הפצת ידיעות עסקיות ברחבי העולם
שירות של
מ.ג.מ. פרסומים בינלאומיים בע"מ
נציגים של BusinessWire
BioTime

חברת BioTime והחברה הבתCell Cure Neurosciences מכריזות על מימון

11/11/2012 12:00
אלמידה, קליפורניה וירושלים--(BUSINESS WIRE)-- חברת BioTime (NYSE MKT: BTX) והחברה הבת שלה Cell Cure Neurosciences (Cell Cure) הודיעו היום כי חתמו על הסכם לרכישת מניות שבמסגרתו הסכימה BioTime לרכוש 87,456 מניות רגילות של Cell Cure תמורת 906,735 מניות רגילות של BioTime. כתוצאה מרכישת המניות יהיו בבעלותה של BioTime, ישירות ודרך החברה הבת שבבעלותה המלאה ES Cell International Pte., כ-62.6 אחוזים מהמניות הרגילות שברשות הציבור של Cell Cure.
מספר המניות הרגילות של BioTime שיונפקו כדי לרכוש את מניות Cell Cure מבוסס על מחיר שוק ממוצע של 3.86 דולרים למניה רגילה של BioTime, אשר נקבע על סמך עשרה ימי המסחר בפועל שקדמו ל-1 בנובמבר 2012. במסגרת ההסכם לרכישת המניות, יתכן ש- BioTimeתידרש להנפיק ל- Cell Cureמניות רגילות נוספות, או ש- Cell Cureתידרש להנפיק ל- BioTimeמניות רגילות נוספות של Cell Cure, אם שווי השוק של המניות הרגילות שלBioTime יעלה או ירד ביותר מ-15 אחוזים, על פי שער הסגירה הממוצע בעשרה ימי המסחר הקודמים ל-1 במאי 2013. אם שווי השוק של המניות הרגילות של שלBioTime ירד ביותר מ-15 אחוזים תנפיק BioTime מניות נוספות במספר הנדרש כדי שהשווי של כלל המניות הרגילות שיונפקו יגיע ל-3.5 מיליון דולרים, פחות מחיר השוק ההתחלתי של 3.86 דולרים כפול מספר המניות הרגילות שלBioTime שנמכרו על ידי Cell Cure קודם לתאריך זה, בכפוף לגידול מרבי בשיעור של 33 אחוזים במספר של מניות BioTime שיונפקו. כמו כן, אם השווי של מניות שלBioTime יעלה ביותר מ-15 אחוזים עד לתאריך זה, תידרש Cell Cure להנפיק ל- BioTimeמניות רגילות במספר שיביא את השווי של מניות Cell Cure שיונפקו ל- BioTimeבמסגרת ההסכם לרכישת מניות, לשווי של המניות הרגילות של BioTime שהונפקו, שייקבע גם במקרה זה על פי שער הסגירה הממוצע בעשרה ימי המסחר הקודמים ל-1 במאי 2013, בכפוף לגידול מרבי בשיעור של 33 אחוזים במספר המניות של Cell Cure שיונפקו.
חברת Cell Cure עוסקת במחקר ופיתוח של תרופות שמבוססות על תאים אנושיים לטיפול במחלות ניווניות ברשתית העין ובעצבים. כיום מתמקדים מאמצי החברה בפיתוח תאים לטיפול בניוון מקולרי וכן בעבודה על מחלות נוספות שגורמות לניוון עצבים. המוצר המוביל שנמצא בפיתוח בחברת Cell Cure הוא OpRegen®, נוסחה קניינית של תאי רשתית שנועדה לספק תרופה ארוכת טווח לניוון מקולרי יבש כתוצאה מהזדקנות, שהוא הגורם העיקרי לעיוורון בקשישים. התוכניות לפיתוח של OpRegen® כוללות הגשת בקשה לביצוע של ניסויים קליניים בבני אדם בשנת 2013.
הצהרת רישום מדף לגבי המניות הרגילות של BioTime שיונפקו ל- Cell Cureהוגשה לרשות לניירות ערך בארצות הברית (SEC) והוכרזה כתקפה. נספח לתשקיף ביחס להצעה יוגש ל-SEC. תשקיף מודפס, כולל נספח לתשקיף, כאשר יוגש בהתאם לדרישות לפי סעיף Section 10 לחוק Securities Act of 1933, נוסח מתוקן, ניתן לקבל מחברת BioTime בפנייה לפיטר גרסיה, מנהל כספים ראשי, בטלפון 510-521-3390, שלוחה 367, או בדואר אלקטרוני, בכתובת pgarcia@biotimemail.com.

