחרת.
המקור: חברת תרו תעשייה רוקחית
תוכן הודעה זו בשפת המקור מהווה את הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. תרגומים מסופקים למטרות נוחיות בלבד ויש להצליבם מול המסמך בשפת המקור, המהווה את הגרסה היחידה של טקסט זה שהינה בעלת תוקף משפטי.
פרטי קשר
חברת תרו תעשייה רוקחית
וויליאם ג'יי. קוט, 914-345-9001
סגן נשיא וחשב
William.Coote@taro.com