הפצת ידיעות עסקיות ברחבי העולם
שירות של
מ.ג.מ. פרסומים בינלאומיים בע"מ
נציגים של BusinessWire
Aspen Group

חברת Aspen Group מודיעה על השלמת גיוס הון בהיקף של 4.6 מיליון דולרים

23/4/2013 12:00
דנבר --(BUSINESS WIRE)-- חברת Aspen Group - OTCBB: ASPU, הבעלים של Aspen University, חברה ארצית מוכרת לחינוך על-תיכוני מקוון, הודיעה היום על השלמת ההנפקה הפרטית בהיקף של 4.6 מיליון דולרים ל-51 משקיעים מוסדיים ומוכרים. המשקיעה המובילה בהנפקה הייתה פירמת Sophrosyne Capital מניו יורק.

חברת Laidlaw & Company שימשה כסוכנת מובילה להנפקה שבוצעה בארצות הברית ובאירופה.

"המימון הוא בבחינת אישור נוסף שמעניקה קהיליית ההשקעות למודל העסקי הייחודי של Aspen -  התמקדות בסטודנטים שלומדים לתארים מתקדמים;  ביצוע עצמי של כל השיווק באינטרנט, על מנת להשיג עלות הרשמה של פחות מאלף דולרים; וכן העברה של כל החיסכון השיווקי לסטודנטים, מה שבא לידי ביטוי בשכר לימוד של 350 דולרים לשעות שמקנות נקודת זכות לתואר" אמר מייקל מתיוס, היו"ר והמנכ"ל של Aspen Group.

מתיוס הוסיף כי "מודל זה אינו רק הראשון מסוגו במגזר החינוכי להשכלה על-יסודית למטרות רווח, אלא תורם גם לתוצאות הטובות מסוגן של הסטודנטים. כך למשל, בשנת 2012 עמד שיעור הבוגרים של Aspen על 58 אחוזים, ורק 18 אחוזים מההכנסות הגיעו מתוכניות סיוע מסוג Title IV של הממשל הפדראלי. המשמעות היא שהסטודנטים של Aspen משלימים את לימודיהם לתואר עם חוב ממוצע נמוך מאוד, או ללא חוב כלל, וכך נסללת בפניהם הדרך להפיק יתרונות כלכליים מהתואר שברשותם בשלב מוקדם בהרבה מהמקובל במגזר".

באסיפה הכללית של בעלי המניות של Aspen Group שנערכה לא מכבר הודיעה החברה כי היא מצפה להשיג תזרים מזומנים חיובי כששיעור ההרשמה יגיע ל-2,500 סטודנטים במסלול לימודים מלא, וכששיעור הסטודנטים במסלול לימודים מלא יעלה על 5,000 צופה החברה מתח רווחים גולמי של 70 אחוזים ומתח רווחים EBITDA מתואם של 30 אחוזים (שלא לפי כללי GAAP), בהשוואה למתח רווחים נטו של 18 אחוזים (לפי כללי GAAP). פרטים נוספים אפשר למצוא בדוח שהוגש כ- Form 8-Kלרשות האמריקנית לניירות ערך (SEC) ב-31 בינואר 2013. נכון ל-31 במרס 2013, ל- Aspen היו 1,836 סטודנטים רשומים במסלול לימודים מלא ו-2,779 סטודנטים בסך הכל. לבסוף, בעקבות ההשלמה של ההנפקה הפרטית, מסתכמים המזומנים של Aspen ב-1.25 מיליון דולרים, רמה שצפויה להעמיד מספיק הון שוטף שיסייע להשיג תזרים מזומנים חיובי בחודשים הקרובים.

מר ג'יימס אהם, שותף מנהל לשוקי הון בפירמת Laidlaw & Company מבריטניה, ציין כי "אנו בפירמת Laidlaw שמחים לסייע ל- Aspen Groupלגייס הון על מנת למצב את החברה כחדשנית מובילה בתחום של החינוך המקוון. ההון שגויס ישפר את מעמדה הכספי של Aspen ויאפשר לה לממש את תוכניות הצמיחה. אנו ב- Laidlawשמחים לתמוך ב-Aspen Group, אשר מציעה חוויית לימודים ברמה עולמית ובעלות נמוכה משמעותית משאר המתחרים הפועלים באינטרנט".

אודות חברת Aspen Group

חברת Aspen Group היא הבעלים של חברת Aspen University, חברה ארצית מוכרת לחינוך על-תיכוני מקוון, שהוקמה בשנת 1987. המשימה של Aspen University היא להפוך למוסד הנבחר עבור סטודנטים מבוגרים ולהציע תוכנית לימודים מקוונת מקיפה ורלוונטית, תוך השגת חיסכון כספי ניכר. אנו מחויבים לסייע לסטודנטים שלנו להתעלות אל מעבר ליעדים האישיים והמקצועיים שלהם, ברגישות חברתית ובהיגיון כלכלי. אחד ההבדלים העיקריים בין Aspen University לבין שאר האוניברסיטאות שפועלות למטרות רווח, אך ורק באינטרנט, ושמניותיהן נסחרות בבורסה, הוא ש-87 אחוזים מהסטודנטים שלנו שלומדים במסלול לימודים מלא לתואר (נכון ל-31 במרס 2013) רשומים בתוכנית לתואר שני או שלישי.