אודות חברת BioTime
BioTime, שמשרדיה הראשיים שוכנים באלמידה, קליפורניה, היא חברת ביו-טכנולוגיה שמתמקדת ברפואה משחזרת (Regenerative Medicine) ובמוצרים להרחבת נפח הפלזמה בדם (Blood plasma volume expanders). את הפלטפורמה רחבת ההיקף של טכנולוגיות לתאי גזע מרחיבות חברות בת שמתמקדות בתחומי יישום ספציפיים. חברת BioTime מפתחת ומשווקת מוצרים לחוקרים בתחום של תאי גזע ורפואה משחזרת ובכלל זה מגוון רחב של סדרות תאים קנייניות ACTCellerate™, הידרו-ג'ל HyStem®, מדיה של תרביות וערכות דיפרנציאציה. BioTime מפתחת את Renevia™ (לשעבר HyStem®-Rx) - מטריצה של תאים תואמים ביולוגית וברי השתלה, על בסיס hyaluronan ו-collagen, ליישומים קליניים בבני אדם. אסטרטגיית הפיתוח של המוצרים התרופתיים של BioTime מבוססת על חברות בת שמתמקדות במערכות אורגניות ספציפיות, תוך התמקדות במחלות שמציבות צורך רפואי גבוה שעדיין לא נמצא לו מענה. החברה הבת Cell Cure Neurosciences, שרוב מניותיה נמצאות בבעלות BioTime, מפתחת תרופות שנגזרות מתאי גזע לטיפול במחלות ניווניות של הרשתית והעצבים. החברה הבת OrthoCyte Corporation של BioTime מפתחת יישומים תרופתיים של תאי גזע לטיפול במחלות אורטופדיות ופציעות. חברה בת נוספת, OncoCyte Corporation, מתמקדת ביישומים אבחוניים ותרופתיים של טכנולוגיות תאי גזע לסרטן, ובכלל זה מוצר האבחון PanC-Dx™ שנמצא כעת בפיתוח לגילוי סרטן בדגימות דם. חברת ReCyte Therapeutics מפתחת יישומים לטכנולוגיה הקניינית של תאי גזע פלוריפוטנטים מושרים להפיכת תהליך ההזדקנות של תאים אנושיים לטיפול במחלות של לב, כלי דם ותאי דם. החברה הבת LifeMap Sciences של BioTime משווקת את GeneCards®, מסד הנתונים המוביל של גנים אנושיים, ומפתחת חבילה משולבת של מסד נתונים להשלמה של GeneCards®, אשר תכלול גם את מסד הנתונים LifeMap™ לפיתוח עוברי, מחקר של תאי גזע ורפואה משחזרת, וכן את MalaCards, מסד נתונים למחלות של בני אדם. חברת LifeMap תשווק גם את מוצרי המחקר של BioTime. המוצר המוביל של BioTime, Hextend®, מיועד להרחבת נפח הפלזמה בדם. הוא מיוצר ומשווק בארצות הברית על ידי חברת Hospira ובדרום קוריאה על ידי חברת CJ CheilJedang Corporation, על פי הסכמי רישוי בלעדיים. מידע נוסף אודות BioTime אפשר למצוא באתר האינטרנט שכתובתו www.biotimeinc.com.
הצהרות ביחס לעתיד
הצהרות שמתייחסות לתוצאות עתידיות, כספיות ו/או תפעוליות, גידול עתידי בהיקף המחקר, הטכנולוגיה והפיתוח הקליני, הזדמנויות פוטנציאליות לחברה ולחברות הבת, וכן הצהרות אחרות של הנהלת החברה ביחס לציפיות לעתיד, הערכות, יעדים, תוכניות או סיכויים, מוגדרות כ-"הצהרות ביחס לעתיד". מלבד זאת, לכל הצהרה שאינה מתייחסת לעובדה היסטורית (ובכלל זה, בין השאר, הצהרות שמכילות ביטויים דוגמת "יהיה", "מאמין", "מתכוון", "מצפה", "צופה" או "מעריך") יש להתייחס כאל הצהרה ביחס לעתיד. הצהרות ביחס לעתיד כרוכות, מטבע הדברים, בסיכונים ובחוסר ודאות, ובכלל זה, בין השאר, סיכונים שכרוכים בפיתוח ו/או מסחור של מוצרים פוטנציאליים, חוסר ודאות ביחס לתוצאות של ניסויים קליניים או אישורים של הרשויות, צורך במימון עתידי ויכולת להשיגו וכן שמירה על זכויות בקניין רוחני. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן משמעותי מאלה שנצפו בהצהרות ביחס לעתיד וכאשר שוקלים אותן יש לקחת בחשבון את הגורמים הרבים לחוסר ודאות אשר משפיעים על פעילותן של חברת BioTime וחברות הבת, ובמיוחד את אלה שצוינו בהערות ובאזהרות המופיעות בדוחות שמגישה החברה לרשות לניירות ערך של ארצות הברית (Securities and Exchange Commission). לחברה אין כל כוונה, והיא אינה מקבלת על עצמה כל חבות, לעדכן את ההצהרות ביחס לעתיד.
לקבלת עדכונים שוטפים מחברת BioTime אפשר ללחוץ על הקישור הבא כדי להצטרף לרשימת הדיוור שלנו: http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=83805&p=irol-alerts

המקור: חברת BioTime
תוכן הודעה זו בשפת המקור מהווה את הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. תרגומים מסופקים למטרות נוחיות בלבד ויש להצליבם מול המסמך בשפת המקור, המהווה את הגרסה היחידה של טקסט זה שהינה בעלת תוקף משפטי.
פרטי קשר
חברת BioTime
פיטר גרסיה, 510-521-3390 שלוחה 367
מנהל כספים ראשי
pgarcia@biotimemail.com
או
גודית סגל, 510-521-3390 שלוחה 301
jsegall@biotimemail.com
או
חברת Cell Cure Neurosciences
ד"ר צ'רלס אירווינג, PhD, +972-2-572-2001
מנכ"ל
charles@cellcure.co.il