הפצת ידיעות עסקיות ברחבי העולם
שירות של
מ.ג.מ. פרסומים בינלאומיים בע"מ
נציגים של BusinessWire
פיקסל

סקר של נילסן על נכונות לשלם יותר עבור שירותים מחברות בעלות מחויבות חברתית וסביבתית

צרכנים בכל העולם מוכנים "לשים את כספם במקום בו נמצא ליבם" בכל הנוגע למוצרים ושירותים של חברות המחויבות לאחריות חברתית. ניתוח צרכני עולמי מראה גידול במכירות של מותגים בעלי חותם "בר קיימא" על האריזה, או כאלה המשווקים באופן פעיל את מאמציהם בתחום האחריות החברתית.

18/6/2014 01:00

ניו-יורק  - (BUSINESS WIRE) -  55%  מהקונים ברשת, המתפרשים על פני 60 מדינות, מעידים כי יהיו מוכנים לשלם יותר על מוצרים ושירותים של חברות בעלות מחויבות חברתית וסביבתית – כך עולה מסקר חדש של נילסן. הנטייה לרכוש מותגים המצהירים על מחויבות חברתית חזקה במיוחד בדרום-מזרח אסיה (64%), אמריקה הלטינית (63%) ובמזה"ת/אפריקה (63%). באמריקה הצפונית המספר עומד על 42% ובאירופה – 40%.


"צרכנים בכל רחבי העולם אומרים בקול חזק וברור כי היעד החברתי של המוצר הינו בין השיקולים המשפיעים על החלטת הקנייה", אומרת איימי פנטון, העומדת בראש המחלקה לפיתוח ציבורי וקיימות בנילסן. "ההתנהגות הזאת נמצאת בעלייה, והיא מספקת הזדמנויות להשפעה משמעותית בקהילות שלנו, בנוסף לסיוע בהפצת המותגים".


הסקר העולמי של נילסן בנושא אחריות חברתית של תאגידים דגם 30,000 צרכנים על פני 60 ארצות* על מנת להבין: עד כמה לצרכנים אכפת מנושא הקיימות כשזה נוגע לשיקולי הרכישה שלהם; אילו פלחי שוק תומכים במיוחד במאמצים אקולוגיים או מאמצים חברתיים אחרים; ואילו מטרות חברתיות מעוררות אכפתיות גבוהה יותר.


יותר ממחצית המשיבים (52%) ענו כי הם רכשו לפחות מוצר או שירות אחד במהלך ששת החודשים האחרונים מחברה בעלת אחריות חברתית. המשיבים באמריקה הלטינית (65%), דרום-מזרח אסיה (59%) והמזה"ת/אפריקה (59%) עלו על הממוצע העולמי. ארבעה מתוך עשרה משיבים באמריקה הצפונית ובאירופה אומרים כי רכשו רכישה בת קיימא במהלך ששת החודשים האחרונים.


קיימות ואחריות חברתית של תאגידים יכולים להשפיע לטובה על השורה התחתונה


למצוא אנשים בכל העולם, האומרים כי אכפת להם מהסביבה או מעוני קיצוני, זה קל. אבל האם האכפתיות הזאת מומרת לפעולה בכל הקשור להחלטות על רכישה?


כ-52% מהמשיבים לסקר נילסן אומרים כי אחד משיקולי הקנייה שלהם הוא מה שכתוב על האריזה – הם בודקים את מה שנכתב עליה לפני שהם קונים על מנת לוודא כי המותג מחויב חברתית וסביבתית. שיקולי קיימות, כפי שמופיע על גבי האריזה, משפיעים במיוחד בדרום-מזרח אסיה (63%), אמריקה הלטינית (62%) והמזה"ת/אפריקה (62%). באירופה ובאמריקה הצפונית המספרים עומדים על 36% ו-32%, בהתאמה.


