הפצת ידיעות עסקיות ברחבי העולם
שירות של
מ.ג.מ. פרסומים בינלאומיים בע"מ
נציגים של BusinessWire
Taro Pharma

חברת תרו מדווחת על תוצאות כספיות לרבעון שהסתיים ב-30 לספטמבר 2015

5/11/2015 11:40
 

הות'ורן, ניו יורק--(BUSINESS WIRE)-- תרו תעשייה רוקחית בע"מ (NYSE:TARO) (להלן, "תרו" או "החברה") פרסמה את תוצאותיה הכספיות לפני ביקורת עבור שלושת וששת החודשים שהסתיימו ב-30 לספטמבר, 2015.

תוצאות עיקריות עבור הרבעון שהסתיים ב-30 לספטמבר 2015, בהשוואה לרבעון שהסתיים ב-30 לספטמבר 2014

• המכירות נטו הסתכמו ב-212.1 מיליון דולר, ירידה של 38.8 מיליון דולר או 15.5%. ירידה זו במכירות נטו הינה בעיקר בשל ההשפעה של חיובים נטו שנעשו כמענה להתחייבויות חוזיות הקשורות להתאמות מחיר והשינויים הדינמיים בשוק האמריקאי במוצרים מסוימים. על בסיס פרו-פורמה, בהתאמה להוראת ההגנה על מחירים, המכירות נטו היו יורדות ב-7.7%.

• הרווח הגולמי של 168.8 מיליון דולר ירד ב-29.3 מיליון דולר; אולם, כאחוז מהמכירות נטו הוא היה 79.6% בהשוואה ל-79%. כשמוציאים את האפקט של התאמת המחירים ואת ההשפעה של 2 מיליון דולר של חיובי ליקויים, ירידת הרווח הגולמי הייתה אמורה להיות 8 מיליון דולר, או 4.1%.

• סך ההוצאות למחקר ולפיתוח עלה ב-4.9 מיליון דולר והסתכם ב 18.7 מיליון דולר

• שיעור ההוצאות הכלליות וההוצאות על מכירות, שיווק ואדמיניסטרציה עלה ב-2.4 מיליון דולר ל-24 מיליון דולר.

• הרווח התפעולי ירד  ב-35.3 מיליון דולר ל-125  מיליון.

• הרווח הנקי הושפע לטובה מעלייה בהכנסות ממט"ח (FX) בסך 28.7 מיליון דולר ל-34.9 מיליון דולר, בעיקר כתוצאה של התחזקות הדולר האמריקאי יחסית לדולר הקנדי.

• הרווח הנקי המשויך לתרו היה 133.3 מיליון דולר בהשוואה ל- 143.4 מיליון דולר, כתוצאה הרווח המדולל למניה היה 3.11 דולר, בהשוואה ל-3.35 דולר.

תוצאות עיקריות לששת החודשים שהסתיימו ב-30 לספטמבר 2015, בהשוואה לתקופה המקבילה שהסתיימה ב-30 לספטמבר 2014

• המכירות נטו הסתכמו ב-427.3 מיליון דולר, עלייה של 46.3 מיליון דולר או 12.1%, למרות 8% ירידה בהיקף המכירות כתוצאה מהדינמיקה של השינויים בשוק בארה"ב במוצרים מסוימים. על בסיס פרו-פורמה, בהתאמה להוראת הגנת המחירים שהוזכרה קודם, עליית המכירות הנטו הייתה אמורה להיות 18.5%.

• הרווח הגולמי עלה ב-57.1 מיליון דולר ל-340.6 מיליון דולר וכאחוז מהמכירות נטו, עמד על 79.7% בהשוואה ל-74.4%. כשמוציאים את ההשפעה של התאמת המחירים שהוזכרה לעיל, ואת ההשפעה של 2 מיליון הדולר של חיובי ליקויים, העלייה ברווח הנקי אמורה הייתה להיות 81.4 מיליון דולר או 28.7%.

• סך ההוצאות למחקר ולפיתוח עלה ב-15.4%  והסתכם ב 33.3 מיליון דולר.

• שיעור ההוצאות הכלליות וההוצאות על מכירות, שיווק ואדמיניסטרציה עלה ב 2.9 מיליון דולר ל-46.9 מיליון דולר.

• הרווח התפעולי עלה ב-44.6 מיליון דולר ל-259.4 מיליון דולר.

