הפצת ידיעות עסקיות ברחבי העולם
שירות של
מ.ג.מ. פרסומים בינלאומיים בע"מ
נציגים של BusinessWire
עמותת יד עזר לחבר

עמותת יד עזר לחבר הקימה מוקדי סיוע למשפחות באזור הדרום לחלוקת מוצרי מזון, משחקים לילדים,שמיכות ועזרה כללית.

עמותת יד עזר לחבר הקימה מוקדי סיוע למשפחות באזור הדרום לחלוקת מוצרי מזון, משחקים לילדים,שמיכות ועזרה כללית. הכל נעשה בסיוע השגרירות הנוצרית בירושלים,

18/11/2012 12:00
תוכן הודעה זו בשפת המקור מהווה את הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. תרגומים מסופקים למטרות נוחיות בלבד ויש להצליבם מול המסמך בשפת המקור, המהווה את הגרסה היחידה של טקסט זה שהינה בעלת תוקף משפטי.
פרטי קשר
דייב לוי - 0523000064

שמעון סבג - 050-7533333