הפצת ידיעות עסקיות ברחבי העולם
שירות של
מ.ג.מ. פרסומים בינלאומיים בע"מ
נציגים של BusinessWire

חברתMyriad הציגה וריאנט בעל חשיבות לא-ודאית בוועידה האירופאית לגנום האנושי 2012

במחקר שהציגה Myriad מוצעת הבדיקה המדויקת ביותר לסרטן השד וסרטן המעי הגס במטופלים עם גנים של תסמונת לינץ'

25/6/2012 03:00
ציריך --(BUSINESS WIRE)-- Myriad Genetics GmbH  הודיעה היום כי מצגת שכותרתה “Current Variant of Uncertain Significance Rates in BRCA 1/2 and Lynch Syndrome (MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, EPCAM) Testing” הוצגה היום בוועידה האירופאית לגנום האנושי (European Human Genetics Conference) בנירנברג שבגרמניה. המחקר ממחיש את התהליך של Myriad, הטוב מסוגו, לסיווג וריאנטים וכן וריאנטים בעלי חשיבות לא-ודאית.

החוקרים ניתחו וריאנט בעל חשיבות לא-ודאית לבדיקת BRACAnalysis® (גנים BRCA 1 ו-BRCA 2) ולבדיקת COLARIS® (גנים MLH1, MSH2, MSH6,  PMS2ו-EPCAM). בין השנים 2002 עד 2012 ירד השיעור הכולל של הווריאנט בעל החשיבות הלא-ודאית הודות להשקעות המשמעותיות שביצעה Myriad בפיתוח ויישום של תהליכים משופרים ושיטות סטטיסטיות, וביישום של תוכנית ייעודית לאיסוף נתונים מבני משפחה. בכל השושלות, ירד שיעור הווריאנט בעל החשיבות הלא ודאית BRCA 1 ו- BRCA 2מ-12.8 אחוזים ל-2.9 אחוזים. מלבד זאת, שיעור הווריאנט בעל החשיבות הלא ודאית לתסמונת לינץ', בדיקה לניתוח הגנים MLH1, MSH2, MSH6 ו-EPCAM, ירד בשנת 2012 ל-6.6 אחוזים. שיעור הווריאנט בעל החשיבות הלא-ודאית לבדיקה של PSM2, גם כן עבור תסמונת לינץ', עמד על 4.0 אחוזים.

נתונים אלה ממחישים את חשיבות התוכנית העולמית לסיווג וריאנטים, וכן את הרמות הגבוהות של הדיוק והרגישות של הבדיקות הגנטיות של Myriad. מלבד זאת, הודות להשקעה הגבוהה במחקר ופיתוח עבור הבדיקות הקיימות שלה, נהנית החברה מהבנה עמוקה יותר בתחומים של וריאנטים וסיווג וריאנטים. חברת Myriad מוסיפה להשקיע בהרחבה של מסד הידע על מנת להציע את הבדיקות הטובות מסוגן למטופלים ברחבי העולם.

"הבדיקות המוצעות כיום באירופה מניבות שיעור גבוה מאוד של וריאנטים בעלי חשיבות לא-ודאית, אשר מגיע לעתים קרובות ל-25 עד 30 אחוזים" אמר גארי קינג, סגן נשיא בכיר לפעילות בינלאומית בחברת Myriad. "אנו שמחים להציע באירופה את הטכנולוגיה של Myriad ואת התוכנית לסיווג וריאנטים על מנת לשפר את האיכות של הבדיקות הגנטיות עבור המטופלים והרופאים".

אודות Myriad Genetics GmbH

Myriad Genetics GmbH היא השלוחה הבינלאומית של Myriad Genetics, Inc., חברה עולמית לאבחון מולקולרי. החברה עוסקת בשיפור החיים של המטופלים באמצעות גילוי ומסחור של בדיקות להערכת הסיכון שלהם לפתח מחלות, הנחיית הטיפול והערכת הסיכון להתפתחות והישנות של מחלות. המערך שמציעה Myriad כולל תשע בדיקות אבחון מולקולריות, אשר מבוססות על הבנת התפקיד שממלאים הגנים במחלות האנושיות, ואשר פותחו תוך מתן דגש לשיפור התהליך של קבלת ההחלטות לגבי המעקב אחר המחלות והטיפול בהן. פרטים נוספים על Myriad אפשר למצוא באתר האינטרנט שבכתובת www.myriad.com.

השם Myriad, הלוגו של Myriad והמונחים BRACAnalysis, Colaris, Colaris AP, Melaris, TheraGuide, Prezeon, OnDose, Panexia ו- Prolarisהם סימני מסחר או סימני מסחר רשומים של Myriad Genetics, Inc. בארצות הברית ובמדינות נוספות.

