הפצת ידיעות עסקיות ברחבי העולם
שירות של
מ.ג.מ. פרסומים בינלאומיים בע"מ
נציגים של BusinessWire
Taro Pharma

חברת תרו מדווחת על תוצאות כספיות לרבעון הרביעי של 2013 שהסתיים ב-31.12.2013

עלייה של 13% בסך המכירות נטו ושל 24% בהכנסה התפעולית בתשעת החודשים האחרונים

12/2/2014 12:00
הות'ורן, ניו יורק--(BUSINESS WIRE)-- תרו תעשייה רוקחית בע"מ(NYSE:TARO) (להלן, "תרו" או "החברה") פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לפני ביקורת עבור הרבעון האחרון של 2013 ובתשעת החודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2013.

תוצאות עיקריות עבור הרבעון שהסתיים ב-31 בדצמבר 2013, בהשוואה לרבעון שהסתיים ב-31 בדצמבר 2012


 • המכירות נטו הסתכמו ב-213.6 מיליון דולר, עלייה של 27.9 מיליון דולר או 15%, עם ירידה בנפח המכירות.
 • הרווח הגולמי, כאחוז מהמכירות נטו, עמד על 80.7% בהשוואה ל-75.4%.
 • סך ההוצאות למחקר ולפיתוח עלה ב-27.1% ועמד על 15.1 מיליון דולר או 7.1% מהמכירות נטו בהשוואה ל-6.4%.
 • שיעור ההוצאות הכלליות וההוצאות על מכירות, שיווק ואדמיניסטרציה עמד על 10.3% מהמכירות נטו בהשוואה ל-11.2%.
 • הרווח התפעולי עלה ל-134.9 מיליון דולר שהם 63.2% מהמכירות נטו, בהשוואה ל-104 מיליון דולר שהם 56% מהמכירות נטו.
 • הרווח הנקי המיוחס לתרו הסתכם ב-115.6 מיליון דולר בהשוואה ל-88.8 מיליון דולר. כתוצאה מכך, הרווח המדולל פר מניה עומד על 2.59 דולר בהשוואה ל-1.98 דולר.


תוצאות עיקריות לתשעת החודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2013, בהשוואה לתקופה המקבילה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2012


 • המכירות נטו הסתכמו ב-572.1 מיליון דולר, עלייה של 66.3 מיליון דולר או 13.1%, ללא שינוי כמעט בנפח המכירות.
 • הרווח הגולמי, כאחוז מהמכירות נטו, עמד על 76.7% בהשוואה ל-74.2%.
 • סך ההוצאות למחקר ולפיתוח עלה ב-23.2% ועמד על 42.3 מיליון דולר או 7.4% מהמכירות נטו בהשוואה ל-6.8%.
 • שיעור ההוצאות הכלליות וההוצאות על מכירות, שיווק ואדמיניסטרציה נותר דומה, אך שיעור הוצאות אלה מהמכירות נטו פחת מ-12.7% ל-11.4%.
 • סך ההקצאות למקרה של הפסדים והתשלומים להסדרת תביעות עמד על 2.6 מיליון דולר בהשוואה ל-11.3 מיליון דולר ב-2012. הקצאות ותשלומים אלה קשורים בהליכי דיווח מחיר משפטיים.
 • הרווח התפעולי עלה ל-328.7 מיליון דולר, שהם 57.5% מהמכירות נטו, בהשוואה ל-265.4 מיליון דולר, שהם 52.5% מהמכירות נטו.
 • הרווח הנקי המיוחס לתרו הסתכם ב-270.7 מיליון דולר, בהשוואה ל-217 מיליו דולר. מדובר בעלייה של 53.7 מיליון דולר המתבטאת ברווח מדולל פר מניה בסך 6.05 דולר בהשוואה ל-4.86 דולר.


תוצאות עיקריות ביחס לתזרים המזומנים ולמאזן


 • תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בתקופה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2013 עמד על 273.7 מיליון דולר בהשוואה ל-173.1 מיליון דולר בתקופה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2012.
 • מה-31 במרץ 2013, עלו המזומנים ב-13 מיליון דולר. בחישוב סך המזומנים נכללים ניירות ערך סחירים בסך 573.5 מיליון דולר וכן השפעתה של הצעת הרכישה מדצמבר 2013, שהיקפה 193 מיליון דולר.
 • חלה עלייה של 58.4 מיליון בהון בעלי המניות ביחס להונם ב-31 במרץ 2013. עם זאת, הון בעלי המניות נמוך ב-92.2 מיליון דולר בהשוואה להונם ב-30 בספטמבר 2013 וזאת בשל הצעת הרכישה, שצוינה לעיל ושבמסגרתה רכשה תרו 1,959,514 מניות רגילות.