• ההכנסות ממטבע זר (FX) עלו ב-29.8 מיליון דולר ל-30.7 מיליון דולר.

• הרווח הנקי המיוחס לתרו הסתכם ב-237  מיליון דולר, בהשוואה ל-189.5 מיליון דולר, עלייה של 47.5 מיליון דולר המתבטאת ברווח מדולל פר מניה בסך 5.54 דולר בהשוואה ל-4.42 דולר.

מר קאל סאנדאראם, המנכ"ל של תרו אמר "אנחנו ממשיכים לחוות לחץ על עסקינו ממתחרים חזקים ומיזוגים בתעשייה ואצל הצרכנים שמוכחים בירידה במכירות נטו שלנו. אולם הרווחיות שלנו נשארה חזקה כתוצאה מהתייעלות בתמחור והטבות שמומשו כאשר אנחנו ממשיכים להיות ממושמעים בהוצאותינו" מר סאנדאראם המשיך " האישור שניתן לאחרונה וההשקה של Keveyis, התרופה הראשונה שאושרה על ידי ה-FDA לטיפול ב- hyperkalemic and hypokalemic periodic paralysis (סוגי שיתוק תקופתי), מדגימים את המשך המחויבות שלנו למחקר ופתוח.

תוצאות עיקריות ביחס לתזרים המזומנים ולמאזן

• תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בתקופה שהסתימה ב-30 בספטמבר, 2015 עמד על 129.3 מיליון דולר בהשוואה ל-96.2 מיליון דולר ב-30 ספטמבר, 2014.

• סך כל המזומנים, כולל ניירות ערך סחירים בהיקף של 1.1 מיליארד דולר, עלה ב- 142.1 מיליון דולר מ-30 במרץ, 2015

אישורים מטעם ה-FDA (הרשות האמריקנית למזון ולתרופות) ובקשות שהוגשו לה

לחברה יש נכון לעכשיו שלושים וארבע ANDAs אשר מחכים לאישור ה-FDA.

החברה קיבלה לאחרונה אישור מהרשות האמריקאית למזון ותרופות ("FDA") לבקשת אישור תרופה חדשה ("NDA") לטבליות 50 מ"ג של Keveyis™ (dichlorphenamide), התרופה הראשונה שאושרה על ידי ה-FDA  לטיפול בשיתוק תקופתי (hyperkalemic and hypokalemic periodic paralysis) וגרסאות קשורות. שיתוק תקופתי, הינו קבוצה נדירה של הפרעות תורשתיות שגורמות למקרים של חולשת שרירים או שיתוק, מוערכת כמשפיעה על כ-5,000 איש בארה"ב.

תרו רוכשת מניות של Zalicus Pharmaceuticals Ltd

ב-1 באוקטובר, 2015 תרו נכנסה להסכם רכישת מניות עם EPIRUS Biopharmaceuticals, Inc. (“EPIRUS”) לרכישת כל המניות של Zalicus Pharmaceuticals Ltd, והמוצר המועמד Z944 ונכסים קשורים מסוימים, פיתוח של טיפול חדשני דרך הפה בכאב מסוג T  (T-type calcium channel modulator). כתוצאה מהמכירה, תרו שילמה ל-CAD  5 מיליון דולר במזומן ובניירות ערך (non-interest bearing, limited recourse promissory note) בסך 5 מיליון דולר עם ערך פירעון ב-1 ביולי, 2017. אם תרו תבחר לשלם חזרה את ניירות הערך במזומן ותמשיך לפתח את נכסי Z944, EPIRUS תהיה גם כן זכאית לתשלומים נוספים.

שיחת הועידה (בשעה 08:00 בבוקר שעון ניו יורק ביום רביעי, 4 נובמבר, 2015)

כפי שפורסם בעבר החברה תארח שיחת ועידה בשעה 08:00 בבוקר שעון ניו יורק רביעי, 4 נובמבר, 2015 בה המנהלים הבכירים ישוחחו על ביצועי החברה ויענו לשאלות המשתתפים. השיחה תהיה זמינה גם באמצעות חיוג קולי וגם באמצעות שידור אינטרנטי. המשתתפים בשיחת הועידה הטלפונית יכולים לחייג למספרים הבאים:

• חיוג חופשי למשתתפים מארה"ב   63935727 +1 (844) 421-0601 ID:

• חיוג חופשי למשתתפים מהעולם במספר: 63935727 +1 (716) 247-5800 ID:

• שידור אינטרנטי: פרטים נוספים נמצאים באתר www.taro.com

למשתתפים בשיחת הועידה, נא לחייג למספרי הטלפון המפורטים מעלה חמש עד עשר דקות לפני הזמן המתוכנן לתחילת השיחה. המרכזייה תספק הנחיות על הצגת השאלות לפני תחילת השיחה.