הצהרת הסרת חבות

הודעה זו לעיתונות מכילה "הצהרות ביחס לעתיד" כמשמעותן בחוק Private Securities Litigation Reform Act משנת 1995, ובכלל זה הצהרות לגבי התוכנית של החברה לסיווג וריאנטים; והתוכניות האסטרטגיות של החברה תחת הכותרת "אודות Myriad Genetics". הצהרות אלה ביחס לעתיד מבוססות על הציפיות הנוכחיות של ההנהלה לגבי אירועים עתידיים וכפופות למספר גורמי סיכון וחוסר ודאות שבשלהם עשויות התוצאות בפועל להיות שונות באופן חשיבותי ולהיפגע בהשוואה לנאמר בהצהרות ביחס לעתיד או למשתמע מהן. גורמים אלה לחוסר ודאות כוללים, בין השאר: סיכון שהמכירות ומתח הרווחים של בדיקות האבחון המולקולריות שלנו ושירותי האבחון הנלווים ירדו או לא ימשיכו לעלות בשיעורים ההיסטוריים; סיכון שלא נוכל להתרחב לשווקים חדשים מחוץ לתחומי ארצות הברית; סיכון שאולי לא נוכל לפתח או להשיג הצלחה מסחרית בבדיקות אבחון מולקולריות נוספות ובשירותי אבחון נלווים בצורה מהירה, או בכלל; סיכון שאולי לא נצליח לפתח שווקים חדשים לבדיקות האחבון המולקולריות שלנו ולשירותי האבחון הנלווים ולהפיק רווחים מחוץ לתחומי ארצות הברית; סיכון שהרישיונות שלנו לטכנולוגיות שעליהן מבוססים בדיקות האבחון המולקולריות שלנו, שירותי האבחון הנלווים ומוצרים עתידיים יבוטלו, או שלא ניתן יהיה לשמור עליהם בתנאים מניחים את הדעת; סיכונים שנובעים מעיכובים או מבעיות אחרות בייצור המוצרים או הפעלת המעבדות שבהן מתבצעות הבדיקות; סיכונים שקשורים לחששות בציבור מפני בדיקות גנטיות בכלל ומפני הבדיקות שלנו בפרט; סיכונים שקשורים לדרישות הרשויות או לאכיפה בארצות הברית ובמדינות אחרות ולשינויים במבנה התשלומים של מערכות הבריאות; סיכונים שקשורים ליכולתנו להשיג שיתופי פעולה חדשים ולרכוש טכנולוגיות חדשות או עסקים בתנאים מניחים את הדעת, או בכלל; סיכונים שקשורים ליכולתנו להטמיע בהצלחה ולהפיק תועלות מטכנולוגיות או עסקים שנרכשים; פיתוח של בדיקות ושירותים על ידי מתחרים; סיכון שאנו או הזכיינים שלנו לא נוכל אולי להגן על טכנולוגיות קנייניות שעליהן מבוססות הבדיקות; סיכון שזכויות בפטנטים יופרו, טענות לאי תוקף או אתגרים אחרים שקשורים בפטנטים; סיכונים שנובעים מטכנולוגיות חדשות, שונות או מתחרות ומתקנות בארצות הברית וברחבי העולם; וגורמים נוספים שמפורטים תחת הכותרת "Risk Factors" בפריט 1A בדוח השנתי האחרון שהגשנו כ- Form 10-Kלרשות האמריקנית לניירות ערך (SEC), וכן בעדכונים לגורמי סיכון אלה שמוגשים מעת לעת בדוחות הרבעוניים שלנו כ-Form 10-Q, או בדוחות העדכניים שלנו כ-Form 8-K. כל המידע בהודעה זו לעיתונות נכון לתאריך הפרסום, וחברת Myriad אינה מקבלת על עצמה שום חבות לעדכן את המידע מעבר לנדרש בחוק.

המקור: Myriad Genetics GmbH
תוכן הודעה זו בשפת המקור מהווה את הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. תרגומים מסופקים למטרות נוחיות בלבד ויש להצליבם מול המסמך בשפת המקור, המהווה את הגרסה היחידה של טקסט זה שהינה בעלת תוקף משפטי.
פרטי קשר
Lawrence Murphy
Director of International Distribution
Leutschenbachstrasse 95
8050 Zurich, Switzerland
lmurphy@myriad.com
+41 79 939 08 08
Martijn Blom
Director International Marketing
Leutschenbachstrasse 95
8050 Zurich, Switzerland
+41-79-9390908
mblom@myriad.com