הפצת ידיעות עסקיות ברחבי העולם
שירות של
מ.ג.מ. פרסומים בינלאומיים בע"מ
נציגים של BusinessWire
אי.טי.ויו מדיקל

אי.טי.ויו מדיקל: חתימה על הסכם הפצה בלעדי במכסיקו

9/4/2012 11:30
אי. טי. ויו מדיקל, הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב ועוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק מכשור רפואי בתחום הפיסיולוגיה הנשימתית, הודיעה כי חתמה על הסכם הפצה בלעדי עם מפיץ - חב' Medutech S.A. DE C.V. המכסיקנית להפצה במכסיקו של מכשירי החברה, ה- VivaSight™  המשווקים על ידי החברה. מכשירי ה- VivaSight™  משמשים לניטור רציף של דרכי הנשימה העליונות, בין היתר בפרוצדורות ניתוחיות של בית החזה בחדרי הכוללות בידוד ריאה או ניטור מיקום חסם סימפון ריאתי ולניטור פרוצדורת פיום קנה ביחידות טיפול נמרץ. ההסכם הינו לתקופה של שנתיים, אשר תוארך באופן אוטומטי לתקופות נוספות של שנה כל אחת. במסגרת ההסכם נקבעו בין הצדדים, כמקובל בהסכמים מסוג זה, כמויות מינימום של מוצרים.

על פי ההסכם, יטפל המפיץ בהשגת אישורים רגולטורים במכסיקו, הנדרשים לצורך ההפצה במכסיקו ויישא בכל העלויות הכרוכות בהשגתם, תהליך אשר צפוי להחל עם חתימת ההסכם וצפוי להסתיים במהלך הרבעון השלישי של שנת 2012.

לדברי ביל אדלמן, מנכ"ל החברה: "אנו שמחים על הצטרפות חברת Medutech S.A.  לרשת המפיצים המתרחבת שלנו. מכשיר ה-VivaSight™  מופץ בימים אלו ברחבי אירופה, אסיה וארה"ב. VivaSight™ מספק את הפיתרון הטוב ביותר לניהול דרכי הנשימה, פיתרון מתוחכם לשימוש בניתוחים חזה מורכבים הדורשים בידוד והנשמת ריאה אחת בלבד."

אודות אי.טי.ויו מדיקל:

אי.טי.ויו מדיקל פיתחה, משווקת ומוכרת את ה- VivaSight™ SL שהינו צינור הנשמה חד קני בשילוב עם מצלמת וידאו ברזולוציה גבוהה המיועד לשימוש חד-פעמי, המיועד לניטור דרכי נשימה עליונות בין היתר בפרוצדורות ניתוחיות של בית החזה בחדרי הכוללות בידוד ריאה או ניטור מיקום חסם סימפון ריאתי ולניטור פרוצדורת פיום קנה ביחידות טיפול נמרץ ולאינטובציה (צנרור). בידי החברה אישור מה- FDA לשיווק ולמכירה של מוצריה בארה"ב, אישור מה- CE לשיווק ומכירת מוצריה באירופה ואמ"ר.

כמו כן, מפתחת החברה את ה- VivaSight™ DL, שהינו מוצר רפואי המיועד לשימוש חד-פעמי, המורכב מצינור הנשמה דו קני (dual lumen airway ventilation tube) עם מצלמת וידיאו ברזולוציה גבוהה, המאפשרת ניטור דרכי האוויר העליונות יחד עם בידוד ריאה (lung isolation) במהלך ביצוע פרוצדורות רפואיות מסוימות. בידוד ריאה נועד להנשמת ריאה אחת בלבד במהלך פרוצדורות ניתוחיות שונות, בעוד כיום, במהלך ביצוע בידוד ריאה, מושגת ויזואליזציה של דרכי הנשימה של המטופל באופן זמני בלבד באמצעות שימוש בברונכוסקופ. החברה הגישה מוצר זה ל FDA ול- CE לצורך קבלת אישורים רגולטורים, ואף קיבלה אישור רגולטורי עבור המוצר בקנדה.

בנוסף הגישה החברה לאישור ה- FDA וה- CE את ה- VIVA™ EB, שהינו מוצר רפואי המיועד לשימוש חד-פעמי, שהינו צנתר עם בלונית בקצה הממוקם בסימפון הריאה (ברונכוס) תחת ויזואליזציה ומאפשר חסימה של אחת הריאות באמצעות ניפוח הבלונית. לאחר מיקום הבלונית במקומה, נשאב האוויר מהריאה באמצעות צינורית ייעודית. ה- VIVA™ EB מוחדר דרך צינור הנשמה חד קני בשילוב עם אמצעי ויזואליזציה והינו מותאם לשימוש יחד עם מוצר החברה ה- VIVASIGHT™ SL עבור ביצוע פרוצדורות בידוד ריאה.

 

מידע צופה פני עתיד

הערכות החברה הכלולות בפרסום זה, לרבות בדבר היקף פעילותה הצפוי של החברה, מהוות מידע צופה פני עתיד כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ואין כל וודאות, כי מידע כאמור יתממש. הערכות החברה מבוססות על הנחות עסקיות, ניסיון העבר ומידע מקצועי. הערכות אלה עלולות שלא להתממש, כולן או בחלקן, או להתממש בצורה שונה באופן מהותי מכפי שנצפה על ידי החברה, וזאת מטעמים שונים, לרבות שינוי במגמות שוק, תחרות, מצב כלכלי גלובלי או מקומי, ושינויים ברגולציה.

 

 
תוכן הודעה זו בשפת המקור מהווה את הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. תרגומים מסופקים למטרות נוחיות בלבד ויש להצליבם מול המסמך בשפת המקור, המהווה את הגרסה היחידה של טקסט זה שהינה בעלת תוקף משפטי.
פרטי קשר
מורן מאיר-ברס
קשרי משקיעים בע"מ
טל: 03-5167620
מייל: moran@km-ir.co.il
אתר: www.km-ir.co.il