תעתיק האירועים  יהיה זמין באתר החברה www.taro.com

הקלטת השיחה תהיה זמינה במשך שנים עשר יום (12) לאחר שיחת הועידה.

אודות תרו

תרו תעשיה רוקחית בע"מ היא חברת תרופות מחקרית בינלאומית, הנותנת מענה לצרכי הלקוחות באמצעות גילוי, פיתוח, ייצור ושיווק של מוצרים רפואיים באיכות הגבוהה ביותר. פרטים נוספים על חברת תרו תעשייה רוקחית אפשר למצוא באתר האינטרנט של תרו, בכתובת www.taro.com

הצהרות הסרת חבות

הדו"חות הכספיים המאוחדים והבלתי מבוקרים הוכנו על אותו בסיס של הדו"חות הכספיים השנתיים המאוחדים ולדעת ההנהלה משקפים את כל התיקונים הנחוצים כדי להציג בצורה הולמת את מצבה הכספי ותוצאות פעילותה של החברה. את הדו"חות הכספיים המאוחדים והבלתי מבוקרים יש לקרוא לצד הדו"חות הכספיים המאוחדים והמבוקרים של החברה, אשר נכללים בדו"ח שמגישה החברה ל-   SEC  כמסמך F20.

הצהרות מסוימות בהודעה זו לעיתונות הן הצהרות ביחס לעתיד כמשמעותן בחוק Private Securities Litigation Reform Act   משנת 1995. הצהרות אלה כוללות, בין השאר, הצהרות שאינן מתארות עובדות היסטוריות והצהרות המפנות אל או מתייחסות לאירועים או נסיבות שהחברה "מעריכה", "מאמינה" או "מצפה" שיתרחשו, או ביטויים דומים, כמו גם הצהרות המתייחסות לביצועיה הפיננסים של החברה, זמינות המידע הפיננסי, והערכות אודות תוצאות החברה ומידע המתייחס לשנת הכספים 2016. החברה מאמינה שהצהרות צופות פני עתיד אלו מבוססות על הערכות נכונות, אך אינה ערבה למימוש ציפיות אלו. בין הגורמים העשויים להביא לתוצאות שונות בפועל ניתן למנות תנאים בכלכלה המקומית והבינלאומית, תנאים בתעשייה ובשוק בהם פועלת החברה, שינויים במצבה הפיננסי של החברה, הליכים משפטיים מטעם צד שלישי כלשהו בכל ערכאה משפטית בישראל, ארה"ב, או כל מדינה אחרת בה תרו מקיימת פעילות, שינויים רגולטורים או בחקיקה במדינות בהן תרו מקיימת פעילות, בנוסף לסיכונים אחרים המפורטים מדי עת בדו"חות החברה ל SEC, ביניהם הדו"חות השנתיים המוגשים בטפסי F-20. ההצהרות ביחס לעתיד בהודעה זו מבוססות על הערכות תרו נכון ליום פרסום ההודעה. החברה אינה מקבלת על עצמה שום מחויבות לעדכן, לשנות או לתקן הצהרות ביחס לעתיד, בין בעקבות מידע חדש ובין בעקבות התפתחויות נוספות או כל סיבה אחרת.

לטבלאות המפורטות בהודעה המקורית באתר Business Wire:

http://www.businesswire.com/news/home/20151103007043/en/המקור:  Taro Pharmaceutical Industries Ltd

 
תוכן הודעה זו בשפת המקור מהווה את הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. תרגומים מסופקים למטרות נוחיות בלבד ויש להצליבם מול המסמך בשפת המקור, המהווה את הגרסה היחידה של טקסט זה שהינה בעלת תוקף משפטי.
פרטי קשר
Taro Pharmaceutical Industries Ltd
Michael Kalb, 914-345-9001
GVP, CFO
Michael.Kalb@taro.com
or
William J. Coote, 914-345-9001
William.Coote@taro.com