הפצת ידיעות עסקיות ברחבי העולם
שירות של
מ.ג.מ. פרסומים בינלאומיים בע"מ
נציגים של BusinessWire
Taro Pharma

תרו – אסיפה כללית שנתית נדחית ל 12 לספטמבר 2013

הצעות לסדר היום כוללות שני מועמדים נוספים לתפקיד דירקטור חיצוני

11/8/2013 02:00
הות'ורן, ניו-יורק –Business Wire—תרו תעשיה רוקחית בע"מ –NYSE: TARO- -"תרו" או "החברה"- הודיעה היום כי החברה מעבירה את מועד אסיפת בעלי המניות הקרובה, שהיא האסיפה הכללית השנתית, ל 12 בספטמבר 2013, במקום המועד המקורי שנקבע ל 9 לספטמבר 2013. סדר יום האסיפה הדחויה כולל את הצעתם של שני מועמדים נוספים לתפקידי דירקטור חיצוני בחברה. מועמדים אלו הוספו לבקשתה של מחזיקת מניות המיעוט, חברת Blue Mountain Capital Management.

 

דירקטוריון תרו מבקש להודיע על המשך תמיכתו בדירקטורים החיצוניים המכהנים של החברה, גברת אילנה אבידוב מור ומר דן בירן, ומבהיר את עמדתו לגבי תפקודם המספק מעל ומעבר של שני הדירקטורים שהיוו חלק מהותי בלתי נפרד ממנגנוני הבקרה התקציבית והתפעולית והצלחת החברה בשלוש השנים האחרונות.

 

החברה תנפיק כתב הצבעה מתוקן עבור האסיפה הדחויה, שתערך ב 12 לספטמבר 2013 בשעה 10 בבוקר (שעון ישראל), במשרדי החברה אשר ביורו פארק, בית איטליה, בקיבוץ יקום.


 

אודות תרו

 

תרו תעשיה רוקחית בע"מ היא חברת תרופות מחקרית בינלאומית, הנותנת מענה לצרכי הלקוחות באמצעות גילוי, פיתוח, ייצור ושיווק של מוצרים רפואיים באיכות הגבוהה ביותר. פרטים נוספים על חברת תרו תעשייה רוקחית אפשר למצוא באתר האינטרנט של תרו, בכתובת www.taro.com.

 

הצהרת הסרת חבות

 

הצהרות מסוימות בהודעה זו לעיתונות הן הצהרות ביחס לעתיד כמשמעותן בחוק Private Securities Litigation Reform Act משנת 1995. הצהרות אלו כוללות, בין השאר, הצהרות שאינן מתארות עובדות היסטוריות והצהרות המתייחסות אל אירועים או נסיבות שבתרו "מעריכים", "מאמינים" או "מצפים" שיקרו, או מאזכרות אותם בנוסח דומה. ההצהרות ביחס לעתיד בהודעה זו לעיתונות מבוססות על הציפיות הנוכחיות של הנהלת תרו, ונכונות אך ורק למועד בו פורסמה הודעה זו לעיתונות. הן כרוכות בסיכונים מסוימים וחוסר ודאות שכתוצאה מהם עשויות התוצאות בפועל להיות שונות מהותית מהמצוין בהצהרות ביחס לעתיד או מהמשתמע מהן. מלבד כנדרש בחוק, תרו אינה מקבלת על עצמה שום מחויבות לעדכן, לשנות או לתקן הצהרות כלשהן ביחס לעתיד, בין בעקבות מידע חדש ובין בעקבות התפתחויות נוספות, מאוחרות יותר או כל סיבה אחרת.

 

 המקור: תרו תעשיה רוקחית

תוכן הודעה זו בשפת המקור מהווה את הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. תרגומים מסופקים למטרות נוחיות בלבד ויש להצליבם מול המסמך בשפת המקור, המהווה את הגרסה היחידה של טקסט זה שהינה בעלת תוקף משפטי.
פרטי קשר
William J. Coote, 914-345-9001
VP, Treasurer


William.Coote@taro.com