אישורים מטעם ה-FDA (הרשות האמריקנית למזון ולתרופות) ובקשות שהוגשו לה

במהלך הרבעון, הגישה החברה שש בקשות ANDA (בקשות לאישור תרופה גנרית) ל-FDA. בכך, מגיע מספר בקשות ה-ANDA של החברה מה-FDA ל-25 נוסף על בקשת NDA (בקשה לאישור תרופה אתית) אחת הממתינה לאישור הרשות.

תרו מדווחת על תוצאות סופיות של הצעת הרכישה העצמית שפרסמה

ב-30 בדצמבר 2013 פרסמה תרו את תוצאותיה הסופיות של הצעת הרכישה המתוקנת שלה, שהתבצעה ב"מכרז הולנדי". מצרף של 1,959,514 מניות רגילות הוצע לרכישה. מצרף זה כולל מניות שעמדו בתנאי ההצעה וכאלה שבעליהן לא נסוגו מההצעה למכרן בהתאם לתנאי הצעת הרכישה. המניות הוצעו לרכישה במחיר מירבי סופי של 97.5 דולר למניה, כלומר, במחיר רכישה מצרפי של 191.1 מיליון דולר (לא כולל אגרות והוצאות הקשורות להצעת הרכישה עצמה).

 אודות תרו

תרו תעשיה רוקחית בע"מ היא חברת תרופות מחקרית בינלאומית, הנותנת מענה לצרכי הלקוחות באמצעות גילוי, פיתוח, ייצור ושיווק של מוצרים רפואיים באיכות הגבוהה ביותר. פרטים נוספים על חברת תרו תעשייה רוקחית אפשר למצוא באתר האינטרנט של תרו, בכתובת www.taro.com.

הצהרות הסרת חבות

הדוחות הכספיים המאוחדים והבלתי מבוקרים הוכנו על אותו בסיס של הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים ולדעת ההנהלה משקפים את כל התיקונים הנחוצים כדי להציג בצורה הולמת את מצבה הכספי ותוצאות פעילותה של החברה. את הדוחות הכספיים המאוחדים והבלתי מבוקרים יש לקרוא לצד הדוחות הכספיים המאוחדים והמבוקרים של החברה, אשר נכללים בדוח שמגישה החברה ל-SEC כ-Form 20-F.

הצהרות מסוימות בהודעה זו לעיתונות הן הצהרות ביחס לעתיד כמשמעותן בחוק Private Securities Litigation Reform Act משנת 1995. הצהרות אלה כוללות, בין השאר, הצהרות שאינן מתארות עובדות היסטוריות והצהרות שמפנות אל או מתייחסות לאירועים או נסיבות שהחברה "מעריכה", "מאמינה" או "מצפה" שיתרחשו, או ביטויים דומים. ההצהרות ביחס לעתיד בהודעה זו מבוססות על הערכות תרו נכון ליום פרסום ההודעה, עליהן חלים מספר סיכונים ואי-ודאויות היכולים להביא תוצאות בפועל השונות מהותית מהתוצאות העתידיות הבאות לידי ביטוי או זוכות להתייחסות כלשהי בהצהרות ביחס לעתיד מסוג זה. למעט המחויבויות המפורטות בחוק, החברה אינה מקבלת על עצמה שום מחויבות לעדכן, לשנות או לתקן הצהרות ביחס לעתיד, בין בעקבות מידע חדש ובין בעקבות התפתחויות נוספות או כל סיבה אחרת.

 

 
לעיון בהודעה המלאה בשפת המקור, הכוללת טבלאות נתונים, לחצו על הקישור הבא:המקור: חברת תרו תעשייה רוקחית
תוכן הודעה זו בשפת המקור מהווה את הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. תרגומים מסופקים למטרות נוחיות בלבד ויש להצליבם מול המסמך בשפת המקור, המהווה את הגרסה היחידה של טקסט זה שהינה בעלת תוקף משפטי.
פרטי קשר
Taro Pharmaceutical Industries Ltd.
Michael Kalb, 914-345-9001
GVP, CFO
Michael.Kalb@taro.com
or
William J. Coote, 914-345-9001
VP, Treasurer
William.Coote@taro.com