Aspen University  מוכרת על ידי מועצת Accrediting Commission of the Distance Education and Training Council  (DETC). מועצת Accrediting Commission of the Distance Education and Training Council  רשומה במשרד החינוך של ארצות הברית כרשות ארצית מוסמכת, וכחברה מוכרת במועצה של ארצות הברית להשכלה גבוהה (CHEA).

הערת אזהרה לגבי הצהרות ביחס לעתיד

הודעה זו לעיתונות כוללת הצהרות ביחס להון שוטף, צמיחה מתוכננת, השגה של תזרים מזומנים חיובי, מתח רווחים עתידי ושיעוריEBITDA  מתואמים. הביטויים "מאמין", "עשוי", "מעריך", "ממשיך", "צופה", "מתכוון", "יכול", "יעד", "פוטנציאל", "ככל הנראה", "יהיה" וביטויים דומים נוספים, על הטיותיהם השונות, ביחס אלינו, מיועדים לציין הצהרות ביחס לעתיד. אנו מבססים את ההצהרות שלנו ביחס לעתיד, במידה רבה, על הציפיות הנוכחיות והתחזיות שלנו לגבי אירועים עתידיים ומגמות כלכליות שאנו מאמינים כי ישפיעו על מצבנו הכספי, תוצאות הפעילות שלנו, האסטרטגיה העסקית והצרכים הכספיים שלנו. גורמים חשובים שבשלהם עשויות התוצאות בפועל להיות שונות מאלו שמשתקפות בהצהרות ביחס לעתיד כוללים תחרות, מדיה ו/או שיווק לא יעילים, אי הצלחה בהשגת סטודנטים שמבקשים ללמוד לתואר, ואי הצלחה בהשגת הכנסות מספיקות. פרטים נוספים על גורמי הסיכון אפשר למצוא בדוחות שהיגשנו לרשות האמריקנית לניירות ערך (SEC), ובכלל זה בתשקיף מתאריך 12 באפריל 2013. כל ההצהרות ביחס לעתיד שמובאות כאן נכונות אך ורק לתאריך שבו נעשו. איננו מקבלים על עצמנו שום חבות לעדכן באופן פומבי הצהרות כלשהן ביחס לעתיד, בין בעקבות מידע חדש או התפתחויות עתידיות ובין מכל סיבה אחרת, מעבר לדרישות החוק.

תקנה G - מדדים פיננסיים שלא לפי כללי GAAP

בהודעה זו לעיתונות מוזכרים מדדיEBITDA  מתואמים, ובדוח שהוגש כ- Form 8-Kונזכר לעיל נכלל דיון במדדיEBITDA  מתואמים, שהם מדדים פיננסיים שלא לפי כללי GAAP. התאמה למדדים הפיננסיים הקרובים ביותר, שהם ברי השוואה, מופיעה להלן. החברה משתמשת במדדים שאינם מחושבים ומוצגים לפי כללי GAAP (generally accepted accounting principles) של ארצות הברית כדי להעריך את ההחלטות הפיננסיות והתפעוליות שהיא מקבלת, ולצורך השוואה בין תקופות. החברה מציגה את התוצאות הכספיות לפי המדדים שאינם לפי כללי GAAP משום שהיא מאמינה כי הן תוספת חשובה למדדי הביצועים שלה, ומשום שמדובר במדדים שאנליסטים לניירות ערך, משקיעים וגורמים נוספים בעלי עניין מרבים להשתמש בהם כדי להעריך חברות שפועלות בענף שלנו.

החברה מגדירה את מדד EBITDA המתואם כרווח (או הפסד) מפעילות שוטפת לפני הוצאות ריבית, מס הכנסה, בלאי ופחת, ופחת של תגמול במניות שאינו במזומן. החברה אינה כוללת תגמול במניות משום שמעצם טבעו הוא אינו נעשה במזומן.

אין לראות במדדים הפיננסיים שאינם לפי כללי GAAP חלופה לרווח נקי, רווח תפעולי ותזרים מזומנים מפעילות שוטפת בכל הקשור למדידת נזילות או לכל מדד פיננסי אחר. הם אינם מעידים על תוצאות תפעוליות שהשיגה החברה בעבר ואינם מיועדים לחזות תוצאות אפשריות בעתיד. אל למשקיעים לראות את התוצאות הפיננסיות שלא לפי כללי GAAP במנותק מהמדדים הפיננסיים המחושבים לפי כללי GAAP.

להלן התאמה בין המדדים הפיננסיים שלנו, שאינם לפי כללי GAAP, לבין המדדים הפיננסיים הקרובים ביותר, שהם ברי השוואה:Non GAAP – Adjusted EBITDA Margin    30  %

    

Interest expense, net    2  %

    

Bad debt expense    2  %

    

Depreciation & amortization    5  %

    

Stock-based compensation expense    3  %

    

GAAP – Adjusted Net Income Margin    18  %המקור: חברת Aspen Group
תוכן הודעה זו בשפת המקור מהווה את הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. תרגומים מסופקים למטרות נוחיות בלבד ויש להצליבם מול המסמך בשפת המקור, המהווה את הגרסה היחידה של טקסט זה שהינה בעלת תוקף משפטי.
פרטי קשר
חברת Aspen Group
דייוויד גריטי, מנהל כספים ראשי,
646-450-1843