הפצת ידיעות עסקיות ברחבי העולם
שירות של
מ.ג.מ. פרסומים בינלאומיים בע"מ
נציגים של BusinessWire
Taro Pharma

חברת תרו דוחה את ההאשמות של IsZo לגבי דיווח חסר לרבעון השני של שנת הכספים, קובעת כי הן אינן נכונות ומתארת אותן כחסרות אחריות

11/11/2012 12:00
הותורן, ניו יורק--(BUSINESS WIRE)-- חברת תרו תעשייה רוקחית ("תרו", או "החברה", NYSE: TARO) הודיעה היום כי שלחה מכתב לאחת מבעלות המניות שלה, פירמת IsZo Capital Management LP (IsZo), בתגובה למכתב ששלחה IsZoלוועדה המיוחדת שמינתה מועצת המנהלים של תרו, אשר נושא את התאריך 5 בנובמבר 2012. להלן הטקסט המלא של המכתב ששלחה תרו:
הנדון: תרו דוחה את ההאשמות של IsZo לגבי דיווח חסר לרבעון השני של שנת הכספים, קובעת כי הן אינן נכונות ומתארת אותן כחסרות אחריות
מר שיהי היקר,
אנו בתרו מייחסים חשיבות רבה לתקשורת עם בעלי המניות שלנו. בתקופה האחרונה, היכולת שלנו להשיב לפניות מסוימות הייתה מוגבלת, נוכח המיזוג התלוי ועומד בין תרו לבין Sun Pharma, והאסיפה של בעלי המניות שנקבעה בעניין זה ל-6 בדצמבר 2012. ההנהלה שלנו ממשיכה להתמקד, לפיכך, בעיקר בניהול של פעילות הליבה של תרו, והתוצאות מדברות בעד עצמן.
מבלי להתייחס ישירות לרבות מההאשמות הבלתי מבוססות שלך בחודשים האחרונים, אני חש מחויבות לתקן בפומבי אחת מההצהרות האחרונות שלך. במכתב מ-5 בנובמבר ובהודעה שפורסמה במקביל לעיתונות, טענת כי תרו "משחקת בעתודות שלה" (“gaming its reserves”). האשמה זו פשוט אינה נכונה, והערה זו משקפת, לכל הפחות, חוסר אחריות כלפי עמיתיך בעלי המניות של תרו.
כחברה שרשומה למסחר בבורסה לניירות ערך של ניו יורק (NYSE), תרו מתייחסת במלוא הרצינות לחובות הדיווח והניהול התקין של החשבונות. למרות שהדוחות הכספיים שלנו לרבעון מוצגים כשהם לפני ביקורת, השיטות של ניהול החשבונות שבהן אנו משתמשים כדי להעריך את העתודות מבוססות על "יישום שיטתי" רבעון אחר רבעון, בהתאם לכללי GAAP של ארצות הברית. בשנים האחרונות, לפי דרישה של מועצת המנהלים וועדת הביקורת שלנו, נקטנו בצעדים נוספים וביקשנו מהמבקרים העצמאיים שלנו לבצע "הליכים מוסכמים" מסוימים, בדוחות הכספיים המתמקדים בתחומים ספציפיים, ובכלל זה עתודות, לפני פרסום הדוחות הרבעוניים, ובכלל זה הדוחות לרבעון שהסתיים ב-30 בספטמבר 2012.
נוכח הידע הנרחב שלך בענף, אין ספק שידוע לך כי למרות שנתוני IMS יכולים לשמש לתובנות לגבי השוק הכללי של ארה"ב, ולסייע בהבנה כללית לטווח הארוך, הרי שהם אינם יכולים לשמש לניתוח אמין של דוחות כספיים מאוחדים, כפי שאתה מציע (ולא לכך הם נועדו).
לבסוף, אני מעריך את ההתלהבות שלך לגבי תרו, כפי שהבעת במכתבך. אני מאמין שכל בעלי המניות של תרו יצאו נשכרים מאוד מההישגים של צוות הניהולי החדש, בהנהגתו של מר שנגבי, ולאחר מכן מר סונדרם, מאז השינויים בשליטה בספטמבר 2010.
בברכה
(חתימה של ג'ים קדרובסקי)
ג'ים קדרובסקי
מנכ"ל זמני
אודות תרו
תרו תעשייה רוקחית היא חברת פרמצבטיקה מדעית ורב-לאומית שנותנת מענה לצרכי הלקוחות באמצעות גילוי, פיתוח, ייצור ושיווק של מוצרים רפואיים באיכות הגבוהה ביותר. פרטים נוספים על חברת תרו תעשייה רוקחית אפשר למצוא באתר האינטרנט של תרו, בכתובת www.taro.com.

המקור: חברת תרו תעשייה רוקחית
תוכן הודעה זו בשפת המקור מהווה את הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. תרגומים מסופקים למטרות נוחיות בלבד ויש להצליבם מול המסמך בשפת המקור, המהווה את הגרסה היחידה של טקסט זה שהינה בעלת תוקף משפטי.
פרטי קשר
חברת תרו תעשייה רוקחית
וויליאם ג'יי. קוט, 914-345-9001
סגן נשיא וחשב
William.Coote@taro.com