על מנת לקבוע האם האמירות הללו של המשיבים אכן גם באות לידי ביטוי בהתנהגות הצרכנית שלהם, בנילסן סקרו גם נתוני מכירות של מגוון מוצרים, מתכלים ולא מתכלים – 20 מותגים ב-9 מדינות. המותגים הללו הציגו טענת קיימות על גבי האריזה, או שקידמו באופן פעיל את פעולות הקיימות שלהם במסגרת השיווק הכללי שלהם. התוצאות, שהתקבלו מבדיקה של שנים בחודש מרץ 2014, מראות עלייה שנתית ממוצעת של שני אחוזים בקרב מוצרים שעל אריזתם הופיעה טענת קיימות, ועלייה של חמישה אחוזים בקרב מוצרים שקידמו מאמצי קיימות במסגרת הקמפיינים השיווקיים שלהם. סקר של 14 מותגים אחרים, נטולי טענת קיימות או מאמצי שיווק כאלה, הראו עלייה של אחוז אחד בלבד במכירות.


ה"מיינסטרים הקיימותי".


על מנת להפריד בין הצרכן הידידותי לסביבה הפאסיבי לבין זה הלהוט יותר, המכון לשיווק טבעי (NMI) – שותף עסקי של נילסן – ערך מחקר מקוון בתשע ארצות, כדי להבין כיצד משתנות הגישות וההתנהגויות הקשורות בקיימות ברחבי העולם. הצרכנים חולקו לחמש קבוצות על מנת לכמת את הדברים שמביאים אותם לפעול בנושאי קיימות.


הממצאים מגלים כי שני שלישים מאוכלוסיית ה"מיינסטרים הקיימותי" (שלוש מתוך חמש הקבוצות) יעדיפו מוצרים ממקורות בני קיימא על פני מוצרים קונבנציונאליים. צרכנים אלה יקנו מוצרים ידידותיים לסביבה ככל יכולתם, והם עשו שינוי אישי בהתנהגותם לטובת הקטנת השפעתם על שינוי האקלים הגלובלי. בנוסף, לצרכנים אלה תהיה נטייה לחזור ולקנות מוצרים מחברה שהם יודעים כי היא בעלת מודעות להשפעות החברתיות והסביבתיות שלה.


נראה כי בני 21-34 מגיבים יותר לפעילות בנוגע לקיימות. מבין המשיבים לסקר העולמי של נילסן המגיבים לפעילות בנוגע לקיימות, מחצית הינם בגילים הללו. הם מייצגים 51% מאלה שישלמו יותר עבור מוצרים בני קיימא, ו-51% מאלה המחפשים עדות לפעילות כזאת על גבי אריזות המוצרים.


קיימים פערים גדולים בין המשיבים הצעירים למבוגרים יותר מבחינת האזורים הגיאוגרפיים בדרום-מזרח אסיה ובמזה"ת/אפריקה. באזורים המתפתחים הללו, אותם בני דור ה-Y (21-34) התומכים בפעילות של קיימות נמצאו מסכימים לפעילות של קיימות, בממוצע, ברמה של פי שלושה מבני דור ה-X (35-49), ופי שנים-עשר מבני הבייבי בום (50-64).


"השאלה אם הנושא הסביבתי חשוב לצרכנים או לא, כבר לא קיימת", אומרת פנטון. "לצרכנים אכפת והם מראים את האכפתיות שלהם בפעולותיהם. המיקוד עכשיו הוא על ההחלטה כיצד המותג שלך יכול ליצור ערך משותף על ידי חיבור בין המטרה החברתית הנכונה לפלח השוק".


*יש לזכור כי הממצאים בסקר זה מבוססים על משיבים בעלי גישה לאינטרנט בשישים מדינות. מתודולוגיית סקירה מקוונת מאפשרת אמנם להגיע לפרישה עולמית רחבה, אבל היא מספקת מידע הנוגע רק להרגלים של משתמשי האינטרנט, ולא לגבי כלל האוכלוסייה. בשווקים מתפתחים שבהם חדירת האינטרנט עדיין במגמת גדילה, הקהלים יהיו צעירים יותר ואמידים יותר מהממוצע באותן ארצות. בנוסף, התגובות לסקר מבוססות על תיאור התנהגויות ולא על נתוני התנהגות שממש נמדדו.


