הפצת ידיעות עסקיות ברחבי העולם
שירות של
מ.ג.מ. פרסומים בינלאומיים בע"מ
נציגים של BusinessWire
Stallion Oilfield

חברת Stallion Oilfield Holdings מודיעה על מימון חדש

22/11/2012 12:00
יוסטון --(BUSINESS WIRE)-- חברת Stallion Oilfield Holdings ("החברה") הודיעה היום כי היא מבקשת התחייבויות להלוואה תקופתית חדשה, בערבות עדיפה, בסכום קרן מצטבר של 500,000,000 דולרים ("הלוואה תקופתית") והגדלה של ההתחייבויות למכשיר הלוואה קיים שמבוסס על נכסים ("הלוואה על בסיס נכסים") מ-50 מיליון דולרים ל-75 מיליון דולרים. התקבולים מההלוואה התקופתית מיועדים לפידיון יתרת הסכום של 134 מיליון דולרים במסגרת אגרות החוב המובטחות בעדיפות של החברה, שמועד הפידיון שלהן חל בשנת 2015; מימון חלק מהדיבידנדים לבעלי המניות של החברה בסכום של כ-385 מיליון דולרים; מימון עלויות של עסקאות ולמטרות אחרות של החברה.

בנק Credit Suisse ישמש כמנהל הנפקה יחיד ומארגן מוביל יחיד של ההלוואה התקופתית ו- Bank of America יוסיף לשמש כסוכן אדמיניסטרטיבי במסגרת ההלוואה על בסיס נכסים.

להלוואה התקופתית יערבו כל החברות הבנות המקומיות של החברה והיא תובטח בנכסים מסוימים של החברה ושל החברות הבנות המקומיות. ההלוואה התקופתית אינה צפויה לשאת התניות כלשהן של אמות מידה פיננסיות (financial maintenance covenants). ההגדלה של הסכום הזמין במסגרת ההלוואה על בסיס נכסים תחול כתיקון של ההלוואה הקיימת של החברה על בסיס נכסים. אין שום ערובה שהחברה תצליח להשיג את ההלוואה התקופתית או את התיקון של ההלוואה על בסיס נכסים בתנאים קבילים וסבירים, או בכלל.

הערת אזהרה לגבי הצהרות ביחס לעתיד

הודעה זו לעיתונות כוללת הצהרות ביחס לעתיד כמשמעותן בחוק Private Securities Litigation Reform Act משנת 1995. הצהרות אלה מתייחסות להלוואה התקופתית החדשה ולשימוש המיועד בתקבולים. למרות שאנו מאמינים כי ההנחות שעליהן מבוססות ההצהרות ביחס לעתיד הן סבירות, כל אחת מהנחות אלה עלולה להתגלות כבלתי מדויקת וכתוצאה מכך עשויות ההצהרות ביחס לעתיד שמבוססות עליה להתגלות כלא נכונות. התוצאות בפועל והמגמות בעתיד עשויות להיות שונות באופן משמעותי מהמצוין בהצהרות ביחס לעתיד או משתמע מהן, בתלות במספר גורמים. גורמים אלה כוללים, בין השאר, את תנאי השוק; יכולת להשיג את הסכמת המלווים; החבות הבסיסית שלנו; יכולתנו לשלם את החוב וההשפעה של החוב על פעילותנו העסקית; אובדן של לקוח גדול אחד או יותר או קשרים אסטרטגיים; התנאים הכלליים, הכלכליים והעסקיים, והאטה כלשהי בענף של השירותים לשדות נפט או שינויים בסביבה התחרותית.

חברת Stallion Oilfield Holdings והחברות הבנות מספקות מגוון רחב של שירותי תמיכה לאתרי בארות, שירותים משלימים, שירותי הפקה ולוגיסטיקה, לחברות שעוסקות בחיפושי גז ונפט, לחברות הפקה, לקבלני קידוח ולחברות נוספות שמספקות שירותים ברחבי ארצות הברית. מערך השירותים המקיף של החברה כולל סידורי לינה לעובדים, שירותי הפקה ושינוע של נוזלים, השכרה של ציוד שטח, בנייה באתרי בארות, שירותי בקרה לחומר מוצק, ותקשורת לאתרי בארות. הפעילות של Stallion כוללת את האפיקים הפעילים והמניבים ביותר של נפט וגז טבעי בארצות הברית, ובכלל זה דרום טקסס (Eagle Ford Shale), הרי הרוקי (Niobrara/Bakken Shale/Piceance), ערוץ פרמיאן (Wolfcamp/Avalon/Bone Spring Shales), מרכז היבשת (Mississippi Lime/Woodford Cana/Granite Wash), ארקלטקס (Haynesville Shale), Marcellus/Utica Shales, צפון טקסס (Barnett Shale), חוף המפרץ (Tuscaloosa Marine Shale) כולל מקווה המים הפנימי בלואיזיאנה, האזור שמול חופי טקסס וחוף המפרץ של לואיזיאנה, פרודו ביי (אלסקה) ופעילות מועטה יותר במים בינלאומיים.

המקור: חברת Stallion Oilfield Holdings
תוכן הודעה זו בשפת המקור מהווה את הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. תרגומים מסופקים למטרות נוחיות בלבד ויש להצליבם מול המסמך בשפת המקור, המהווה את הגרסה היחידה של טקסט זה שהינה בעלת תוקף משפטי.
פרטי קשר
חברת Stallion Oilfield Holdings
דייוויד שורלמר, 713-275-4162
מנהל כספים ראשי