אודות הסקר של נילסן


הסקר העולמי של נילסן על אחריות חברתית של תאגידים נערך בין ה-17 בפברואר ל-7 במרץ, 2014, ודגם יותר מ-30,000 צרכנים ב-60 ארצות בדרום-מזרח אסיה, אירופה, אמריקה הלטינית, המזרח התיכון, אפריקה ואמריקה הצפונית. בדגימה יש מכסות של גיל ומגדר בכל ארץ, בהתבסס על משתמשי האינטרנט והיא משוקללת כך שתייצג את הקונים דרך הרשת. יש בו מרווח טעות של פלוס-מינוס 0.6 אחוז. הסקר הזה מבוסס אך ורק על התנהגותם של המשיבים בעלי הגישה לאינטרנט. שיעורי חדירת האינטרנט משתנים ממדינה למדינה. בנילסן משתמשים בסטנדרט של מינימום דיווח של 60 אחוזי חדירת אינטרנט, או אוכלוסייה מקוונת של 10 מיליון איש, לצורך הסקת מסקנות בסקר. סקר נילסן העולמי, הכולל את אינדקס הביטחון הצרכני העולמי, נוסד ב-2005.


אודות ניתוח מדידת הצרכנות של נילסן


הממצאים ממידע המכירות הכלולים בדוח נאספו מחנויות המשתמשות בטכנולוגיה אלקטרונית בנקודות המכירה ומצוותים של פקחים בשטח. הנתונים מייצגים קשת של מוצרים מתכלים ושאינם מתכלים לגבי 34 מותגים בתשע ארצות לאורך שנה, שהסתיימה בחודש מרץ 2014. הארצות שהשתתפו בסקר היו: קנדה, צרפת, הונגריה, הולנד, פקיסטן, רוסיה, דרום אפריקה, תאילנד וחנויות בבריטניה, הנמצאות ברשת העולמית של נילסן וכוללות חנויות מכולת, פארמים, חנויות נוחות וחנויות זולות, שחולקות את המידע שלהן עם נילסן במסגרת שיתופי פעולה שונים.


אודות מחקר המכון לשיווק טבעי


הממצאים מהמכון לשיווק טבעי (NMI) הכלולים בדוח מבוססים על מחקר מקוון שנערך בחודש יוני 2013 בתשע ארצות: ברזיל, סין, הודו, דרום אפריקה, גרמניה, יפן, רוסיה, בריטניה וארה"ב. המידע נאסף מכאלף משיבים בכל אחת מהארצות הנ"ל, מלבד הודו ודרום אפריקה, שבהן נדגמו 1,500 משיבים. המידע שוקלל כך שייצג גיל ומגדר בכל אחת מהארצות.


אודות נילסן


נילסן נ.ו. הינה חברה בינלאומית למידע ומדידה, מהמובילות בשוק במידע שיווקי וצרכני, מדדי טלוויזיה ואמצעי מדיה אחרים, מודיעין מקוון ומדדי תקשורת סלולרית. לנילסן יש נציגויות בכמאה ארצות, ומשרדיה הראשיים של החברה נמצאים בניו יורק בארה"ב ובדימן בהולנד. למידע נוסף, אנא בקרו באתר: www.nielsen.com


אודות NMI


המכון לשיווק טבעי (NMI) הינו חברה בינלאומית לאסטרטגיה, ייעוץ וחקר שוק, המתמחה בבריאות ואיכות חיים, קיימות והזדקנות בריאה. כחברה מובילה בייעוץ עסקי ומחקר שוק, NMI מסייעת למגוון חברות  Fortune 500  וחברות הזנק בקשת רחבה של תעשיות. באמצעות שימוש במגוון מתודולוגיות קניין ומידע מקיף, NMI מספקת ללקוחותיה ניתוחי שוק מעמיקים ותכנון אסטרטגי. למידע נוסף, אנא בקרו באתר: www.NMIsolutions.com.


גלריית תמונות


הסקר החדש של נילסן מוצא שמספר גדל של צרכנים בעולם מוכנים לשלם יותר עבור מוצרים ושירותים מחברות בעלות מחויבות חברתית וסביבתית (גרפיקה: Business Wire)

המקור: Nielsen N.V.

לצפייה בהודעה בשפת המקור

http://www.businesswire.com/news/home/20140616006605/en

תוכן הודעה זו בשפת המקור מהווה את הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. תרגומים מסופקים למטרות נוחיות בלבד ויש להצליבם מול המסמך בשפת המקור, המהווה את הגרסה היחידה של טקסט זה שהינה בעלת תוקף משפטי.
פרטי קשר
אן טיילור אדאמס: 646-654-5759

annetaylor.adams@nielsen.com